Ga direct naar: inhoud

Haalt u uw doel?

U heeft uw beleggingsverzekering afgesloten met een bepaald doel voor ogen. Bijvoorbeeld om uw hypotheek af te lossen, uw pensioen aan te vullen, de studie van uw kind te betalen of een extra potje voor later. Is dat doel nog steeds hetzelfde? En bereikt u uw doel nog steeds met uw verzekering? Het is belangrijk dat u zelf steeds goed in de gaten houdt of uw beleggingsverzekering nog past bij uw doel en verwachtingen.

Waarde verandert

Met een beleggingsverzekering wilt u een bedrag opbouwen door middel van beleggingen. Maar beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van de verzekering kan anders zijn dan u dacht.

Fondsen presteren misschien minder

De waarde van uw beleggingsverzekering kan dalen. Fondsen die in het verleden goed presteerden, hoeven dit niet automatisch in de toekomst ook te doen. Het rendement van uw verzekering kan tegenvallen. Misschien bouwt u heel weinig of geen waarde op met uw beleggingsverzekering.

Eigen middelen nodig?

Bij tegenvallende beleggingen en rendementen kan aan het einde van de looptijd de waarde van uw beleggingsverzekeringen onvoldoende zijn om uw hypotheek af te lossen of uw pensioen aan te vullen. Dat betekent dat u hiervoor misschien andere eigen middelen moet gebruiken, zoals spaargeld of de opbrengst van de verkoop van uw woning.

Uw situatie verandert

Uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen, bijvoorbeeld uw gezinssituatie of inkomen. Een beleggingsverzekering sloot u vaak voor een langere periode van 20 of 30 jaar. Bekijk regelmatig uw waardeoverzicht en doe de scan om te kijken of uw beleggingsverzekering nog bij u past. 

Bekijk waardeoverzicht

Op de jaaropgave van uw beleggingsverzekering ziet u de mogelijke waarde (rendement) van uw verzekering op basis van verschillende scenario’s. We berekenen de voorbeeldkapitalen met behulp van rendementspercentages die zijn voorgeschreven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Voorbeeldkapitalen

Een voorbeeldkapitaal geeft het verwachte bedrag weer van uw beleggingsverzekering aan het eind van de looptijd. Let op: het werkelijke bedrag kan uiteindelijk hoger of lager zijn.

 • Het 4% bruto voorbeeldkapitaal
  We gaan uit van de werkelijke waarde van uw beleggingen op het moment dat we de jaaropgave maken en berekenen 4% bruto rendement per jaar voor elk van de gekozen fondsen. Bruto rendement is de waarde van uw verzekering zonder aftrek van kosten of risicopremies.
 • Het pessimistisch voorbeeldkapitaal
  We gaan uit van de werkelijke waarde van uw beleggingen op het moment dat we de jaaropgave maken. We gebruiken de rendementstabellen die de AFM heeft vastgesteld voor een pessimistische ontwikkeling van de financiële markten. Ieder beleggingsfonds valt in een bepaalde beleggingscategorie. Op basis van deze beleggingscategorie bepalen we het pessimistisch rendementspercentage en berekenen daarmee het voorbeeldkapitaal.
 • Het netto historisch voorbeeldkapitaal
  We gaan uit van de werkelijke waarde van uw beleggingen op het moment dat we de jaaropgave maken. Daarbij volgen we het scenario dat de financiële markten zich ontwikkelen vergelijkbaar met het verleden. We berekenen het voorbeeldkapitaal op basis van het gemiddelde fondsrendement in de laatste 20 jaar. Wanneer een fonds langer dan 4 jaar maar nog geen 20 jaar bestaat, vullen we het behaalde rendement aan met een percentage dat de AFM voorschrijft. Als een fonds 4 jaar of korter bestaat, dan gebruiken we alleen het rendementspercentage dat de AFM voorschrijft.

Daarnaast gebruiken we bij Nationale-Nederlanden:

 • Het bruto eigen voorbeeldkapitaal
  Het bruto eigen voorbeeldrendementspercentage is gelijk aan het bruto historisch fondsrendement. Het bruto historisch fondsrendement is het netto historisch fondsrendement vermeerderd met alle kosten van het beleggingsfonds.
Check regelmatig

U heeft een beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden. U loopt daarbij risico’s waar u mogelijk niet dagelijks bij stilstaat. Toch is het belangrijk om regelmatig te checken of uw verzekering nog past bij uw financiële doelen. En of u actie moet ondernemen. Het is namelijk mogelijk dat u financieel beter af bent als u de verzekering aanpast. Check uw verzekering dus regelmatig, bijvoorbeeld met behulp van onze scan. Aanpassingen kunnen voor u (nadelige) fiscale gevolgen hebben, vraag advies bij uw adviseur.

uniqueid

Kunnen wij u helpen?