Ga direct naar: inhoud

Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigden

  • Uitleg UPO Pensioengerechtigden
  • Eén keer per jaar

Iedereen die pensioen ontvangt, krijgt ieder jaar een overzicht van het ingegane pensioen. Dit overzicht noemen we het ‘UPO Pensioengerechtigden’. Wat staat er op dit overzicht?

Het UPO Pensioengerechtigden geeft informatie over een aantal onderwerpen:

  • Pensioenrecht: het pensioen dat u op dit moment ontvangt. Dit kan een ouderdomspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen zijn. Maar het kan ook gaan over partnerpensioen of wezenpensioen dat is ingegaan na het overlijden van een (gepensioneerde) werknemer.
  • Opgebouwde aanspraken op een nabestaandenpensioen: dit is het partnerpensioen en/of wezenpensioen dat nog niet is ingegaan. Dit pensioen hoort bij het ingegane ouderdomspensioen.
  • Toeslagverlening: de ambitie van de voormalige werkgever om de ingegane pensioenen te verhogen. Of juist de mededeling dat de pensioenen niet worden aangepast.