Ga direct naar: inhoud

Aanvragen premievrijstelling of uitkering bij arbeidsongeschiktheid

U en de verzekerde vullen het formulier hieronder in als de verzekerde arbeidsongeschikt is. En als u premievrijstelling of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid heeft meeverzekerd. Meestal geldt er een wachttijd van een jaar. De premievrijstelling en/of uitkering begint dan een jaar nadat de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden. Op uw polis ziet u of er bij uw verzekering een wachttijd geldt. En welke voorwaarden er precies gelden tijdens de wachttijd. U blijft de premie van uw verzekering betalen tijdens de wachttijd

Machtigingen

Soms vragen we u ook om een of meer machtigingen mee te sturen. De verzekerde vult deze in. Hieronder leest u wanneer we welke machtiging(en) nodig hebben van de verzekerde.

  • Is de verzekerde onder behandeling bij een arts of specialist? Dan vult de verzekerde machtigingsformulier 1 in.
  • Heeft de verzekerde een of meer arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij Nationale-Nederlanden? Dan vult de verzekerde machtigingsformulier 2 in.
  • Is de verzekerde ook de verzekerde van een of meer verzekeringen bij een andere verzekeringsmaatschappij? Én krijgt de verzekeringnemer een premievrijstelling of uitkering bij arbeidsongeschiktheid uit deze verzekering(en)? Dan vult de verzekerde machtigingsformulier 3 in.