Ga direct naar: inhoud

Arbeidsongeschikt

Heeft u premievrijstelling of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd bij uw levensverzekering? En wordt de verzekerde arbeidsongeschikt? Of wordt de verzekerde meer of minder arbeidsongeschikt? Meld dit dan bij ons. Dat gaat als volgt:

Melding
U meldt dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Dat doet u via het aanvraagformulier.
Is de verzekerde (gedeeltelijk) hersteld? Of juist meer arbeidsongeschikt geworden? Stuur ons dan zo snel mogelijk een bericht. Of bel met onze Klantenservice.

Beoordeling
Vervolgens beoordeelt onze medisch adviseur de ‘mate van arbeidsongeschiktheid’. Dit is het percentage dat de verzekerde minder kan verdienen door ziekte of andere gebreken.

Uitkomst
De uitkomst van de beoordeling van onze medisch adviseur bepaalt of u premievrijstelling krijgt en hoeveel. Dit geldt ook voor de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Heeft u recht op een (gedeeltelijke) premievrijstelling? Dan betalen we de eventueel te veel betaalde premie aan u terug.

Is de verzekerde (gedeeltelijk) hersteld? Of meer arbeidsongeschikt geworden? Dan beoordeelt de medisch adviseur of u meer of minder premie gaat betalen. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die van ons terug. Heeft u te weinig premie betaald? Dan betaalt u die alsnog. Dit geldt ook voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De medisch adviseur bepaalt of deze hoger of lager wordt. Heeft u te weinig arbeidsongeschiktheidsuitkering gekregen? Dan krijgt u deze alsnog van ons. Heeft u te veel arbeidsongeschiktheidsuitkering gekregen? Dan betaalt u deze aan ons terug.

Wachttijd
Meestal geldt er een wachttijd van een jaar. De premievrijstelling en/of uitkering begint dan een jaar nadat de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden. Op uw polis ziet u of er bij uw verzekering een wachttijd geldt. En welke voorwaarden er precies gelden tijdens de wachttijd. U blijft de premie van uw verzekering betalen tijdens de wachttijd.