Ga direct naar: inhoud

Kapitaaloverdracht bankspaarrekening

Wat kunt u doen voor een snelle afhandeling? U wilt het opgebouwde vermogen (kapitaal) uit een bankproduct overdragen naar een ander product van Nationale-Nederlanden of een andere financiële instelling. Om ervoor te zorgen dat deze overdracht zo soepel mogelijk verloopt en de Belastingdienst bij deze overdracht geen belasting gaat heffen, leggen we u uit wat er bij een kapitaaloverdracht komt kijken.

Wat is het?

U heeft bij Nationale-Nederlanden kapitaal opgebouwd via bijvoorbeeld een levensverzekering of op een bankspaarrekening. Dat kapitaal kan beschikbaar komen om verschillende redenen:

  • De einddatum van het product is bereikt (expiratie bij leven)
  • U heeft een bepaalde leeftijd bereikt waardoor u het opgebouwde kapitaal moet laten uitkeren
  • De verzekerde of rekeninghouder is overleden (expiratie bij overlijden)
  • U wilt het product tijdens de looptijd voortzetten in een ander product van Nationale-Nederlanden of bij een andere financiële instelling

In alle vier bovengenoemde gevallen dient u het kapitaal over te dragen. U kunt uw geldbedrag overdragen naar een ander product van Nationale-Nederlanden of een andere financiële instelling.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Voor een correcte verwerking van de kapitaaloverdracht, hebben financiële instellingen onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. Het doel van het Protocol is kapitaaloverdrachten snel en correct uit te voeren. En daardoor mogelijke nadelige financiële gevolgen voor u als klant te beperken.

Fiscale regels

Overdracht naar een andere financiële instelling is niet altijd mogelijk. Hier zijn fiscale regels aan verbonden. Deze fiscale regels bepalen of en hoe u het geldbedrag kunt overdragen naar een ander product. Maar ook hoe u de fiscale voordelen van uw huidige product kunt meenemen, als u deze voortzet in een ander financieel product. Het niet volgen van de fiscale spelregels kan betekenen dat u belasting en misschien ook een fiscale boete (revisierente) moet betalen.

Als u meer wilt weten over fiscale regels kunt u kijken op www.belastingdienst.nl en zoeken op lijfrente of kapitaalverzekering.

Producten

Om welke producten gaat het?

Het betreft een product waarvoor u vaak een lange tijd (vaak decennia) vermogen opbouwt. U heeft een van deze producten bij ons en wil deze overdragen in een ander financieel product van Nationale-Nederlanden of van een andere financiële instelling.

Banksparen

  • Aanvullend PensioenSparen
  • Banksparen OntslagVergoeding

Hypotheken

  • BankSpaar Plus Hypotheek (Spaarrekening Eigen Woning)
Aanleiding

De einddatum van het product is bereikt (expiratie bij leven)

Bij een bankspaarrekening voor lijfrente opbouw geldt geen einddatum voor een lijfrente opbouw product. U moet het saldo binnen 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd om zetten in een uitkerend product. Bij een gouden handdruk moet u het saldo in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt om zetten in een uitkerend product.

U kunt bij Nationale-Nederlanden kiezen voor de:

De verzekerde of rekeninghouder is overleden (expiratie bij overlijden)

U bent erfgenaam van het saldo van een bankspaarrekening waarvan de rekeninghouder is overleden. Als u een uitkeringsrekening erft, dan zal het resterende saldo voortaan in termijnen aan u worden uitgekeerd. Zijn er meerdere erfgenamen en heeft u recht op een deel van het saldo op de rekening? Dan krijgt u uw deel van het saldo voortaan in termijnen uitgekeerd. Als u een opbouwrekening erft, dan zult u een bankrekening of verzekering moeten openen of afsluiten om het saldo dat op de rekening staat in termijnen aan u te laten uitkeren.

Product tijdens de looptijd voortzetten bij een andere financiële instelling

Heeft besloten om uw levensverzekering of bankspaarrekening in een ander product van Nationale-Nederlanden of bij een andere financiële instelling voort te zetten. De opgebouwde waarde dient dan rechtstreeks overgedragen te worden naar de nieuwe partij.

Lees welke productoplossingen Nationale-Nederlanden u kan bieden:

Wat moet u doen?

Als u het kapitaal uit uw product wilt overdragen naar een andere financiële instelling, heeft Nationale-Nederlanden een verzoek tot kapitaaloverdracht nodig. Dit geeft u uiterlijk 10 werkdagen van tevoren schriftelijk aan ons door.

Formulier Verzoek tot Kapitaaloverdracht

Met het Formulier Verzoek tot Kapitaaloverdracht verzoekt u ons uw kapitaal over te dragen naar de financiële instelling van uw keuze. Op het formulier staat ook welke documenten u eventueel moet meesturen. Het formulier dient u volledig ingevuld en ondertekend naar Nationale-Nederlanden terug te sturen.

Het kan voorkomen dat uw nieuwe financiële instelling het verzoek tot kapitaaloverdracht namens u, direct aan ons maakt. U hoeft dan zelf geen Formulier Verzoek tot Kapitaaloverdracht in te vullen en op te sturen. Informeer bij uw nieuwe financiële instelling of dit voor u geldt.

Wat kunt u verwachten?

Nadat wij het Formulier Verzoek tot Kapitaaloverdracht (inclusief eventuele documenten zoals een kopie identiteitsbewijs) van u hebben ontvangen, zorgen wij ervoor dat uw kapitaal wordt overgedragen en uw product van Nationale-Nederlanden wordt beëindigd. Wij maken uw kapitaal uiterlijk binnen 10 werkdagen over aan de financiële instelling van uw keuze. Als uw verzoek niet compleet is, informeren wij u hierover en vragen wij u om aanvullende gegevens.

Vergoeding bij vertraging

Is uw verzoek compleet, maar lukt het ons onverhoopt niet om binnen 10 werkdagen het kapitaal over te maken? Dan vergoeden wij u een wettelijk vastgestelde rente. . Wij berekenen deze rente met terugwerkende kracht vanaf de datum dat wij een compleet verzoek van u hebben ontvangen tot het moment dat wij het kapitaal overboeken. Wij maken het opgebouwde kapitaal én de verschuldigde rente in één bedrag over naar de financiële instelling van uw keuze.

Formulieren

Van Nationale-Nederlanden Bank N.V. naar andere financiële instelling:

Overdracht Aanvullend PensioenSparen (Lijfrentekapitaal) door bank:

Overdracht Banksparen OntslagVergoeding (Gouden Handdruk / Stamrechtkapitaal) door bank:

Overdracht BankSpaar Plus Hypotheek (Spaarrekening Eigen Woning) door bank:

Wilt u de waarde van uw levensverzekering bij Nationale-Nederlanden overdragen naar een bankspaarrekening van Nationale Nederlanden? Of naar een andere financiële instelling? Op de pagina Kapitaaloverdracht leest u meer hierover en over de belastingregels. Ook vindt u daar de formulieren waarmee u kapitaaloverdracht aanvraagt.

_1269340_

Kunnen wij u helpen?