Ga direct naar inhoud

Wanneer ontvangt u geen tegemoetkoming?

Het is mogelijk dat u eerder wel recht had op een tegemoetkoming, maar nu niet meer. Dat komt dan omdat de kosten voldoen aan de norm. Deze situatie leggen we uit met de stappen in dit voorbeeld:

Stap 1: berekenen eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten

Eerst berekenen we de waarde op de einddatum van uw beleggingsverzekering op basis van de werkelijke kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 10.000,-.

Stap 2: berekenen eindkapitaal op basis van de maximale kosten

Vervolgens berekenen we de waarde op de einddatum van uw beleggingsverzekering op basis van de afgesproken maximale kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 9.500,-.

Voor de waarden op einddatum rekenen we met de werkelijk behaalde rendementen. Voor de toekomst gebruiken we een bruto rendement van 6 procent.

Het is mogelijk dat u eerder wel recht had op een tegemoetkoming, maar nu niet meer. Dat komt dan omdat de kosten voldoen aan de norm. Deze situatie leggen we uit met de stappen in dit voorbeeld:

Stap 3: vergelijken eindkapitalen

Het verschil tussen beide eindkapitalen bepaalt of u een tegemoetkoming krijgt of niet. U hebt geen recht op een tegemoetkoming als het eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten hoger is dan het eindkapitaal op basis van de maximale kosten.

Eindkapitaal op basis van werkelijke kosten € 10.000,-
Eindkapitaal op basis van maximale kosten € 9.500,-
Tegemoetkoming op de einddatum € 0,-

Op basis van bovenstaande vergelijking betekent dit voor u:

  • Het berekende eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten is hoger dan het berekende eindkapitaal op basis van maximale kosten.
  • We hebben niet te veel kosten ingehouden.
  • U krijgt geen tegemoetkoming.

Kunnen wij u helpen?