Ga direct naar inhoud

U bent met pensioen

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over uw pensioen.

Wanneer ontvang je pensioen?

In het verleden bij Nationale-Nederlanden afgesloten

Ontvang je een uitkering vanuit een product dat je in het verleden bij Nationale-Nederlanden heeft afgesloten? je ontvangt je pensioen- en/of lijfrente-uitkering op de onderstaande vaste momenten.

 • Vrijdag 22 januari 2021
 • Vrijdag 19 februari 2021
 • Woensdag 24 maart 2021
 • Donderdag 22 april 2021
 • Vrijdag 21 mei 2021
 • Woensdag 23 juni 2021
 • Vrijdag 23 juli 2021
 • Dinsdag 24 augustus 2021
 • Donderdag 23 september 2021
 • Vrijdag 22 oktober 2021
 • Dinsdag 23 november 2021
 • Vrijdag 24 december 2021

Vaak is het geld ook al dezelfde dag voor zichtbaar op je rekening, dit is afhankelijk van je bank.

Ontvang je je pensioen per kwartaal, half jaar of jaar? Dan ontvang je je pensioen ook op een of meerdere van bovenstaande data.

In het verleden bij Delta Lloyd afgesloten

Ontvang je een uitkering vanuit een Garant Pensioen Plan, Balans Pensioen Plan, of een Direct Ingaand Pensioen of Lijfrente die je in het verleden bij Delta Lloyd hebt afgesloten? je ontvangt jew pensioen- en/of lijfrente-uitkering op de onderstaande vaste momenten:

 • Maandag 25 januari 2021
 • Woensdag 24 februari 2021
 • Woensdag 24 maart 2021
 • Vrijdag 23 april 2021
 • Dinsdag 25 mei 2021
 • Donderdag 24 juni 2021
 • Vrijdag 23 juli 2021
 • Dinsdag 24 augustus 2021
 • Vrijdag 24 september 2021
 • Maandag 25 oktober 2021
 • Woensdag 24 november 2021
 • Donderdag 23 december 2021

Vaak is het geld ook al dezelfde dag zichtbaar op je rekening, dit is afhankelijk van je bank.

Ontvang je je pensioen per kwartaal, half jaar of jaar? Dan ontvang je je pensioen ook op een of meerdere van bovenstaande data.


De manier waarop u informatie over uw pensioenuitkering ontvangt is veranderd

Per 1 januari 2019 zijn we overgegaan op een nieuw uitkeringssysteem. Dit betekent dat er een aantal zaken zijn gewijzigd.

Uitkeringsspecificatie
De uitkeringsspecificatie sturen we niet meer in de vorm zoals u gewend bent. U ziet u de informatie op uw bankafschrift. Het voordeel hiervan is dat u een specificatie bij iedere uitbetaling ontvangt.

Bankrekeningnummer
Het rekeningnummer waarvan we bedragen naar u overmaken wijzigt. Het rekeningnummer dat u ziet op uw bankafschrift is NL56INGB0007308641. Deze rekening staat op naam van Nationale-Nederlanden. Woont u in het buitenland? Dan wijzigt het rekeningnummer naar NL36INGB0652783473.

Uitbetaling vanuit meerdere polissen
Ontving u (voormalig Delta Lloyd) uitkeringen van meerdere polissen op dezelfde datum? Sinds januari 2019 tellen we deze bedragen bij elkaar op en storten één totaalbedrag op uw rekening. Nog steeds op dezelfde dag zoals u gewend bent.

Nieuwe belastingtarieven 2020
Per 1 januari 2020 zijn de belastingtarieven gewijzigd. Het bedrag dat u vanaf januari 2020 ontvangt is, als gevolg hiervan, gewijzigd. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de belastingschijven en tarieven die gelden in 2020.


Nog meer pensioen?

Heeft u via verschillende werkgevers pensioen opgebouwd? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u al uw pensioenen en dus van wie u pensioen ontvangt.

Uw AOW-uitkering

Naast het pensioen dat u van Nationale-Nederlanden of via andere pensioenuitvoerders ontvangt, is er ook een basisvoorziening vanuit de overheid voor u geregeld. De basisvoorziening vanuit de overheid is de AOW-uitkering. AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. De hoogte van uw AOW hangt af van uw burgerlijke staat en hoeveel jaren u in Nederland heeft gewoond. De hoogte van uw AOW is onafhankelijk van hoeveel pensioen u van Nationale-Nederlanden krijgt. Wanneer u uw AOW krijgt, is afhankelijk van uw geboortedatum en staat los van uw pensioendatum.

Wat krijgt u aan informatie over uw uitkering van Nationale-Nederlanden?

Specificatie

Uw uitkeringsspecificatie ziet u bij iedere uitbetaling op uw bankafschrift.

Jaaropgaaf

Een keer per jaar sturen we u een jaaropgaaf voor uw belastingaangifte. U ontvangt de jaaropgaaf normaal gesproken in februari. Heeft u eind februari nog geen jaaropgaaf ontvangen? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Pensioenoverzicht

Elk jaar ontvangt u een pensioenoverzicht waarin we de hoogte en duur van uw uitkering vermelden en wie de begunstigden zijn. Is er iets niet correct op dit overzicht? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Bewijs van leven

Ontvangt u een lijfrente-uitkering of woont u in het buitenland? Dan kunnen we u vragen om een bewijs van leven. Dit gebruiken we om vast te stellen of uw uitkering nog door moet gaan. Hiermee krijgen we de zekerheid dat u nog altijd recht heeft op de uitkering. En voorkomen we dat er na uw overlijden te veel wordt uitgekeerd. Dit kan namelijk fiscaal nadelige gevolgen hebben voor uw nabestaanden. We begrijpen dat het vervelend is dat we dit van u moeten vragen, maar het is wel nodig om de uitkering te kunnen voortzetten.

Het document waarmee u bewijst in leven te zijn heet officieel een ‘attestatie de vita’. U kunt dit document aanvragen bij uw gemeente. Hier zijn meestal kosten aan verbonden. Ontvangt u een AOW-uitkering? Dan hebben we als bewijs van leven voldoende aan een kopie bankafschrift, met daarop de bijschrijving van uw AOW-uitkering. Dit bankafschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Een attestatie de vita is dan niet nodig.

Waarom ontvangt u deze maand minder/meer pensioen?

De hoogte van uw netto-uitkering kan om bepaalde redenen wijzigen. Deze redenen kunnen zijn:

 • Het bereiken van de AOW-leeftijd. Omdat u dan geen AOW-premie meer hoeft te betalen, verandert uw netto-uitkering.
 • Het verlopen van een vrijstelling van belastingheffing. Heeft u in het verleden een vrijstelling gehad? Mogelijk is deze dan verlopen. U kunt bij de Belastingdienst een nieuwe vrijstelling aanvragen. Zorg ervoor dat u dit op tijd doet, zodat uw uitkering niet wijzigt. De Belastingdienst geeft het aan ons door als u een nieuwe vrijstelling heeft gekregen. U hoeft dit dus niet zelf te doen. Het kan voorkomen dat u uw vrijstelling eerder ontvangt dan wij. We verwerken de vrijstelling met de ingangsdatum die door de Belastingdienst is afgegeven. We corrigeren dan ook eventueel te veel ingehouden belasting.
 • U bent van woonland gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor de inhouding van de bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw) en bijdrage Wet Langdurige Zorg (Wlz) op uw uitkering. Dit geldt ook als u vanuit het buitenland weer terugverhuist naar Nederland. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van het Zorginstituut Nederland.
 • Een wijziging van het wel of niet toepassen van loonheffingskorting. Wilt u een verandering in uw loonheffingskorting aan ons doorgeven? Daarvoor kunt u dit formulier gebruiken. U kunt dit formulier digitaal opsturen naar Verlonen.CML@nn.nl. Of per post sturen naar Nationale-Nederlanden, t.a.v. Team Verlonen B7.05, Postbus 93604, 2509 AV Den Haag. We ontvangen het formulier bij voorkeur digitaal van u.
 • Fiscale wijzigingen. Als de belastingregels wijzigen, kan dit de hoogte van uw netto-uitkering beïnvloeden.

Wilt u zelf een wijziging aan Nationale-Nederlanden doorgeven? Kijk dan op de pagina Wat als mijn situatie verandert.