Ga direct naar: inhoud

Uniform Pensioenoverzicht Gewezen Deelnemer

  • Uitleg PGD
  • Eén keer in de vijf jaar

Heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij Nationale-Nederlanden en dit niet overgedragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder? Dan ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht Gewezen Deelnemer (PGD). Dit overzicht krijgt u één keer in de vijf jaar.

Wat staat er op dit PGD?

In het PGD ziet u welke bedragen u ontvangt als u met pensioen gaat. Ook staan hier de bedragen op die uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt.
Verder vindt u er meer informatie over toeslagverlening (het aanpassen van pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen aan de stijging van de lonen (welvaartsvast) of de prijzen (waardevast)).

Wat is een gewezen deelnemer?

Een 'gewezen deelnemer' is iemand die geen nieuw pensioen meer opbouwt in de pensioenregeling. Daarvoor zijn twee redenen te noemen:

  • Hij of zij is met ontslag. De pensioenopbouw stopt vanaf de ontslagdatum.
  • De werkgever beëindigt de pensioenregeling bij de oude pensioenuitvoerder en verzekert de pensioenregeling voor de nieuwe opbouw bij een andere pensioenuitvoerder. Voor het opgebouwde pensioen bij de oude pensioenuitvoerder geldt de werknemer daar als een 'gewezen deelnemer'. Ook in dat geval verstrekt de oude uitvoerder aan de werknemer een Pensioenoverzicht Gewezen Deelnemer.