Ga direct naar: inhoud

Pensioenknip

  • Tijdelijke mogelijkheid voor kapitaal- en premieovereenkomsten
  • Op pensioendatum aankoop tijdelijk ouderdomspensioen met bijbehorend partnerpensioen
  • Uiterlijk 1 juli 2017 aankoop levenslange pensioenuitkering

Pensioenknip 2015-2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vanaf 8 juli 2015 de pensioenknip in nieuwe vorm opengesteld. De pensioenknip is een tijdelijke, extra mogelijkheid voor mensen die uiterlijk 1 juli 2017 verplicht zijn om hun pensioen aan te kopen. Hieronder leest u wat de pensioenknip inhoudt.

Kunnen wij u helpen?

Wat betekent het?

Huidige situatie

Als u via uw werkgever een pensioenkapitaal opbouwt, dan moet u dit op uw pensioendatum gebruiken om een levenslang pensioen mee aan te kopen. Eén van de uitgangspunten die de hoogte van uw pensioen bepalen, is de rentestand. De rentestand is op dit moment laag. Hoe lager de rentestand is, hoe minder pensioen u levenslang ontvangt bij een gelijk kapitaal.

Tijdelijk een extra keuze

Gaat u voor 1 juli 2017 met pensioen? Dan heeft u een extra keuze: de pensioenknip.
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt tijdelijk de pensioenknip in nieuwe vorm weer open. Mensen die tot 1 juli 2017 met hun pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering moeten aankopen, kunnen dit met de pensioenknip op twee momenten doen. Zonder pensioenknip kan dit alleen op één moment: het moment dat u met pensioen gaat. De pensioenknip kan gezien worden als mogelijkheid om mensen die nu met pensioen gaan, gebruik te kunnen laten maken van eventuele nieuwe wetgeving (verwacht in 2016) en veranderingen van het tarief (bijvoorbeeld door rentestand en levensverwachting).

Hoe werkt de pensioenknip?

Kiest u voor de pensioenknip? Dan koopt u met uw pensioenkapitaal op twee momenten uw pensioen aan. U koopt op pensioendatum eerst een tijdelijk ouderdomspensioen aan dat uitkeert tot 1 juli 2017. Uiterlijk 1 juli 2017 koopt u uw levenslange pensioenuitkering aan met het restant van het pensioenkapitaal. U heeft dan ook de mogelijkheid om de levenslange pensioenuitkering aan te kopen bij een andere pensioenuitvoerder.

De pensioenknip en het partnerpensioen

Woont u samen of bent u getrouwd? Dan koopt u op uw pensioendatum naast het tijdelijke ouderdomspensioen ook een risicodekking voor het partnerpensioen aan. Dit pensioen ontvangt uw partner zolang hij of zij leeft als u voor 1 juli 2017 komt te overlijden. Als u op 1 juli 2017 nog in leven bent, vervalt de risicodekking voor dit partnerpensioen. U koopt dan partnerpensioen aan (samen met uw levenslange ouderdomspensioen).

Verwachte nieuwe wetgeving

Naar verwachting kunt u als gevolg van de nieuwe wetgeving bij het tweede aankoopmoment kiezen uit een vaste, gegarandeerde pensioenuitkering (zoals nu het geval is) of een variabele pensioenuitkering.

De aangekondigde wetgeving voor een variabele pensioenuitkering heeft als grootste wijziging dat u niet meer verplicht bent om uw pensioenkapitaal op de pensioendatum om te zetten in een vaste, gegarandeerde levenslange pensioenuitkering. Dit betekent wel dat in de uitkeringsfase bepaalde risico's aanwezig blijven. De hoogte van de pensioenuitkering kan hierdoor variëren.

We verwachten dat deze wetgeving 1 september 2016 in werking treedt.

Bent u verplicht om van de pensioenknip gebruik te maken?

Nee, u hoeft niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. Kiest u niet voor de pensioenknip, dan koopt u op uw pensioendatum met uw pensioenkapitaal meteen een levenslang, vast ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen aan.

Offerte aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de pensioenknip of wilt u een offerte? Stuur ons dan een e-mail.

Kenmerken en voorwaarden

Hieronder zetten we op een rijtje wat er gebeurt als u de pensioenknip toepast:

De pensioenknip in het kort

Het pensioenkapitaal wordt gesplitst in twee delen: één deel gebruikt u om een tijdelijk ouderdomspensioen te kopen. Het restant van het pensioenkapitaal wordt verzekerd via beleggingen of in een Pensioen Spaarverzekering waar het vast staat. Welke vorm we hierbij aanhouden is afhankelijk van de huidige kenmerken van uw pensioenverzekering.

Kapitaal opgebouwd via beleggingen
Heeft u uw pensioenkapitaal opgebouwd op basis van beleggingen? Dan wordt in de periode tussen het eerste en tweede aankoopmoment uw kapitaal defensief belegd met LifeCycle Beleggen van NN Prestatie Pensioen. U heeft hier geen omkijken naar. Wij beleggen dit in een breed gespreide fondsenportefeuille. We zorgen ervoor dat de beleggingen steeds minder risicovol worden belegd en het renterisico zo wordt beperkt.

Kapitaal opgebouwd niet via beleggingen
Is uw pensioenkapitaal niet via een pensioenbeleggingsverzekering opgebouwd? Dan wordt het restant van uw pensioenkapitaal voortgezet in de Pensioen Spaarverzekering van NN Prestatie Pensioen. Dit is een verzekering met een variabele rentevergoeding met een huidige rentevergoeding van 0,10% per jaar.

In beide gevallen koopt u met het restant van het pensioenkapitaal op een later tijdstip, uiterlijk 1 juli 2017, uw levenslange ouderdomspensioen aan. Dit pensioen ontvangt u vanaf 1 juli 2017.

De pensioenknip en het partnerpensioen

Woont u samen of bent u getrouwd? Dan koopt u op uw pensioendatum naast het tijdelijke ouderdomspensioen ook een risicodekking voor het partnerpensioen aan. Dit pensioen ontvangt uw partner zolang hij of zij leeft als u voor 1 juli 2017 komt te overlijden. Als u op 1 juli 2017 nog in leven bent, vervalt de risicodekking voor dit partnerpensioen. U koopt dan opnieuw partnerpensioen aan (samen met uw levenslange ouderdomspensioen).

Voorwaarden

Wilt u gebruikmaken van de pensioenknip? Dan gelden wettelijk de volgende voorwaarden:

Let op

Heeft u met uw pensioenkapitaal uw pensioenuitkeringen al aangekocht? Dan kunt u geen gebruik maken van de pensioenknip. Heeft u gebruik gemaakt van de vorige tijdelijke regeling pensioenknip (tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2014)? Dan kunt u bij uw tweede aankoopmoment geen gebruik maken van de nieuwe regeling.

Waar u op moet letten

Hoogte van uw pensioen onzeker als u de pensioenknip toepast

Wij willen u erop wijzen dat wanneer u kiest voor de pensioenknip, uw pensioen vanaf 1 juli 2017 hoger, maar ook lager kan zijn dan wanneer u de pensioenknip niet toepast.

Oorzaken waardoor de hoogte van het pensioen kan wijzigen

Algemene oorzaken

  • De rente bij aankoop van pensioen. De hoogte van uw pensioen hangt af van de rente zoals die geldt op het moment van aankoop. Als de rente daalt (of een klein beetje stijgt) en uw resterende pensioenkapitaal blijft gelijk, ontvangt u levenslang een lager pensioen. Andersom geldt hetzelfde. Als de rente stijgt, ontvangt u levenslang een hoger pensioen.
  • Veranderende levensverwachting. Bij de aankoop van levenslang pensioen wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Als de levensverwachting stijgt (en we volgens de statistieken verwachten langer te leven), wordt het pensioen dat u levenslang kunt aankopen bij een gelijk kapitaal lager.
  • De kosten bij aankoop van pensioen. U koopt met de pensioenknip twee keer een pensioen aan. Er worden dan op twee momenten kosten op het kapitaal in mindering gebracht. De totale kosten zijn daardoor hoger dan bij het in één keer aankopen van een levenslange uitkering.

Aanvullende oorzaken bij een beleggingsverzekering

  • Aan het beheer van een beleggingskapitaal zijn kosten verbonden. Als u kapitaal heeft opgebouwd in een beleggingsverzekering worden ook beleggingskosten in rekening gebracht in de periode totdat u het tweede deel (levenslange pensioen) aankoopt.
  • Het rendement op uw beleggingen. De waarde van uw beleggingen kan hoger of lager worden.

Rekenvoorbeelden

Kijk goed naar de rekenvoorbeelden. Daar ziet u situaties waarin de pensioenknip gunstiger of juist ongunstiger kan zijn. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen anders zijn als gevolg van onvoorspelbare veranderingen in levensverwachting, kosten, het rendement op uw kapitaal en veranderingen in de rente.

Advies

Nationale-Nederlanden is een pensioenuitvoerder. Wij geven geen advies of de pensioenknip voor u interessant kan zijn. U kunt een pensioenadviseur vragen om een analyse van uw persoonlijke situatie te maken. Hij kan de voordelen, nadelen en risico's voor u persoonlijk in kaart brengen. Let op: de adviseur rekent waarschijnlijk kosten voor het advies. Dat advies kan ook zijn dat de pensioenknip voor u niet interessant is.

Rekenvoorbeeld bij Pensioen Spaarverzekering

Jan is 65 jaar en getrouwd met Petra (62 jaar). Jan gaat per 1 januari 2016 met pensioen. Hij heeft er voor gekozen om gebruik te maken van de pensioenknip. In dit voorbeeld laten we de berekeningen zien bij een Pensioen Spaarverzekering. We gaan hierbij uit van een beschikbaar kapitaal van € 50.000,- en van een kapitaal van € 200.000,-.

Rekenvoorbeeld als Jan geen gebruik maakt van de pensioenknip

Uitgangspunten
Beschikbaar kapitaal € 50.000,- € 200.000,-
Levenslang ouderdomspensioen zonder pensioenknip € 2.013,- per jaar € 8.292,- per jaar
Levenslang partnerpensioen zonder pensioenknip € 1.409,- per jaar € 5.804,- per jaar

Rekenvoorbeeld als Jan wel gebruik maakt van de pensioenknip op basis van de Pensioen Spaarverzekering

De hoogte van het tijdelijke pensioen is gelijk aan het pensioen dat Jan zonder pensioenknip aankoopt (zie bovenstaande bedragen). Voor de aankoop van de (tijdelijke) pensioenen wordt een deel van het pensioenkapitaal gebruikt.

Tijdelijk ouderdomspensioen (1 januari 2016 tot 1 juli 2017) € 2.013,- per jaar € 8.292,- per jaar
Tijdelijk risicodekking partnerpensioen (met levenslange uitkering) € 1.409,- per jaar € 5.804,- per jaar
Verondersteld restant pensioenkapitaal na aankoop tijdelijke pensioenen op 1 januari 2016 € 45.358,- € 182.360,-

Aankoop levenslang (vast) ouderdomspensioen op 1 juli 2017

De hoogte van het levenslange pensioen dat Jan op het tweede moment kan aankopen is afhankelijk van de hoogte van het beschikbare kapitaal en de rentestand. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat het kapitaal met 1%* groeit (rendement van 1%*).

We laten u hier vier scenario’s zien van het effect van dalen/stijgen van de rentestand. Deze berekening hebben we gemaakt in september 2015. De rentestand was toen ongeveer 1,1%.

Beschikbaar kapitaal voor aankoop levenslang pensioen op 1 juli 2017 € 46.043,- € 185.115,-
Bij een rentestand van 0,6% (die 0,5% lager is) koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van: € 1.830,- per jaar € 7.590,- per jaar
Bij een gelijkblijvende rentestand van 1,1% koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van: € 1.929,- per jaar € 8.001,- per jaar
Bij een rentestand van 1,6% (die 0,5% hoger is) koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van: € 2.031,- per jaar € 8.421,- per jaar
Bij een rentestand van 2,1% (die 1% hoger is) koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van: € 2.136,- per jaar € 8.853,- per jaar

Het bijbehorende partnerpensioen bedraagt 70%.

*Een rendement van 1% is het huidige rendement van de Pensioen Spaarverzekering.

In deze tabel ziet u het effect van de rentestand op de hoogte van het levenslange pensioen bij de Pensioen Spaarverzekering. Naast het effect van de rentestand zijn er nog andere oorzaken waardoor de hoogte van uw pensioen kan veranderen. Mogelijke oorzaken vindt u terug op het tabblad Waar u op moet letten.

Bij deze rekenvoorbeelden gaan we alleen uit van de pensioenknip. We houden hierbij nog geen rekening met de te verwachte nieuwe wetgeving van een variabele uitkering. In 2016 verwacht de staatssecretaris deze nieuwe wetgeving te introduceren. De details van de nieuwe wetgeving worden dan duidelijk.

Rekenvoorbeeld beleggingsverzekering

Jan is 65 jaar en getrouwd met Petra (62 jaar). Jan gaat per 1 januari 2016 met pensioen. Hij heeft er voor gekozen om gebruik te maken van de pensioenknip. In het voorbeeld laten we de berekeningen zien bij een beleggingsverzekering. We hierbij uit van een beschikbaar kapitaal van € 50.000,- en van een kapitaal van € 200.000,-.

Rekenvoorbeeld als Jan geen gebruik maakt van de pensioenknip

Uitgangspunten
Beschikbaar kapitaal € 50.000,- € 200.000,-
Levenslang ouderdomspensioen zonder pensioenknip € 2.013,- per jaar € 8.292,- per jaar
Levenslang partnerpensioen zonder pensioenknip € 1.409,- per jaar € 5.804,- per jaar

Rekenvoorbeeld als Jan wel gebruik maakt van de pensioenknip op basis van de beleggingsverzekering

De hoogte van de uitkering van de tijdelijke pensioenen is gelijk aan het pensioen dat Jan zonder pensioenknip aankoopt (zie bovenstaande bedragen). Voor de aankoop van de tijdelijke pensioenen wordt een deel van het pensioenkapitaal gebruikt.

Tijdelijk ouderdomspensioen (1 januari 2016 tot 1 juli 2017) € 2.013,- per jaar € 8.292,- per jaar
Tijdelijk risicodekking partnerpensioen (met levenslange uitkering) € 1.409,- per jaar € 5.804,- per jaar
Beschikbaar pensioenkapitaal na aankoop tijdelijke pensioenen op 1 januari 2016 € 45.358,- € 182.360,-

Aankoop levenslang (vast) ouderdomspensioen op 1 juli 2017

De hoogte van het levenslange pensioen dat Jan op het tweede moment kan aankopen is afhankelijk van het beschikbare kapitaal en de rentestand. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat het kapitaal met 5% daalt of met 5% groeit (rendement van -5%/5%).

We laten u hier vier scenario’s zien van het effect van dalen/stijgen van de rentestand. Deze berekening hebben we gemaakt in september 2015. De rentestand was toen ongeveer 1,1%.

Beschikbaar pensioenkapitaal voor aankoop levenslang pensioen op 1 juli 2017 bij rendement van -5% € 42.393,- € 170.440,-
Bij een rentestand van 0,6% (die 0,5% lager is) koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van: € 1.677,- per jaar € 6.981,- per jaar
Bij een gelijkblijvende rentestand van 1,1% koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van: € 1.770,- per jaar € 7.359,- per jaar
Bij een rentestand van 1,6% (die 0,5% hoger is) koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van: € 1.863,- per jaar € 7.746,- per jaar
Bij een rentestand van 2,1% (die 1% hoger is) koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van: € 1.956,- per jaar € 8.145,- per jaar
Verondersteld restant pensioenkapitaal voor aankoop levenslang pensioen op 1 juli 2017 bij rendement van +5% € 49.260,- € 198.048,-
Bij een rentestand van 0,6% (die 0,5% lager is) koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van: € 1.965,- per jaar € 8.127,- per jaar
Bij een gelijkblijvende rentestand van 1,1% koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van: € 2.070,- per jaar € 8.565,- per jaar
Bij een rentestand van 1,6% (die 0,5% hoger is) koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van € 2.178,- per jaar € 9.018,- per jaar
Bij een rentestand van 2,1% (die 1% hoger is) koopt Jan een levenslang ouderdomspensioen van: € 2.292,- per jaar € 9.480,- per jaar

Het bijbehorende partnerpensioen bedraagt 70%.

In deze tabel ziet u het effect van de rentestand en de waardeontwikkeling van de beleggingen op de hoogte van het levenslange pensioen. Naast het effect van de rentestand zijn er nog andere oorzaken waardoor de hoogte van uw pensioen kan veranderen. Mogelijke oorzaken vindt u terug op het tabblad Waar u op moet letten.

Bij deze rekenvoorbeelden gaan we alleen uit van de pensioenknip. We houden hierbij nog geen rekening met de te verwachte nieuwe wetgeving van een variabele uitkering. In 2016 verwacht de staatssecretaris deze nieuwe wetgeving te introduceren. De details van de nieuwe wetgeving worden dan duidelijk.

Veelgestelde vragen
_1593082_