Ga direct naar: inhoud

Aanpassen of niet?

Het kan zijn dat u beter af bent als u uw beleggingsverzekering aanpast of afkoopt. Elke situatie is anders en kan bovendien (andere) fiscale gevolgen hebben. Een verhoging van de premie kan bijvoorbeeld tot fiscale gevolgen leiden. Daarom is het belangrijk dat u samen met een adviseur bekijkt wat de mogelijkheden met uw verzekering zijn. Er zijn in principe drie mogelijkheden:

1. Uw verzekering ongewijzigd voortzetten
2. Uw verzekering aanpassen
3. Uw verzekering beëindigen (en kiezen voor een ander product)

Ongewijzigd voortzetten

Als u besluit om niets te doen, dan loopt uw beleggingsverzekering ongewijzigd door. U blijft dan in dezelfde fondsen beleggen en voor hetzelfde bedrag verzekerd. Er kunnen verschillende redenen zijn om niets te veranderen aan uw beleggingsverzekering. Misschien heeft u een garantie over de verwachte waarde op uw huidige verzekering, waardoor u de verzekering wilt houden zoals hij is. Of misschien is de verwachte waarde voldoende om uw doel te halen. Het is ook mogelijk dat u uw verzekering tijdens de looptijd niet mag aanpassen.

Als u niets verandert aan uw beleggingsverzekering, dan is het goed om bewust te zijn van het risico dat u mogelijk minder waarde opbouwt. De kans bestaat dat de opgebouwde waarde van de verzekering op de einddatum bijvoorbeeld niet hoog genoeg is om de hypotheek af te lossen, waardoor u een restschuld overhoudt. Of uw opgebouwde waarde is niet hoog genoeg voor de gewenste aanvulling op uw pensioen.

Aanpassen

Als u uw beleggingsverzekering wilt aanpassen, dan blijft u nog steeds risico lopen. De hoogte van de uitkering van een beleggingsverzekering is namelijk nooit zeker. Het is belangrijk dat u dit vooraf overlegt met een adviseur. Een aanpassing kan fiscale gevolgen hebben. Ook is niet elke wijziging mogelijk.

Wat zijn uw mogelijkheden?

  • U kunt bijvoorbeeld opnieuw bepalen hoeveel risico u wilt en kunt dragen.
  • U kunt de fondsen in uw verzekering beter laten aansluiten op uw beleggingsprofiel (het beleggingsprofiel geeft aan hoeveel risico u kunt en wilt lopen).
  • U kunt uw premie wijzigen.
  • U kunt ervoor kiezen om (tijdelijk) geen premie meer te betalen (premievrij maken).
  • U kunt ervoor kiezen om uw overlijdensrisicoverzekering aan te passen.

Let op: is uw beleggingsverzekering gekoppeld aan een hypotheek? Dan heeft u toestemming nodig van de pandhouder (bank of andere financiële instelling) als u iets wil aanpassen.

Lees meer over wat u kunt aanpassen

Beëindigen

U kunt uw huidige beleggingsverzekering beëindigen en de waarde laten storten op uw bankrekening. U kunt uw verzekering ook beëindigen en kiezen voor een ander product. Let op: dit kan (nadelige) fiscale gevolgen hebben en is niet altijd mogelijk. Welke voordelen en nadelen voor u van toepassing zijn, kan een adviseur u vertellen.

Wat zijn uw mogelijkheden?

uniqueid

Kunnen wij u helpen?