Ga direct naar: inhoud

Arbeidsongeschikt

Heeft u premievrijstelling of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd bij uw levensverzekering? En wordt de verzekerde arbeidsongeschikt? Of wordt de verzekerde meer of minder arbeidsongeschikt? Meld dit dan bij ons. Dat gaat als volgt:

Melding
U meldt dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Is de verzekerde (gedeeltelijk) hersteld? Of juist meer arbeidsongeschikt geworden? Meld dat dan ook zo snel mogelijk bij ons.

Beoordeling
Vervolgens beoordeelt onze medisch adviseur de ‘mate van arbeidsongeschiktheid’. Dit is het percentage dat de verzekerde minder kan verdienen door ziekte of andere gebreken.

Uitkomst
De uitkomst van de beoordeling van onze medisch adviseur bepaalt of u premievrijstelling krijgt en hoeveel. Dit geldt ook voor de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wachttijd
Meestal geldt er een wachttijd van een jaar. De premievrijstelling en/of uitkering begint dan een jaar nadat de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden. Op uw polis ziet u of er bij uw verzekering een wachttijd geldt.