Ga direct naar inhoud

Hoe ziet de Delta Lloyd tegemoetkomingsregeling eruit?

We hebben op 31 december 2012 de tegemoetkoming direct aan de waarde van de verzekering toegevoegd. Dit verschilt met wat in 2008 met de consumentenorganisaties was afgesproken. De afspraak toen was om de tegemoetkoming aan het einde van de looptijd aan de waarde van de verzekering toe te voegen. Door de mogelijkheid voor eerder afkopen of overlijden is het onzeker of de verzekering doorloopt tot de einddatum. Daarom hebben we de tegemoetkoming over het verleden per 31 december 2012 gestort.

Delta Lloyd en de stichtingen maakten een onderscheid in vier categorieën.

Eerste categorie: 2,45 procent kosten

Bij deze groep was de premie in het eerste jaar meer dan € 1.200. De maximale kosten zijn dan 2,45 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds zonder garantie of met een garantie van minder dan 3 procent.

Tweede categorie: 2,85 procent kosten

Bij deze groep was de premie in het eerste jaar minder dan € 1.200 (waartoe ook koopsommen worden gerekend). De maximale kosten zijn dan 2,85 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds zonder garantie of met een garantie van minder dan 3 procent.

Derde categorie: 3,10 procent kosten

Bij deze groep was de premie in het eerste jaar meer dan € 1.200. De maximale kosten zijn dan 3,10 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds met garantie van 3 procent of meer.

Vierde categorie: 3,50 procent kosten

Bij deze groep was de premie in het eerste jaar minder dan € 1.200. De maximale kosten zijn dan 3,50 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als u belegt in een fonds met garantie van 3 procent of meer.

Wat betekent dit voor uw tegemoetkoming?

Had u een actieve beleggingsverzekering op 1 januari 2008? Dan is de tegemoetkoming per 31 december 2012 vastgesteld over de hele looptijd van de verzekering. Als u in aanmerking kwam voor een tegemoetkoming dan heeft u in 2013 bericht hierover ontvangen.

We hebben de tegemoetkoming over de periode van de ingangsdatum van de verzekering tot 31 december 2012 direct toegevoegd aan de waarde van uw beleggingsverzekering. Het eventueel toekomstige deel van de tegemoetkoming voegen we jaarlijks op 1 januari in gelijke delen toe. Dit deden we voor het eerst op 1 januari 2013.

Met uw tegemoetkoming worden participaties in beleggingsfondsen aangekocht. De tegemoetkoming rendeert mee met uw beleggingsverzekering tot aan het einde van de looptijd.


Kunnen wij u helpen?