Ga direct naar: inhoud

Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigden

  • Pensioenrecht
  • Opgebouwde aanspraken (nabestaandenpensioen)
  • Toeslagverlening

Jaarlijks overzicht

Iedere pensioengerechtigde ontvangt jaarlijks een overzicht van het ingegane pensioen; Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigden. Wat staat er op dit overzicht?

Het Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigden geeft informatie over een aantal onderwerpen:

  • Pensioenrecht: het pensioen dat op dit moment wordt uitgekeerd. Dit kan een ouderdomspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen zijn. Maar kan ook een partnerpensioen of wezenpensioen zijn dat is ingegaan na het overlijden van een (gepensioneerde) werknemer.
  • Opgebouwde aanspraken op een nabestaandenpensioen: dit is het partnerpensioen en/of wezenpensioen dat nog niet is ingegaan. Dit pensioen hoort bij het ingegane ouderdomspensioen.
  • Toeslagverlening: de ambitie van de voormalige werkgever om de ingegane pensioenen te verhogen. Of juist de mededeling dat de pensioenen niet worden aangepast.