Ga direct naar: inhoud

Aanvragen premievrijstelling of uitkering bij arbeidsongeschiktheid

U en de verzekerde vullen het formulier hieronder in als de verzekerde arbeidsongeschikt is. En als u premievrijstelling of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid heeft meeverzekerd. Meestal geldt er een wachttijd van een jaar. De premievrijstelling en/of uitkering begint dan een jaar nadat de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden. Op uw polis ziet u of er bij uw verzekering een wachttijd geldt. En welke voorwaarden er precies gelden tijdens de wachttijd. U blijft de premie van uw verzekering betalen tijdens de wachttijd

Machtigingen

Soms vragen we u ook om een of meer machtigingen mee te sturen. De verzekerde vult deze in. Hieronder leest u wanneer we welke machtiging(en) nodig hebben van de verzekerde.

  • Is de verzekerde onder behandeling bij een arts of specialist? Dan vult de verzekerde machtigingsformulier 1 in.
  • Heeft de verzekerde een of meer arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij Nationale-Nederlanden? Dan vult de verzekerde machtigingsformulier 2 in.
  • Is de verzekerde ook de verzekerde van een of meer verzekeringen bij een andere verzekeringsmaatschappij? √Čn krijgt de verzekeringnemer een premievrijstelling of uitkering bij arbeidsongeschiktheid uit deze verzekering(en)? Dan vult de verzekerde machtigingsformulier 3 in.