Ga direct naar: inhoud

Uniform Pensioenoverzicht Ex-partner

  • Pensioenoverzicht Ex-partner
  • Toelichting op het UPO Ex-partner
  • Eén keer in de vijf jaar

Eens in de vijf jaar versturen wij een pensioenoverzicht naar ex-partners die na een scheiding aanspraak hebben gehouden op partnerpensioen.

Wat staat er op dit overzicht?

Het Uniform Pensioenoverzicht Ex-partner laat zien welk pensioen u kunt verwachten als uw ex-partner overlijdt. Dat is voor u vooral van belang als uw ex-partner alimentatie aan u betaalt, of als u vanaf de pensioendatum van uw ex-partner een deel van zijn/haar pensioen krijgt. Daarmee kunt u een inschatting maken wat uw inkomen is als uw ex-partner overlijdt.
Voor het partnerpensioen op uw UPO Ex-partner is het niet van belang of u een nieuwe partner heeft. U krijgt het als uw ex-partner overlijdt.