Ga direct naar: inhoud

Wijzigen of doorgeven rekeningnummer

Formulier automatisch afschrijven van premie

Heeft u een nieuw rekeningnummer voor het automatisch afschrijven van uw premie? Of wilt u de premie voortaan automatisch van uw bankrekening laten afschrijven? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met het machtigingsformulier hieronder.

Formulier aanpassen rekeningnummer uitkering levensverzekering

Stopt uw levensverzekering omdat de einddatum is bereikt? En ontvangt u binnenkort een uitkering uit een levensverzekering? Dan heeft u daarover bericht van ons gehad. In dat bericht staat op welk rekeningnummer we de uitkering aan u overmaken. Wilt u de uitkering graag op een ander rekeningnummer ontvangen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met het formulier hieronder.