Ga direct naar inhoud

Rendement

Met een beleggingsverzekering kiest u ervoor om een bedrag op te bouwen met beleggen. Met het geld dat u inlegt, kopen wij participaties in beleggingsfondsen voor u. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde aan het eind van de looptijd kan lager uitvallen dan u had gedacht. De waarde is namelijk afhankelijk van de koersen op de beurs en die veranderen iedere dag.

Rendement

De fondsbeheerder belegt uw premie in één of meer beleggingsfondsen. Rendement is de opbrengst van wat u inlegt met beleggen. Het rendement is afhankelijk van de beleggingskoersen op de beurs. Door koersstijgingen en -dalingen kan het rendement steeds anders zijn. Dat is heel normaal. Pas aan het einde van de looptijd ziet u wat het uiteindelijke rendement is.

Inzicht in uw rendement

Op de jaaropgave van uw beleggingsverzekering ziet u de waarde die uw verzekering nu heeft. Ook ziet u voorbeelden van de waarde die uw verzekering op de einddatum kan hebben als u niets wijzigt. We gebruiken daarvoor de rendementspercentages die zijn voorgeschreven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 • Het 4% bruto voorbeeldkapitaal
  We gaan uit van de werkelijke waarde van uw beleggingen op het moment dat we de jaaropgave maken en berekenen 4% bruto rendement per jaar voor elk van de gekozen fondsen.
 • Het pessimistisch voorbeeldkapitaal
  We gaan uit van de werkelijke waarde van uw beleggingen op het moment dat we de jaaropgave maken. We gebruiken de rendementstabellen die de AFM heeft vastgesteld voor een pessimistische ontwikkeling van de financiële markten. Ieder beleggingsfonds valt in een bepaalde beleggingscategorie. Op basis van deze beleggingscategorie bepalen we het pessimistisch rendementspercentage en berekenen daarmee het voorbeeldkapitaal.
 • Het netto historisch voorbeeldkapitaal
  We gaan uit van de werkelijke waarde van uw beleggingen op het moment dat we de jaaropgave maken. Daarbij volgen we het scenario dat de financiële markten zich ontwikkelen vergelijkbaar met het verleden. We berekenen het voorbeeldkapitaal op basis van het gemiddelde fondsrendement in de laatste 20 jaar. Wanneer een fonds langer dan 4 jaar maar nog geen 20 jaar bestaat vullen we het behaalde rendement aan met een percentage dat de AFM voorschrijft. Als een fonds 4 jaar of korter bestaat, dan gebruiken we alleen het rendementspercentage dat de AFM voorschrijft.

Daarnaast gebruiken we bij Nationale-Nederlanden:

 • Het bruto eigen voorbeeldkapitaal
  Het bruto eigen voorbeeldrendementspercentage is gelijk aan het bruto historisch fondsrendement. Het bruto historisch fondsrendement is het netto historisch fondsrendement vermeerderd met alle kosten van het beleggingsfonds. Het bruto eigen voorbeeldkapitaal gebruiken we niet bij beleggingsverzekeringen afgesloten bij Delta Lloyd.

Overzicht rendementen Nationale-Nederlanden

Verwachte waarde nul

Het kan gebeuren dat uw beleggingsverzekering in de toekomst geen waarde meer heeft. Dan zijn de kosten en risicopremies opgeteld hoger dan de waarde die de verzekering op dat moment nog heeft.

U kunt dit zien op de jaaropgave van uw beleggingsverzekering. Als één van de voorbeeldkapitalen nul is, dan bestaat de kans dat uw beleggingsverzekering vóór de einddatum vervalt zonder dat wij een bedrag uitkeren. Ook uw overlijdensrisicodekking en eventuele aanvullende dekkingen vervallen dan.

Hoe kan de waarde nul zijn?

De waardeontwikkeling van uw verzekering is afhankelijk van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan de fondsen die u heeft gekozen, de hoogte van de premie, de daadwerkelijk behaalde rendementen, de kosten en de risicodekking.

Bij dalende koersen daalt de waarde van uw verzekering. Hierdoor stijgt de benodigde risicodekking en wordt de risicopremie hoger dan waar we in de offerte van uit zijn gegaan. De stijging van de risicopremie zorgt er vervolgens voor dat de waarde van de verzekering verder afneemt.

Zo kan het gebeuren dat de kosten en risicopremie opgeteld hoger zijn dan de waarde die de verzekering op dat moment nog heeft. Als u niets wijzigt, dan kan de verzekering vóór de einddatum door gebrek aan waarde komen te vervallen.

Let op: dit geldt niet als u een RVS BeursPlan heeft of een verzekering met een garantiekapitaal.

Wat kunt u doen?

Om te voorkomen dat uw verzekering vervalt, kan het verstandig zijn om uw verzekering aan te passen. Ga daarom na wat uw mogelijkheden zijn en welke aanpassing voor u het beste is.

U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

 • De premie aanpassen
 • De fondsen aanpassen waarin uw premie wordt belegd
 • De fondsen aanpassen waarin uw premie wordt belegd
 • Het verzekerd bedrag bij overlijden aanpassen of de overlijdensrisicodekking (deels) buiten de verzekering plaatsen. Voor de nieuwe overlijdensrisicoverzekering geldt een bijzonder tarief
 • Aanvullende dekkingen verlagen of laten vervallen.
 • Aanvullende dekkingen verlagen of laten vervallen.
 • Aanvullende dekkingen verlagen of laten vervallen.

Let op: het is niet altijd verstandig om uw verzekering aan te passen. Aanpassingen kunnen ook nadelige gevolgen hebben. Denk aan fiscale gevolgen of gevolgen voor een garantieregeling. Goed advies is daarom erg belangrijk. Uw adviseur kan u hiermee helpen. Meer informatie leest u op de pagina Uw beleggingsverzekering wijzigen.

Is uw verzekering verpand?

Als uw verzekering verbonden is aan een hypotheek bij een bank of andere financiële instelling, dan is uw verzekering verpand. Als u uw verpande verzekering wilt aanpassen of stopzetten, dan heeft u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker.

Wat gebeurt er als u niets doet?

Is de verwachte waarde van uw beleggingsverzekering nul en kiest u ervoor om niets te doen en uw verzekering ongewijzigd voort te zetten? Dan accepteert u het risico dat uw beleggingsverzekering zonder waarde vervalt vóór de einddatum.

Garantieregeling

Sommige beleggingsverzekeringen keren een bepaald minimumbedrag uit op de einddatum of bieden u een bepaald minimumrendement. Dit heet een garantieregeling. Deze regeling is vooral van belang als de waarde op dat moment lager is dan de garantiewaarde en ook als de waarde van uw verzekering nul is. De overlijdensdekking blijft ook in stand tot de garantiedatum.

Voorwaarden zijn dat u niets wijzigt tijdens de looptijd en dat u de premie(s) (op tijd) betaalt. Als uw beleggingsverzekering een garantieregeling heeft, dan vindt u dit in uw polis onder het kopje ‘Garantieregeling’.

Wat gebeurt er met de garantieregeling als u iets wijzigt?

De garantiewaarde kan door een wijziging hoger of lager worden. Het is zelfs mogelijk dat uw garantieregeling door de aanpassing helemaal vervalt. Wilt u iets wijzigen en is er een garantieregeling van toepassing? Neem dan contact op met uw adviseur. Hij kan u hierover het beste adviseren.

uniqueid


Kunnen wij u helpen?