Ga direct naar: inhoud

Wat gebeurt er met uw pensioen als...

 • Krijgt u opeens te maken met een pensioenbreuk?
 • Hoe is het partnerpensioen precies geregeld bij een scheiding?
 • Nationale-Nederlanden biedt meerdere oplossingen

Uw werk- of privésituatie verandert

Stel, u verandert van baan, wordt ontslagen of raakt arbeidsongeschikt. Ingrijpende gebeurtenissen in uw leven waar u liever niet aan denkt. Maar deze gebeurtenissen kunnen wel van invloed zijn op uw pensioen. Met welke situatie heeft u te maken?

Andere baan

Ik ga van baan veranderen

Als u van baan verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen. Het pensioen dat u in uw oude baan heeft opgebouwd, blijft gewoon van u. Maar u kunt kiezen wat u ermee doet: laat u het staan bij de oude pensioenuitvoerder of neemt u het mee naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever? Wat is handiger?

1. Opgebouwd pensioen laten staan dan. krijgt u het opgebouwde pensioen uitgekeerd als u met pensioen gaat.
2. Opgebouwd pensioen meenemen. Dat lijkt vaak het gemakkelijkst. U draagt het opgebouwde pensioen over naar uw nieuwe pensioenregeling en brengt alles dus onder bij één pensioenuitvoerder. Dit wordt waardeoverdracht genoemd. Maar let op! Soms pakt waardeoverdracht nadelig voor u uit. Want wat als uw nieuwe pensioenregeling soberder is dan uw oude?

Tijdelijk beperkende maatregel waardeoverdracht

Volgens de wet is een werkgever verplicht om mee te werken aan een waardeoverdracht. Om de lasten voor ‘kleine werkgevers’ te beperken heeft de wetgever een tijdelijk maatregel in het leven geroepen die de werkgever de keuze geeft om wel of niet mee te werken. De twee voorwaarden hiervoor zijn:

1. De koopsom groter is dan € 15.000,- tenzij deze minder bedraagt dan 10% van de overdrachtswaarde.
2. Het een ‘kleine werkgever’ betreft waarvan het premieplichtig loon in 2011, voor al haar werknemers gezamenlijk, lager was dan € 757.500,-.

Vraag het een adviseur

Een adviseur legt u graag uit wat u het beste kunt doen als u van baan verandert. Hij vergelijkt de oude met de nieuwe pensioenregeling, en adviseert u welke stap u het meeste oplevert. Maak daarom nu een afspraak met een adviseur.

Ik ben van baan veranderd en heb een pensioentekort.

Een nieuwe baan betekent niet altijd een beter pensioen. Sterker nog, uw pensioen kan erop achteruit gaan. De oplossing heeft u zelf in de hand. Want u kunt los van uw werkgever ook zelf pensioen opbouwen. Hiervoor heeft Nationale-Nederlanden aantrekkelijke oplossingen.

Lees over wat een pensioengat is

Aanvullend PensioenSparen

 • Pensioen opbouwen op een bankspaarrekening
 • Inleggen wanneer u wilt: eenmalig of periodiek
 • Aantrekkelijke rentevergoeding
 • Keuze uit vaste of variabele rente
 • Online inzicht in uw rekening
 • Op einddatum omzetten in een uitkeringsproduct

Meer over Aanvullend PensioenSparen

Meer over Banksparen

Meer over extra pensioen opbouwen

Advies nodig?

Welke oplossing het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een adviseur neemt de tijd om alles in kaart te brengen en stemt zijn advies af op uw situatie. Neem contact op met een adviseur voor een goed gesprek over uw pensioen.

Ontslagen

Als u wordt ontslagen en (tijdelijk) geen werk heeft, bouwt u even geen pensioen meer op. Het pensioen dat u al heeft opgebouwd, blijft dan gewoon staan, maar groeit niet verder aan. Hierdoor kan er een pensioengat ontstaan. Dat kan betekenen dat u later niet kunt doen wat u voor ogen had.

Misschien krijgt u snel een andere baan en biedt de nieuwe pensioenregeling uitkomst. Dan valt de schade mee. Maar als dat niet zo is, kunt u het beste zelf de regie nemen. Nationale-Nederlanden heeft uitstekende oplossingen voor het dichten van een pensioengat.

Aanvullend PensioenSparen

 • Pensioen opbouwen op een bankspaarrekening
 • Inleggen wanneer u wilt: eenmalig of periodiek
 • Aantrekkelijke rentevergoeding
 • Keuze uit vaste of variabele rente
 • Online inzicht in uw rekening
 • Op einddatum omzetten in een uitkeringsproduct

Meer over Aanvullend PensioenSparen

Meer over Banksparen

Meer over extra pensioen opbouwen

Advies nodig?

Welke oplossing het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Een adviseur neemt de tijd om alles in kaart te brengen en stemt zijn advies af op uw situatie en wat u wilt. Neem contact op met een adviseur voor een goed gesprek over uw pensioen.

Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschiktheid kan uw leven ingrijpend veranderen, zowel privé als qua werk. Wat uw werk betreft: u kunt niet of nog maar beperkt werken en mist inkomsten. Maar hoe zit dat met uw pensioen? Daarvoor hoeven de gevolgen niet groot te zijn. Waarschijnlijk loopt uw pensioenopbouw gewoon door. U betaalt dan wel pensioenpremie, maar niet voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Deze ‘premievrijstelling’ geldt voor vrijwel alle pensioenregelingen.

Zelf in actie komen

In sommige pensioenregelingen geldt de premievrijstelling echter alleen vanaf een bepaald percentage arbeidsongeschiktheid. Misschien heeft uw werkgever andere voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid geregeld. Dat kunt u lezen in uw arbeidsvoorwaarden of in de cao. Is er niets geregeld? Neem dan het heft in eigen handen.

Laat u adviseren

Met een adviseur bespreekt u wat de gevolgen zijn voor uw pensioen als u arbeidsongeschikt wordt. Hij bekijkt ook of uw pensioenregeling premievrijstelling kent en adviseert u over wat u kunt doen om uw pensioen op peil te houden.

Ik ben in de WAO of de WIA terechtgekomen

Als u een WAO- of WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, opvolger van de WAO) heeft, kan dat zeker van invloed zijn op uw pensioenopbouw. Want vóór u in de WAO of WIA terechtkomt, is uw inkomen misschien al gedaald. Vaak krijgen werknemers na het eerste ziektejaar namelijk nog maar 70% van het oorspronkelijke salaris. Op dat lagere salaris wordt ook uw pensioenopbouw gebaseerd. Daardoor krijgt u later minder pensioen dan wanneer u niet arbeidsongeschikt zou zijn geweest.

Ook bij u goed geregeld?

Sommige pensioenfondsen en verzekeraars zorgen wel voor een volledig pensioen als u een WAO- of WIA-uitkering heeft. Zij baseren dan de pensioenopbouw op het ziektejaar dat u nog 100% van uw salaris ontving. Hoe is het bij u geregeld? Het loont de moeite om dat uit te zoeken. U leest er meer over in uw cao of in de pensioenregeling.

Advies nodig?

Een adviseur helpt u graag om inzicht te krijgen waar u precies recht op heeft als u in de WIA of WAO terecht bent gekomen. Hij bekijkt uw pensioenregeling en de cao-afspraken zorgvuldig en adviseert u over maatregelen die u kunt nemen.

Overlijden

Wat is er geregeld voor mijn nabestaanden als ik overlijd?

Als u overlijdt, moeten uw nabestaanden zonder u verder. Dat is al moeilijk genoeg. Dan is het fijn als uw nabestaanden geen financiële zorgen hebben. Helaas komt uw partner niet altijd in aanmerking voor een ANW-uitkering . Bovendien is een ANW-uitkering vaak niet genoeg voor uw nabestaanden om verder te leven zoals zij financieel gewend zijn. Het is daarom belangrijk om de zaken goed te regelen voor als u er niet meer bent.

Pensioenregeling houdt rekening met nabestaanden

De meeste pensioenregelingen zorgen ervoor dat uw achtergebleven partner en kinderen een inkomen krijgen als u overlijdt. Zij hebben recht op nabestaandenpensioen (of partner- en wezenpensioen) of u nu vóór of ná de pensioendatum overlijdt.

Is het nabestaandenpensioen voldoende voor dezelfde levensstandaard?

Kunnen uw nabestaanden met het nabestaandenpensioen dezelfde levensstandaard houden? In de meeste gevallen is de uitkering voor uw nabestaanden een percentage van uw ouderdomspensioen. Dat is voor hen vaak niet voldoende om hun leven voort te zetten zoals ze gewend zijn. Een overlijdensrisicoverzekering is een goede manier om het inkomen van uw nabestaanden aan te vullen.

Partnerpensioen kan vervallen

Steeds vaker is het partnerpensioen op risicobasis geregeld. Het partnerpensioen vervalt dan als u uit dienst treedt. Zo ontstaat er een ernstig tekort voor uw partner, als u van baan wisselt. U kunt dit oplossen door op de pensioendatum een deel van het ouderdomspensioen om te ruilen voor partnerpensioen. Dan krijgt uw partner bij uw overlijden wel een uitkering. Maar door deze inruil valt uw eigen ouderdomspensioen lager uit. En u kunt ook voor de pensioendatum overlijden. Dan is er misschien niets geregeld.

Oplossingen Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden heeft uitstekende oplossingen voor de financiële zekerheid van nabestaanden.

Advies nodig?

Vraag een adviseur om de regeling van uw werkgever eens te bestuderen. Hij bekijkt of er genoeg is geregeld voor uw partner en kinderen. En hij adviseert u over goede en betaalbare oplossingen.

Lijfrentepolis keert uit

Mijn lijfrentepolis keert binnenkort uit. Wat betekent dit voor mij?

Proficiat! Na jaren van kapitaal opbouwen kunt u het lijfrentekapitaal nu besteden. Wat kunt u doen met uw geld?

In principe heeft u twee mogelijkheden:

 • Direct geld ontvangen. U kunt een Aanvullende PensioenUitkering openen, zodat u direct extra uitkeringen ontvangt.
 • Uitkering uitstellen. U kunt een Aanvullend PensioenSparen openen en het geld hierop storten omdat u het extra geld nu nog niet nodig heeft.

Direct geld nodig

Als u direct gebruik wilt maken van uw kapitaal om bijvoorbeeld uw inkomen aan te vullen, is een Aanvullende PensioenUitkering een uitstekende oplossing. Hierbij ontvangt u een vaste uitkering per maand of kwartaal. De Aanvullende PensioenUitkering van Nationale-Nederlanden heeft veel mogelijkheden.

Uitkering uitstellen

Als u het vrijkomende kapitaal niet direct nodig heeft, kunt u kiezen voor een Aanvullend PensioenSparen. U kunt dan uw vermogen nog een aantal jaren verder laten groeien om een eventueel pensioengat in de toekomst aan te vullen. Ook hiervoor biedt Nationale-Nederlanden een prima oplossing met gegarandeerde rendementen over de hele looptijd.

Altijd een uitkering

Welke keuze u ook maakt, uiteindelijk ontvangt u voor uw lijfrentekapitaal uitkeringen. Hiermee kunt u uw pensioen aanvullen zodat u meer financiële armslag heeft.

Fiscale beperkingen

Er gelden voor uw lijfrente-uitkering wel enkele fiscale beperkingen. Wat er fiscaal mogelijk is, hangt af van de datum waarop u de koopsom of lijfrenteverzekering heeft afgesloten.

Oplossingen Nationale-Nederlanden

Als uw lijfrenteverzekering vrijkomt, heeft u meerdere keuzes om het kapitaal te besteden. Daarbij wilt u uiteraard uw kapitaal zo gunstig mogelijk benutten. Nationale-Nederlanden heeft uitstekende oplossingen voor vrijkomend lijfrentekapitaal.

Aanvullend PensioenSparen; als u het lijfrentekapitaal wilt laten doorgroeien

Aanvullende PensioenUitkering; als u direct uitkeringen wilt ontvangen

Scheiden

Is een scheiding van invloed op mijn pensioen?

Bij een scheiding komt veel kijken. Het is niet vreemd als u niet direct stilstaat bij de eventuele gevolgen voor uw pensioen. Toch is het belangrijk dit zorgvuldig te regelen. Daarmee voorkomt u dat u later onnodig in de problemen raakt.

Ouderdomspensioen

Zodra u met pensioen gaat, krijgt uw ex-partner de helft van het ouderdomspensioen dat u in de jaren van uw huwelijk heeft opgebouwd. Dit is wettelijk zo geregeld. Wel kunt u in overleg met uw ex-partner besluiten van deze wettelijke pensioenverdeling af te wijken. De pensioenverdeling en andere financiële aspecten van een scheiding zijn bijzonder ingewikkeld.

Partnerpensioen

Als uw ex-partner als eerste van u beiden overlijdt, ontvangt u weer het volledige ouderdomspensioen. Maar als u eerst overlijdt, stopt het pensioen van uw ex-partner. In principe krijgt hij of zij dan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd in de jaren van uw huwelijk.

Steeds vaker wordt het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. In dat geval vervalt het partnerpensioen bij een scheiding. Uw ex-partner krijgt dan geen pensioen als u komt te overlijden.

Pensioen bij Nationale-Nederlanden

Als u gaat scheiden, moet u uw werkgever daarover informeren. Heeft u een pensioenverzekering bij Nationale-Nederlanden, dan moet u het ingevulde wettelijke aanvraagformulier voor pensioenverevening binnen twee jaar opsturen. U krijgt dan een overzicht met uw pensioenaanspraken. Ook uw ex-partner krijgt een overzicht met de pensioenaanspraken.

uniqueid

Kunnen wij u helpen?