Ga direct naar: inhoud

Verpanden of een verpanding opheffen

U kunt ervoor kiezen om uw verzekering te koppelen aan een lening (verpanden). Of om deze verpanding eraf te halen. Hieronder leest u hier meer over.

Waarom verpanden?

Bij verpanding is uw verzekering gekoppeld aan een lening. Hierdoor heeft de geldverstrekker meer zekerheid dat u (een deel van) de lening terugbetaalt. Daarom is het verpanden van uw verzekering soms een voorwaarde om een lening te krijgen. Bijvoorbeeld bij een hypotheek.

Gevolgen van verpanding

Verpanden van uw verzekering houdt in dat:

 • U de uitkering uit uw levensverzekering moet gebruiken om uw lening af te lossen. De uitkering maken we over naar de geldverstrekker.
 • U soms toestemming nodig heeft van de geldverstrekker als u uw verzekering wilt aanpassen. Welke aanpassing mogelijk is in uw verzekering, leest u in uw polisvoorwaarden.

Een verpanding van uw polis halen

Is uw levensverzekering gekoppeld aan een lening? En wilt u deze verpanding eraf halen? Dan heeft u toestemming nodig van de geldverstrekker. Hieronder leest u wat u daarvoor moet doen.

Nationale-Nederlanden of ING is geldverstrekker

Als Nationale-Nederlanden of ING geldverstrekker is, dan hoeft u niets te doen. U krijgt bericht of wij of ING het goed vinden dat u de verpanding van uw verzekering haalt.

Is het loskoppelen van de levensverzekering van uw lening goedgekeurd? Dan loopt de levensverzekering door zonder de verpanding.

Bij een spaarhypotheek is dit anders. Is de levensverzekering losgekoppeld van een spaarhypotheek? Dan moet u beslissen wat u wilt met de levensverzekering. Bijvoorbeeld de verzekering door laten lopen, premievrij maken of stopzetten. De mogelijkheden kunnen verschillen per polis. U ontvangt van ons bericht met de keuzes die u heeft.

Nationale-Nederlanden of ING is geen geldverstrekker

Wilt u de verpanding van uw verzekering opheffen? Dan volgt u de volgende stappen:

 • U vraagt toestemming aan uw geldverstrekker. Daarvoor kunt u het formulier 'Verzoek aan geldverstrekker wijzigen levensverzekering' gebruiken. Vul de gegevens in en stuur deze naar uw geldverstrekker.
 • Vul ook de gegevens op de voorbeeldbrief in en stuur deze samen met het formulier naar uw geldverstrekker.
 • Uw geldverstrekker vult vervolgens het formulier bij de brief in en stuurt het formulier terug naar u.
 • Heeft u het formulier met de toestemming van de geldverstrekker ontvangen? Stuur het formulier dan naar ons op.
 • Uw geldverstrekker kan het ingevulde formulier ook rechtstreeks naar ons sturen.

Is het loskoppelen van de levensverzekering van uw lening goedgekeurd? Dan loopt de levensverzekering door zonder de verpanding.

Bij een spaarhypotheek is dit anders. Is de levensverzekering losgekoppeld van een spaarhypotheek? Dan moet u beslissen wat u wilt met de levensverzekering. Bijvoorbeeld de verzekering door laten lopen, premievrij maken of stopzetten. De mogelijkheden kunnen verschillen per polis. U ontvangt van ons bericht met de keuzes die u heeft.


Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Kunnen wij u helpen?

  Delta Lloyd Levensverzekering
  Delta Lloyd Overlijdensrisicoverzekering
  NN Overlijdensrisicoverzekering (afgesloten vanaf 2018)

 • 020 594 81 00
 • Contactformulier