Ga direct naar: inhoud

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Nationale-Nederlanden verstrekt jaarlijks het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) aan werknemers met een pensioenregeling bij
Nationale-Nederlanden.

Wat is het UPO?

Uniform Pensioenoverzicht

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft werknemers inzicht in:

  • de waarde van hun pensioen
  • hoeveel pensioen zij nog kunnen opbouwen als zij tot hun pensioendatum deelnemen aan de regeling

Werknemers die deelnemen aan een pensioenregeling noemen we deelnemers.

Meerdere UPO’s

Nationale-Nederlanden voegt informatie samen als dat kan. Hierdoor ontvangt u zo min mogelijk aparte UPO’s

Bekijk hier een voorbeeld van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO):

UPO voor de werknemer
  • Op het UPO staan de bedragen vermeld die bij ons op 31 december 2017 in de administratie staan.
  • Verschillende UPO’s kunt u, dankzij het verplicht gestelde basismodel, eenvoudig vergelijken en optellen.

Aanleiding en uitgangspunten

Het UPO is ontstaan op initiatief van de Consumentenbond. Deze heeft pensioenfondsen en verzekeraars gevraagd de overzichten zo op te stellen dat ze makkelijk te vergelijken zijn. Dit kan alleen als de overzichten op dezelfde wijze zijn opgezet. We spreken daarom van een ‘Uniform Pensioenoverzicht’, afgekort ‘UPO’.

Vergelijkbaar en optelbaar

Het doel van het UPO is om u, als deelnemer aan een pensioenregeling (pensioen- of inkomensverzekering), op eenduidige en transparante wijze inzicht te geven in de huidige en toekomstige pensioensituatie van uzelf en uw eventuele nabestaanden.

Dankzij de uniforme structuur kunt u meerdere UPO’s onderling vergelijken en optellen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw eigen pensioenuitkering optellen bij die van uw partner. Let hierbij wel goed op de ingangsdata van de verschillende pensioenen. Ook kunt u de pensioenen met elkaar vergelijken, die u bij verschillende (voormalige) werkgevers heeft opgebouwd (al dan niet bij diverse pensioenverzekeraars).

Het UPO

Het UPO bestaat uit twee onderdelen: een verplicht ‘UPO model’ en een ‘Toelichting Uniform Pensioenoverzicht’. Het model is de feitelijke opgave met uw pensioengegevens (ofwel: het UPO). Hierin vindt u uw persoonlijke pensioengegevens. De toelichting geeft uitleg over de verschillende rubrieken die vermeld staan op het overzicht. Zowel het UPO als de toelichting bevatten informatie die door de Pensioenwet verplicht is gesteld.

Goed om te weten

Alle informatie voor elke deelnemer is zoveel mogelijk samengevoegd. Hierdoor ontvangt u zo min mogelijk aparte overzichten. U kunt echter nog steeds meerdere UPO’s ontvangen. Zijn uw pensioenrechten opgebouwd in verschillende pensioensystemen (bijvoorbeeld middelloon en beschikbare premie), dan blijft u meerdere overzichten ontvangen.

Heeft u in het derde kwartaal nog geen UPO ontvangen? Neem dan contact met ons op.

UPO voor de werkgever

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor de werkgever

De verzending van het UPO betekent voor u als werkgever het volgende:

  • Uw werknemer ontvangt het UPO rechtstreeks van zijn pensioenverzekeraar.
  • Op het UPO staan de bedragen vermeld, die bij ons op 31 december 2017 in de administratie staan.
  • Dankzij het verplicht gestelde basismodeleenvoudig, kunnen uw werknemers verschillende UPO’s eenvoudig vergelijken en optellen.

Aanleiding en uitgangspunten

Om ervoor te zorgen dat verschillende pensioenoverzichten onderling vergelijkbaar en optelbaar zijn, is het UPO-model ontwikkeld. Alle (pensioen)verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken hetzelfde, verplichte basismodel als pensioenoverzicht. Het UPO sluit hiermee inhoudelijk aan op de eisen die de Pensioenwet stelt voor ‘deelnemercommunicatie’.

Welke informatie ontvangen uw werknemers?

Het UPO bestaat uit twee onderdelen: een verplicht ‘UPO model’ en een verplichte ‘Toelichting Uniform Pensioenoverzicht’. Het model is de feitelijke opgave met pensioengegevens (ofwel: het UPO). De toelichting geeft uitleg over de verschillende rubrieken die vermeld staan op het UPO.

Belangrijk om te weten

De Pensioenwet schrijft voor dat de pensioenuitvoerder het UPO rechtstreeks naar het huisadres van de pensioendeelnemer (uw werknemer) stuurt. De onafhankelijk adviseur of de werkgever ontvangt geen (kopieën van) UPO’s.

Alle informatie voor elke deelnemer voegen wij zoveel mogelijk samen. Hierdoor ontvangen uw werknemers zo min mogelijk aparte overzichten. Uw werknemers kunnen echter nog steeds meerdere UPO’s ontvangen. Nationale-Nederlanden volgt namelijk de ontwikkelde UPO-modellen. Dit betekent dat bijvoorbeeld een deelnemer met een basisregeling op basis van middelloon en een excedentregeling op basis van beschikbare premie ook in de toekomst tenminste twee UPO’s ontvangt.

Inkomensverzekering

Uw inkomensverzekering en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Onderstaande drie inkomensverzekeringen zijn geen pensioenverzekeringen. In de Pensioenwet staat dat ook voor deze drie verzekeringen een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) verstuurd moet worden:

Elke werknemer die op 31 december deelnam aan een of meerdere van deze verzekeringen, ontvangt het volgende jaar een UPO van ons.

English version

Uniform Pension Statement (in Dutch: UPO) 2018

Introduction

Pension schemes are an important part of future financial planning. Since 2008,
Nationale-Nederlanden provides annual pension statements to all active participants in pension schemes. Since these statements are structured in a uniform matter, participants can simply add the amounts accrued in different pension schemes and get an overview of their total future pension benefits.

It is important to Nationale-Nederlanden that customers have a clear insight in what they can expect from their future pension benefits. However, due to legal and technical reasons we cannot issue UPO-statements in English.

Frequency

The UPO is based on the individual pension benefits administered on 31 December 2017. Nationale-Nederlanden will send the UPO’s over a period of six months: starting in April and ending in June. Anyone participating in a pension scheme via his or her employer, will receive their annual UPO by the end of June.

What is shown on the Uniform Pension Statement (UPO)

Your UPO shows the amounts you will receive either upon retirement or (if covered under your company’s pension scheme) in case of any occupational disability. When insured, it also shows the amounts your partner and children, if applicable, will receive upon your death during your employment and before your retirement. Furthermore, two options are calculated: the pension benefits you may expect to receive in the future if you remain continuously employed at your current employer until retirement with your current pension scheme. And the pension benefits you have accumulated until the last day of the previous year with your current employer.

‘Zero (0) amounts’

Because of the uniform nature of this document a variety of pension categories is shown on the UPO. If your company pension scheme does not cover a certain pension category, the amount accrued will be shown as zero. This means that this particular form of pension is not covered in this particular policy. If you think you miss a type of coverage, check the policy number to see if it corresponds with the number on the UPO. It might be covered by a different policy.

Consolidation

Nationale-Nederlanden will initially provide one statement per policy. In case a member has multiple policies, we will consolidate these statements if possible. In some cases however a member might receive multiple statements.

Veelgestelde vragen
uniqueid

Kunnen wij u helpen?

Vragen over de UPO van uw pensioen?

Vragen over de UPO van uw inkomensverzekering?