Ga direct naar: inhoud

Meer of minder premie betalen

U betaalt premie voor uw beleggingsverzekering. Die heeft u in één keer betaald (koopsom) of die betaalt u periodiek, bijvoorbeeld iedere maand. In veel gevallen kunt u ervoor kiezen om (tijdelijk) meer of juist minder geld in uw beleggingsverzekering te stoppen. Bijvoorbeeld door de premie te verlagen of juist een extra storting te doen.

Het is niet voor elke beleggingsverzekering mogelijk om de premie aan te passen. Bekijk uw polis om te zien of u uw premie mag wijzigen.

Het wijzigen van de premie heeft invloed op de waarde van uw verzekering. Het kan bovendien fiscale gevolgen hebben. Een adviseur kan u meer vertellen hierover. Heeft u geen adviseur? Zoek een onafhankelijk adviseur of neem contact met ons.

Meer premie

U kunt ervoor kiezen om meer premie te betalen en een extra storting te doen. Dit leidt tot een hoger verwacht bedrag op de einddatum van uw verzekering. Dit kan een overweging zijn als u dat kapitaal nodig heeft om bijvoorbeeld uw hypotheek af te lossen of voor een aanvullend pensioen.

Let op: het verhogen van uw premie kan fiscale gevolgen hebben. Heeft u uw beleggingsverzekering afgesloten op een moment dat er andere belastingregels golden? Dan kan het verhogen van de premie fiscaal nadelige gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld bijzondere vrijstellingen verliezen.

Wilt u meer weten over (de gevolgen van) het verhogen van uw premie? Neem dan contact met ons op of raadpleeg uw adviseur.

Minder premie

U kunt ervoor kiezen om minder premie te betalen. Het voordeel is dat uw maandlasten minder worden. Het nadeel is dat het opgebouwde bedrag op de einddatum van de verzekering lager zal zijn. Bij een grote verlaging van de premie loopt u zelfs het risico dat uw verzekering ‘leegloopt’. Dit betekent dat er na aftrek van de kosten en eventuele risicopremies weinig of geen geld meer overblijft om mee te beleggen. Het is dus belangrijk dat u nagaat of het verwachte bedrag nog voldoet aan uw wensen of spaardoel.

Let op: het verlagen van uw premie kan fiscale gevolgen hebben. Was dit op een moment dat er andere belastingregels golden? Dan kan het verlagen van de premie fiscaal nadelige gevolgen hebben, als de premie niet meer voldoet aan de bandbreedte. U kunt bijvoorbeeld bijzondere vrijstellingen verliezen.

Let op: is uw beleggingsverzekering verbonden aan een hypotheek? Dan heeft u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker om iets te wijzigen. Het verlagen van uw premie kan ook fiscale gevolgen hebben.

Wilt u meer weten over (de gevolgen van) minder premie betalen? Bel ons dan op 0800-7014 of raadpleeg uw adviseur.

Geen premie

U kunt ervoor kiezen om (tijdelijk) geen premie meer te betalen. Het voordeel is dat uw maandlasten minder worden of helemaal vervallen. Het nadeel is dat het opgebouwde bedrag op de einddatum van de verzekering lager zal zijn. Bij een grote verlaging van de premie loopt u zelfs het risico dat uw verzekering ‘leegloopt’. Dit betekent dat er na aftrek van de kosten en eventuele risicopremies weinig of geen geld meer overblijft om mee te beleggen. Het is dus belangrijk dat u nagaat of het verwachte bedrag nog voldoet aan uw wensen of spaardoel.

Let op: het (tijdelijk) geen premie betalen kan fiscale gevolgen hebben. Gebeurt dit als nog niet is voldaan aan de bandbreedte die van toepassing is? Dan heeft het (tijdelijk) geen premie betalen fiscaal nadelige gevolgen. U verliest dan de mogelijkheid de uitkering onder een uitkeringsvrijstelling te brengen.

Let op: is uw beleggingsverzekering verbonden aan een hypotheek? Dan heeft u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker om iets te wijzigen. Stoppen met het betalen van uw premie kan ook fiscale gevolgen hebben.

Wilt u meer weten over (de gevolgen van) minder premie betalen? Neem dan contact met ons op of raadpleeg uw adviseur.

uniqueid

Kunnen wij u helpen?