Ga direct naar inhoud

Beleggen met uw pensioengeld

English version

Persoonlijk Pensioen Plan en Pensioen Continu Plan:

Beleggingsvormen Passief, Ambitieus en Dynamisch

Via uw (ex-)werkgever bouwt u pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan, het Pensioen Continu Plan of beide. Deze regelingen zijn beleggingspensioenen. Hoe hoog uw pensioenuitkering later wordt, hangt onder andere af van het resultaat van deze beleggingen. Maar u heeft ook zelf wat te zeggen over hoe Nationale-Nederlanden belegt voor uw pensioen. We kunnen risicovoller voor u beleggen. U heeft dan meer kans op een hoger pensioen. Maar ook meer kans dat uw pensioen lager wordt. Of we kunnen minder risicovol voor u beleggen.

U bepaalt zelf wat past bij uw mogelijkheden en wensen. Zo kunt u uw pensioen laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Oók als u nu geen pensioen meer opbouwt in deze pensioenregeling. Bijvoorbeeld omdat u uit dienst bent gegaan. Hier leest u welke keuzes u heeft. En hoe we u helpen de keuzes te maken die bij u passen.

Bekijk hoe uw beleggingen het doen

Op de pagina Fondsen en Koersen ziet u precies hoe uw beleggingen het doen.

Uw beleggingskeuzes doorgeven

Wilt u beleggingskeuzes doorgeven voor uw Persoonlijk Pensioen Plan? In mijn.nn Inkomen Later berekent u eenvoudig welke gevolgen keuzes hebben voor uw pensioen. Én kunt u direct uw keuzes doorgeven. Klik rechtsboven in dit scherm op mijn.nn om in te loggen. Heeft u nog geen account aangemaakt, of bent u uw inloggegevens vergeten? Dan helpen we u op dat scherm verder.

Bent u ingelogd, klik dan op de naam van uw pensioenregeling om naar Inkomen Later te gaan. U kunt daar uw beleggingskeuzes doorgeven door bovenin bij ‘Direct naar’ te klikken op ‘Beleggingskeuzes’.

Lifecycles

Beleggen in een lifecycle

Beleggen betekent altijd dat u risico loopt. Bij het beleggen van uw pensioengeld gaan wij heel zorgvuldig om met dit risico. Dit doen we onder meer door lifecycles te gebruiken.

Het risico afbouwen voor uw pensioendatum

Beleggen in lifecycles betekent dat we het beleggingsrisico langzaam verkleinen als uw pensioendatum dichterbij komt. Er is dan namelijk steeds minder tijd om mogelijke tegenvallers in de beleggingen nog goed te maken. We beleggen in kleine stapjes een steeds groter deel van uw pensioengeld in onze Pensioenstabilisatiefondsen. Deze bestaan uit ‘risicomijdende beleggingen’. Dit zijn beleggingen met een klein risico.

Twee soorten bescherming

De Pensioenstabilisatiefondsen hebben we zo samengesteld, dat ze uw pensioen op twee manieren beschermen:

 • Deze beleggingen hebben een klein beleggingsrisico, ze zijn ‘risicomijdend’. Hoe groter het deel van uw pensioengeld dat we zo beleggen, hoe kleiner het risico dat uw opgebouwde pensioen fors daalt. Maar de kans dat het flink stijgt, wordt ook kleiner. Uw pensioen groeit hierdoor in de jaren voor uw pensioendatum waarschijnlijk minder hard.
 • De Pensioenstabilisatiefondsen verkleinen het risico van een lage marktrente. Op de pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die u kunt kopen, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Is de rente laag? Dan heeft u meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen kopen. De Pensioenstabilisatiefondsen verkleinen dit risico. Deze beleggingen worden namelijk meer waard, als de rente daalt. Het omgekeerde geldt ook: stijgt de rente, dan worden de beleggingen minder waard. Maar u heeft dan ook minder geld nodig om hetzelfde pensioen te kopen.

Let op! Ook voor de Pensioenstabilisatiefondsen geldt: we beleggen met uw geld. U loopt dus altijd enig risico.

Afspraken

Afspraken over beleggen in uw pensioenregeling

Uw werkgever heeft enkele keuzes gemaakt voor uw pensioenregeling. De volgende afspraken zijn vastgelegd in uw pensioenregeling:

 • de beleggingsvorm, waarbinnen wij uw pensioengeld beleggen;
 • hoeveel keuzemogelijkheden u zelf heeft.

De beleggingsvorm

Uw werkgever heeft gekozen voor een beleggingsvorm. Dit is onze aanpak voor beleggen, en hoe we de risico’s spreiden. Er zijn drie beleggingsvormen:

Welke beleggingsvorm uw werkgever heeft gekozen als standaard voor uw pensioenregeling, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3. Heeft u geen Pensioen 1-2-3? Dan kunt u dat altijd terugvinden in uw pensioenreglement. Pensioen 1-2-3 en uw pensioenreglement vindt u op mijn.nn. Wilt u meer weten over hoe we voor u beleggen? Klik dan hierboven op de beleggingsvorm van uw pensioenregeling.

Welke keuzes kunt u maken

Uw werkgever heeft ook bepaald hoeveel keuzevrijheid u zelf heeft. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Beperkte beleggingsvrijheid: u kunt kiezen hoe risicovol u wilt laten beleggen. En hoe ver u dit risico wilt laten afbouwen, als uw pensioendatum dichterbij komt. Hiervoor kunt u kiezen uit meerdere lifecycles.
 • Ruime beleggingsvrijheid: u heeft dezelfde keuzes als bij ‘beperkte beleggingsvrijheid’. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen (‘Zelf beleggen’).

Welke beleggingskeuzes u heeft, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3 (of in uw pensioenreglement). U vindt dit ook terug in mijn.nn Inkomen Later (zie in de tab Aanpassen op deze pagina). Het Pensioen Continu Plan heeft altijd ‘ruime beleggingsvrijheid’. Wat deze keuzemogelijkheden precies inhouden, leest u in de tab ‘Keuzes’.

Keuzes

Uw beleggingskeuzes op een rij

U kunt zelf keuzes maken voor uw beleggingen. U kunt kiezen:

 • hoe risicovol u uw pensioengeld wilt laten beleggen.
 • hoe ver u het risico wilt laten afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt.

Keuze 1: beleggingsrisico

U bepaalt zelf welk risico beter bij u past. Hiervoor stelt u uw risicoprofiel vast met onze online risicoprofielbepaler. Zo weet u hoeveel risico u kúnt lopen met uw pensioen. En hoeveel risico u wílt lopen. Het is verstandig om te laten beleggen volgens uw risicoprofiel. Maar u mag ook een andere keuze maken. U kunt uw keuze op ieder moment weer aanpassen.

Er zijn drie mogelijkheden:

 • defensief: U kunt of wilt minder risico lopen op een lager pensioenkapitaal. U accepteert dat u dan ook minder kans heeft op een hoger pensioenkapitaal bij goede beleggingsresultaten.
 • neutraal: U wilt een goede kans houden op een hoger pensioenkapitaal bij goede beleggingsresultaten. Maar u kunt of wilt niet te veel risico lopen dat uw pensioenkapitaal tegenvalt. U zoekt de balans tussen de kans op een hoger pensioenkapitaal en het risico op een lager pensioenkapitaal.
 • offensief: U wilt een zo hoog mogelijk pensioenkapitaal. En u kunt en wilt hiervoor meer risico nemen. U vertrouwt op goede toekomstige beleggingsresultaten. En u accepteert dat uw pensioenkapitaal kan tegenvallen bij minder goede beleggingsresultaten.

Aan deze beleggingsrisico’s zijn defensieve, neutrale en offensieve lifecycles gekoppeld.

Keuze 2: risico afbouwen

We gaan in kleine stapjes minder risicovol beleggen als de pensioenleeftijd dichterbij komt. Of u nu een defensief, neutraal of offensief beleggingsrisico heeft. Hoe dit precies werkt, leest u hierboven bij ‘Beleggen in een lifecycle’.

We gaan het risico afbouwen tussen twintig en tien jaar voor uw pensioendatum, afhankelijk van de beleggingsvorm en uw lifecycle. Wij informeren u hierover net voordat we het risico gaan afbouwen.

Het risico meer of minder afbouwen

Standaard bouwen we de risicovolle beleggingen geleidelijk af naar een vaste pensioenuitkering. In de meeste gevallen beleggen we dan net voor uw pensioendatum al uw geld in de Pensioenstabilisatiefondsen (zie opmerking onder de tabel). Deze beleggingen zijn risicomijdend: ze hebben een kleiner risico.

Maar u kunt er zelf voor kiezen het beleggingsrisico minder ver te laten afbouwen. Stel, u wilt vanaf uw pensioendatum een variabele pensioenuitkering, waarbij met 30% wordt belegd. Dan bouwen we de risicovolle beleggingen zo af, dat dit op uw pensioendatum aansluit bij een variabele pensioenuitkering met 30% beleggen. We beleggen dan op uw pensioendatum 70% in de Pensioenstabilisatiefondsen. Doordat wij langer deels risicovol voor u beleggen, kan uw pensioenkapitaal harder groeien. Maar de resultaten van deze beleggingen kunnen ook tegenvallen. Daardoor kan uw pensioenkapitaal juist lager worden.

Welke risicoafbouw bij u past, stelt u vast met behulp van de risicoprofielbepaler. De risicoafbouw hoort namelijk bij uw risicoprofiel. U heeft de volgende mogelijkheden om uw risico af te bouwen tot de pensioenleeftijd:

Defensief Neutraal Offensief
Risico afbouwen naar een vaste uitkering Risico afbouwen naar een vaste uitkering* Risico afbouwen naar een vaste uitkering*
Risico afbouwen naar een variabele uitkering met 15% beleggen Risico afbouwen naar een variabele uitkering met 15% beleggen Risico afbouwen naar een variabele uitkering met 15% beleggen
Risico afbouwen naar een variabele uitkering met 30% beleggen Risico afbouwen naar een variabele uitkering met 30% beleggen
Risico afbouwen naar een variabele uitkering met 45% beleggen

*Let op: standaard bouwen we de risicovolle beleggingen altijd af naar een vaste pensioenuitkering. We beleggen dan meestal 100% in de Pensioenstabilisatiefondsen, en 0% in risicovolle beleggingen. Maar er is een uitzondering. Heeft uw werkgever gekozen voor de Ambitieuze beleggingsvorm? Dan gelden andere afbouwpercentages in twee lifecycles:

 • De neutrale lifecycle bouwt standaard af naar 10% in plaats van 0% risicovolle beleggingen.
 • De offensieve lifecycle bouwt standaard af naar 15% in plaats van 0% risicovolle beleggingen.

Ook dit past bij een vaste pensioenuitkering zodra u met pensioen gaat. Maar uw pensioengeld kan in deze lifecycles wat langer blijven aangroeien. U loopt daardoor ook wat meer risico dat het tegenvalt.

De overige afbouwpercentages voor de Ambitieuze beleggingsvorm zijn hetzelfde als in de tabel.

Vaste of variabele pensioenuitkering

Op uw pensioendatum krijgt u nog een keuze:

 • Variabele uitkering: we blijven na uw pensioendatum beleggen met een deel van uw pensioengeld. De hoogte van uw uitkering is onder andere afhankelijk van de resultaten van de beleggingen. Deze kan dus stijgen en dalen. Dit noemen we een variabele uitkering. Bij de variabele Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden kunt u laten beleggen met 15, 30, 45 of 60% van uw pensioengeld. Het andere deel van de uitkering staat vast. Let op: u kunt op de pensioendatum alleen kiezen voor een variabele uitkering als het op dat moment bij uw risicoprofiel past.
 • Vaste uitkering: we beleggen vanaf uw pensioendatum niet meer met uw pensioengeld. U weet dan precies hoe hoog uw hele uitkering is. Dit noemen we een vaste uitkering. Met de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden weet u precies waar u aan toe bent. U kunt op uw pensioendatum altijd kiezen voor een vaste uitkering.

Lees meer over onze Persoonlijke Pensioenuitkering. U kunt er ook voor kiezen om op uw pensioendatum bij een andere pensioenverzekeraar uw uitkering te kopen.

Denk hier nú vast over na

Het is slim om nu alvast rekening te houden met beleggen na uw pensioendatum. Zo kunt u de risicoafbouw kiezen die hier het beste bij aansluit. De definitieve keuze om te blijven beleggen, maakt u altijd pas op uw pensioendatum.

 • Denkt u dat u straks een vaste pensioenuitkering wilt? Dan kunt u de risicovolle beleggingen (bijna) helemaal laten afbouwen.
 • Wilt u straks waarschijnlijk een variabele uitkering? En wilt u dan bijvoorbeeld bij aanvang 30% laten beleggen? Dan kunt u in de offensieve of neutrale lifecycle de risicovolle beleggingen laten afbouwen naar een variabele uitkering met 30% beleggen. U loopt wel risico dat de resultaten van beleggingen tegenvallen net voor uw pensioendatum. Blijft u inderdaad beleggen na uw pensioendatum, zoals u van plan was? Dan kunt u dit daarna mogelijk (voor een deel) goedmaken. Let op: kiest u vervolgens tóch voor een vaste uitkering? Dan loopt u twee risico’s:
  • U kunt een eventueel verlies net voor uw pensioendatum niet meer goedmaken na uw pensioendatum, omdat u dan niet meer belegt.
  • Wij verkopen al uw risicovolle beleggingen in één keer op uw pensioendatum. Staat de koers van deze beleggingen op dat moment toevallig laag? Dan verkopen we dus veel beleggingen in één keer, tegen die lage koers. Hierdoor kan uw pensioen lager worden.
Aanpassen

Uw beleggingen in een lifecycle aanpassen

U kunt zelf andere keuzes maken en doorgeven voor uw beleggingen. Wij passen uw beleggingen dan zo snel mogelijk voor u aan. Hoe u aanpassingen kunt doorgeven, verschilt voor het Persoonlijk Pensioen Plan en het Pensioen Continu Plan. Onder ‘Zelf beleggen’ leest u hoe u uw keuzes kunt doorgeven als u zelf uw beleggingsfondsen kiest.

Beleggingen aanpassen voor uw Persoonlijk Pensioen Plan

Voordat u uw beleggingen kunt aanpassen, helpen we u om uw risicoprofiel vast te stellen. Zo ziet u welk beleggingsrisico en welke risicoafbouw bij u passen. U bepaalt uw risicoprofiel eenvoudig met onze online risicoprofielbepaler. Meteen daarna kunt u uw aanpassing doorgeven.

U vindt de risicoprofielbepaler op mijn.nn Inkomen Later. Klik rechtsboven in dit scherm op mijn.nn om in te loggen. Heeft u nog geen account aangemaakt, of bent u uw inloggegevens vergeten? Dan helpen we u op dat scherm verder. Bent u ingelogd, klik dan op de naam 'Persoonlijk Pensioen Plan' om naar Inkomen Later te gaan. U vindt de risicoprofielbepaler door bovenin bij ‘Direct naar’ te klikken op ‘Beleggingskeuzes’.

Meteen uw keuze doorgeven

Zodra u uw risicoprofiel heeft bepaald, kunt u meteen kiezen of u wilt beleggen volgens dit profiel. Of dat u toch op een andere manier wilt beleggen. Zolang u nog niet met pensioen bent, hoeft u namelijk de uitkomst van de risicoprofielbepaler niet te volgen. U mag ook een andere keuze maken. Bijvoorbeeld om te beleggen met meer of minder risico, of met een grotere of kleinere risicoafbouw.
Tot uw pensioendatum kunt u op elk moment uw beleggingskeuze aanpassen. Wel moet u altijd eerst de risicoprofielbepaler invullen. Of dat kortgeleden nog gedaan hebben. Dit geldt ook als u zelf uw beleggingsfondsen wilt kiezen (zie onder 'Zelf beleggen').

Eerst meer inzicht in uw mogelijkheden?

Wilt u eerst rustig bekijken welke gevolgen een keuze kan hebben voor uw pensioen? Dan kunt u met uw eigen pensioengegevens rekenen in mijn.nn Inkomen Later. Dit geeft u meer inzicht in uw mogelijkheden. Wilt u daarna uw keuze doorgeven, dan vult u eerst de risicoprofielbepaler in. Zo kunt u controleren of uw keuze goed bij uw wensen én mogelijkheden past.

Beleggingen aanpassen voor uw Pensioen Continu Plan

Voordat u uw beleggingen kunt aanpassen, helpen we u om uw risicoprofiel vast te stellen. Zo ziet u welk beleggingsrisico en welke risicoafbouw bij u passen. Daarna kunt u uw aanpassing doorgeven. We vertellen u graag hoe dit precies werkt.

Risicoprofiel vaststellen
Stel uw risicoprofiel vast met het formulier ‘Risicoprofielbepaler – Passief, Ambitieus & Dynamisch’ dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Zolang u nog niet met pensioen bent, hoeft u de uitkomst van de risicoprofielbepaler niet te volgen. U mag ook een andere keuze maken. Bijvoorbeeld om te beleggen met meer of minder risico, of met een grotere of kleinere risicoafbouw.

Beleggingskeuze doorgeven
Wilt u een wijziging doorgeven in de beleggingen voor uw Pensioen Continu Plan? Gebruik hiervoor het ‘Keuzeformulier beleggen in een lifecycle – Passief, Ambitieus & Dynamisch’, dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Tot uw pensioendatum kunt u op elk moment uw beleggingskeuze aanpassen. Wel moet u altijd eerst de risicoprofielbepaler invullen. Of dat kortgeleden nog gedaan hebben. Dit geldt ook als u zelf uw beleggingsfondsen wilt kiezen (zie onder ‘Zelf beleggen’).

Als u geen keuze maakt

Stelt u geen risicoprofiel vast? Dan beleggen we voor u volgens het neutrale risicoprofiel. En bouwen de risicovolle beleggingen in de jaren voor uw pensioendatum (bijna) helemaal af. Dit past bij een vaste uitkering vanaf uw pensioendatum.

Mogelijk heeft u in het verleden uw risicoprofiel vastgesteld en zelf beleggingskeuzes gemaakt en heeft u dit niet meer aangepast. Dan beleggen we volgens die keuzes voor u, tot u nieuwe beleggingskeuzes doorgeeft. Is er iets veranderd in uw persoonlijke omstandigheden? Of denkt u dat deze manier van beleggen om een andere reden niet (meer) bij u past? Dan adviseren we u (opnieuw) de risicoprofielbepaler in te vullen.

Downloads

Zelf beleggen

Zelf beleggingsfondsen kiezen

Uw (ex-)werkgever kan u de mogelijkheid geven om zelf beleggingsfondsen te kiezen. U belegt dan niet in een lifecycle. Dit noemen we ‘Zelf beleggen’. Of u deze keuze heeft, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3 (of in uw pensioenreglement).

Zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen? Dan bent u ook zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. U moet dus zelf zorgen dat u zoveel risico loopt, als bij u past. Komt uw pensioenleeftijd dichterbij? Dan bouwen we het beleggingsrisico niet automatisch voor u af. Als u kiest voor Zelf beleggen is het belangrijk dat u genoeg kennis heeft van beleggen. Zo kunt u de risico’s goed inschatten. En zelf het beleggingsrisico afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt. Dit is namelijk wel verstandig.

Meer informatie over Zelf beleggen

Wilt u meer weten over zelf uw beleggingsfondsen kiezen? Of wilt u een (nieuwe) fondskeuze doorgeven? U vindt alle informatie op de pagina ‘Zelf uw beleggingsfondsen kiezen’.

Kosten

De kosten van het aanpassen van beleggingen

Laat u beleggen in een lifecycle? En wilt u dat wij voor u gaan beleggen in een andere lifecycle? Dan passen we kosteloos uw beleggingen aan.

Kiest u zelf beleggingsfondsen? En wilt u dat wij voor u in andere fondsen gaan beleggen? Dan betaalt u mogelijk wel kosten als we de beleggingen voor u aanpassen. Meer over de kosten vindt u bij de informatie over uw beleggingsvorm. De links naar meer informatie over de beleggingsvormen vindt u in het menu rechts bovenaan deze pagina.

Beleggingsbeleid (SFDR)

Beleggingsbeleid voor de lifecycles Ambitieus, Dynamisch, Passief en de beleggingsvorm Zelf Beleggen

Voor de lifecycles Ambitieus en Dynamisch worden ecologische en/of sociale kenmerken gepromoot zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR. Op nn.nl/beleggingsbeleid-pensioen vindt u meer informatie over de SFDR. Wij verwachten op langere termijn dat verantwoord beleggen een positieve bijdrage levert aan het behaalde resultaat.

Voor de beleggingen in de lifecycle maken wij gebruik van door NN IP beheerde mixfondsen. NN IP voert ESG-integratie in drie stappen uit:

 • Identificeren - De eerste stap is vaststellen welke ESG-factoren belangrijk zijn op bedrijfs-, sector- en nationaal niveau voor de instellingen waarin (mogelijk) wordt geïnvesteerd en die een wezenlijke invloed kunnen hebben op de waarde van de instelling. Dit zijn de duurzaamheidsrisico’s en kansen waar instellingen mee worden geconfronteerd. De overgang naar groene energiebronnen kan bijvoorbeeld een bedreiging vormen voor de waarde van traditionele energieleveranciers, tenzij zij zich aanpassen om zich te concentreren op nieuwe vormen van energieopwekking.
 • Beoordelen - Daarna wordt bij elke onderneming waarin (mogelijk) wordt geïnvesteerd de prestaties op het gebied van de verschillende ESG-factoren beoordeeld door gebruik te maken van gegevens van externe leveranciers (Sustainalytics, Refinitiv en Truvalue Labs), maar ook uit jaarverslagen en andere bronnen. Denk hierbij aan betrokkenheid in bepaalde sectoren, producten of diensten, controversiële bezigheden, het hebben van strategie voor klimaatverandering en hoe met andere duurzaamheidsfactoren wordt omgegaan. Hierbij wordt ook naar het verdienmodel van de instelling gekeken, hoe dit zich verhoudt tot de ESG-factoren en de kansen of bedreigingen die daarbij komen kijken. Met deze beoordeling wordt uiteindelijk bepaald hoe duurzaam een instelling is.
 • Integreren - Tot slot worden de uitkomsten van deze ESG-beoordeling geïntegreerd in het gevoerde beleggingsbeleid. Dit bepaalt uiteindelijk of juist meer of minder in bepaalde instellingen wordt belegd. Als deze beoordeling een indicatie vormt dat instellingen niet voldoen aan ons verantwoord beleggingsbeleid, wordt een beslissing genomen over het al dan niet aangaan van een actieve dialoog, het uitoefenen van stemrecht om de risico’s te beperken dan wel het overgaan tot het uitsluiten van deze instelling.

Gedurende de hele looptijd van de lifecycles Ambitieus en Dynamisch maken mixfondsen van NN IP met ESG-integratie voor het grootste gedeelte onderdeel uit van het gevoerde beleggingsbeleid. Voor de lange termijn streven we ernaar om voor alle onderliggende beleggingen ESG-integratie te bewerkstelligen.

Voor de lifecycle Passief zijn ESG-criteria niet structureel geïntegreerd in het gevoerde beleggingsbeleid. NN L&P promoot met deze lifecycle geen beleggingen met ecologische en/of sociale kenmerken, dan wel met een duurzame doelstelling (zoals bedoeld in artikel 8 en 9 van de SFDR).

Naast beleggen in lifecycles, kan ook de mogelijkheid voor de beleggingsvorm Zelf Beleggen worden opgenomen. Er wordt dan niet in een lifecycle belegd, maar de deelnemer kan zelf beleggingsfondsen kiezen. De deelnemers is zelf verantwoordelijk voor de beleggingen.

Voor de samenstelling van het Zelf Beleggen fondsenpalet is de selectie van de beschikbare fondsen niet beperkt tot fondsen met ESG-integratie. NN L&P promoot met Zelf Beleggen geen beleggingen met ecologische en/of sociale kenmerken, dan wel met een duurzame doelstelling (zoals bedoeld in artikel 8 en 9 van de SFDR).


Kunnen wij je helpen?