Ga direct naar inhoud

Premie en kosten

Voor een beleggingsverzekering betaalt u premie. Premie is het bedrag dat u inlegt in uw verzekering. Met de premie betaalt u kosten. Met de premie verzekert u ook risico’s. En met de premie beleggen we voor u: we kopen participaties in beleggingsfondsen.

Premie

Premie is het bedrag dat u inlegt in uw beleggingsverzekering. De premie wordt gebruikt voor:

  • het betalen van kosten
  • het verzekeren van risico’s
  • het kopen van participaties in beleggingsfondsen

De premies voor het verzekeren van risico’s en de kosten trekken we af van het bedrag dat u inlegt of van de waarde die u heeft opgebouwd. Dit gebeurt eenmalig of periodiek (bijvoorbeeld maandelijks).

U krijgt ieder jaar een waardeoverzicht van uw beleggingsverzekering. Hierop staan de premies en de kosten genoemd.

Kosten

U betaalt kosten voor uw beleggingsverzekering. De kosten voor uw beleggingsverzekering bestaan uit eerste kosten en doorlopende kosten. Past u uw verzekering aan? Dan betaalt u in sommige gevallen ook mutatiekosten.

Wanneer u uw verzekering heeft afgesloten via een onafhankelijk adviseur, dan heeft u voor dit advies provisiekosten betaald. Bijvoorbeeld afsluitprovisie en doorlopende provisie.
Let op: hersteladvies voor uw beleggingsverzekering is bij Nationale-Nederlanden altijd kosteloos.. Hersteladvies voor uw beleggingsverzekering zou ook bij uw eigen adviseur kosteloos moeten zijn. Nationale-Nederlanden vraagt adviseurs in het kader van de zorgplicht om hun verantwoordelijkheid te nemen. Biedt uw eigen adviseur geen kosteloos hersteladvies? Dan kunt u voor een kosteloos hersteladvies contact opnemen met een adviseur van Nationale-Nederlanden.

Lees meer over hersteladvies.

Eerste kosten

Eerste kosten zijn kosten bij het afsluiten van de verzekering. Ze zijn voor productontwikkeling, reclame, verkoop, provisie en verwerking in de administratie. Als u uw premie periodiek (bijvoorbeeld per maand) betaalt, dan verrekenen we de eerste kosten gedurende (een deel van) de looptijd van de verzekering. Heeft u uw premie in één keer betaald (koopsom), dan verrekenen wij deze kosten in één keer. Oud ING verzekeringen kennen geen eerste kosten.

Doorlopende kosten

Met doorlopende kosten bedoelen we de doorlopende administratiekosten voor het beheer van uw beleggingsverzekering. Deze kosten verrekenen we gedurende de hele looptijd van de verzekering. De doorlopende provisie valt hier ook onder. U betaalt doorlopende provisie zolang u periodiek premie (bijvoorbeeld per maand) betaalt.

Kosten voor aan- en verkoop van participaties

Voor de aan- en verkoop van participaties betaalt u maximaal 0,50% van de participatiewaarde.

Beleggingskosten of lopende kosten

Voor het beheer van de beleggingsfondsen betaalt u per fonds een percentage op jaarbasis, de zogenaamde lopende kosten. Lopende kosten bestaan uit provisies en kosten van een beleggingsfonds zoals de beheervergoeding, overige bedrijfskosten en rentelasten. Lopende kosten zijn een percentage van het totaal belegd vermogen. Deze kosten worden maandelijks verrekend. Het percentage wordt per fonds apart en periodiek opnieuw vastgesteld. U vindt de actuele lopende kosten onder ‘Beleggingsfondsen’.

Kosten bij wijzigen van uw beleggingsverzekering

Als u uw beleggingsverzekering wilt wijzigen, dan moet u daar soms kosten voor betalen.

Kostenoverzicht bij wijzigingen

Mutatie­kosten Aankoop­kosten Verkoop­kosten Afkoop­kosten Eerste & doorlopende kosten
Fondsen
Switchen nee ja nee n.v.t. n.v.t.
Wijzigen verdeelsleutel nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Switchen en wijzigen verdeelsleutel nee ja nee n.v.t. n.v.t.
Premie
Premie verhogen nee nee nee n.v.t. ja
Premie verlagen nee nee nee n.v.t. n.v.t.
Stoppen met premie betalen (premievrij maken) nee nee nee n.v.t. n.v.t.
Dekking
Risicodekking aanpassen nee nee n.v.t. n.v.t.
  • U mag maximaal tien keer per jaar wisselen van beleggingsfonds (switchen) zonder dat u daarvoor mutatiekosten hoeft te betalen. Switcht u meer dan tien keer? Dan berekenen wij u vanaf de elfde keer mutatiekosten. Deze mutatiekosten tellen niet mee voor het kostenmaximum van 1,25% per jaar.
  • Als u switcht, dan brengen wij aankoopkosten in rekening. De eerste twee keer dat u switcht, tellen de aankoopkosten mee voor het kostenmaximum van 1,25% per jaar. Switcht u vaker? Dan tellen de aankoopkosten niet mee voor het kostenmaximum.
  • Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder gezondheidsverklaring uw risicodekking aan te passen. U hoeft hiervoor geen mutatiekosten te betalen.

Beëindigen

Mutatiekosten Aankoopkosten Verkoopkosten Afkoopkosten Eerste & doorlopende kosten
Afkoop nee n.v.t. ja nee n.v.t.
Omzetten naar banksparen nee n.v.t. ja nee n.v.t.
Expireren nee n.v.t. ja nee n.v.t.
Overlijden nee n.v.t. ja nee n.v.t.
  • U betaalt kosten voor de verkoop van de participaties. Deze kosten tellen mee voor het kostenmaximum van 1,25% per jaar. Komt u boven dit maximum uit? Dan krijgt u de betaalde kosten boven dit maximum van ons terug.
  • Als u uw premie verhoogt, dan brengen we over het verhoogde deel kosten in rekening. Deze kosten tellen mee voor het kostenmaximum van 1,25% per jaar. Komt u boven dit maximum uit? Dan krijgt u de betaalde kosten boven dit maximum van ons terug.

Let op: is uw beleggingsverzekering verbonden aan een hypotheek? Dan heeft u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker om iets te wijzigen. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden. Vraag uw hypotheekverstrekker hiernaar.

Kostenmaximering

Sinds 1 januari 2013 brengen wij per jaar maximaal 1,25% van de gemiddelde waarde van uw beleggingsverzekering aan kosten in rekening. Dit geldt voor de looptijd van uw verzekering vanaf 1 januari 2013. Zit u in een jaar boven dit maximum? Dan krijgt u de kosten boven het maximum van ons terug. U hoeft hiervoor niets te doen. De enige uitzonderingen op deze regel zijn de mutatiekosten na tien keer switchen en de aankoopkosten na twee keer switchen.

Een voorbeeld

Vanaf 1 januari geldt voor de klant uit het onderstaande plaatje dat per jaar maximaal 1,25% aan kosten over de waarde van zijn verzekering wordt berekend. Zonder kostenmaximering zou deze klant enkele jaren meer betalen dan 1,25% aan kosten. Dit zijn de oranje vlakken boven de lijn.

Na 1 januari 2013 worden de kosten boven 1,25% per jaar niet langer in rekening gebracht. Daardoor wordt een groter deel van de inleg van deze klant belegd in de door hem gekozen fondsen. In de jaren dat er al minder kosten worden betaald, blijft dat natuurlijk zo.

uniqueid