Ga direct naar: inhoud

Uniform Pensioenoverzicht Ex-partner

  • Uitleg UPO Ex-partner
  • Eén keer in de vijf jaar

Ex-partners, die na een scheiding nog steeds aanspraak hebben op partnerpensioen, ontvangen eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht.

Wat staat er op het UPO Ex-partner?

Op het UPO Ex-partner staat welk pensioen u kunt verwachten als uw ex-partner overlijdt. Dat is voor u vooral van belang als uw ex-partner alimentatie aan u betaalt. Of als u vanaf de pensioendatum van uw ex-partner een deel van zijn/haar pensioen krijgt. Daarmee kunt u een inschatting maken wat uw inkomen is als uw ex-partner overlijdt.
Voor het partnerpensioen op uw UPO Ex-partner is het niet belangrijk of u een nieuwe partner heeft. U krijgt het als uw ex-partner overlijdt.