Ga direct naar: inhoud

Uniform Pensioenoverzicht Gewezen Deelnemer

  • Voor oud-deelnemers
  • Toelichting op het PGD
  • Eén keer in de vijf jaar

U heeft het Uniform Pensioenoverzicht Gewezen Deelnemer van Nationale-Nederlanden ontvangen. U ontvangt dit overzicht omdat u ooit pensioen heeft opgebouwd bij Nationale-Nederlanden en dit niet heeft overgedragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder.

Wat staat er op dit overzicht?

Nationale-Nederlanden verstrekt de gewezen deelnemer ten minste een keer in de vijf jaar een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken en informatie over toeslagverlening.

Op het pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop staan ook de bedragen die uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt.

Wat is een gewezen deelnemer?

Voor een 'gewezen deelnemer' vindt geen nieuwe pensioenopbouw meer plaats in de pensioenregeling. Daarvoor zijn twee redenen te noemen.

  • Hij of zij is met ontslag. De pensioenopbouw door de werkgever stopt vanaf de ontslagdatum voor de nu gewezen werknemer.
  • De werkgever beëindigt de pensioenregeling bij de oude pensioenuitvoerder en verzekert de pensioenregeling voor de nieuwe opbouw bij een andere pensioenuitvoerder. Voor het opgebouwde pensioen bij de oude pensioenuitvoerder geldt de werknemer daar als een 'gewezen deelnemer'. Ook in dat geval verstrekt de oude uitvoerder aan de werknemer een Pensioenoverzicht Gewezen Deelnemer