Ga direct naar inhoud

Beleggen met uw pensioengeld

English version

Persoonlijk Pensioen Plan, Pensioen Plus en Pensioen Continu Plan:

Beleggingsvormen Index Volgend en Actief Beheerd

Via uw (ex-)werkgever bouwt u pensioen op voor Persoonlijk Pensioen Plan, Pensioen Continu Plan of Pensioen Plus. Deze regelingen zijn beleggingspensioenen. Hoe hoog uw pensioenuitkering later wordt, hangt onder andere af van het resultaat van deze beleggingen. Maar u heeft ook zelf wat te zeggen over hoe Nationale-Nederlanden belegt voor uw pensioen. We kunnen risicovoller voor u beleggen. U heeft dan meer kans op een hoger pensioen. Maar ook meer kans dat uw pensioen lager wordt. Of we kunnen minder risicovol voor u beleggen.

Wij helpen u te bepalen wat past bij uw mogelijkheden en wensen. Zo kunt u uw pensioen laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Oók als u nu geen pensioen meer opbouwt in deze pensioenregeling. Bijvoorbeeld omdat u uit dienst bent gegaan. Hier leest u welke keuzes u heeft. En hoe we u helpen de keuzes te maken die bij u passen.

Bekijk hoe uw beleggingen het doen

Op de pagina Fondsen en Koersen ziet u precies hoe uw beleggingen in ieder beleggingsfonds het doen.

Uw beleggingskeuzes doorgeven

Wilt u beleggingskeuzes doorgeven voor uw Persoonlijk Pensioen Plan? In mijn.nn Inkomen Later berekent u eenvoudig welke gevolgen keuzes hebben voor uw pensioen. Én kunt u direct uw keuzes doorgeven. Klik rechtsboven in dit scherm op mijn.nn om in te loggen. Heeft u nog geen account aangemaakt, of bent u uw inloggegevens vergeten? Dan helpen we u op dat scherm verder.

Bent u ingelogd, klik dan op de naam van uw pensioenregeling om naar Inkomen Later te gaan. U kunt daar uw beleggingskeuzes doorgeven door bovenin bij ‘Direct naar’ te klikken op ‘Beleggingskeuzes’.

Standaard

De standaard manier van beleggen

Voor uw pensioenregeling bestaat een ‘standaard’ manier van beleggen. Als u geen andere keuze maakt, beleggen we voor u volgens deze standaard. De meeste standaardopties voor beleggen in uw pensioenregeling heeft uw werkgever met ons afgesproken. Maar u mag hier op verschillende onderdelen zelf van afwijken. Zo kunt u de manier van beleggen laten aansluiten bij úw wensen en situatie. In het overzicht hieronder ziet u per onderdeel hoe de standaard manier van beleggen wordt ingevuld, en of u hiervan kunt afwijken. Onder ‘Keuzes’ leest u meer over uw mogelijkheden om hiervan af te wijken.

Onderdeel Standaard manier van beleggen¹ Mag ik hiervan afwijken? (Uw beleggingskeuzes)
Beleggen in een lifecycle of Zelf beleggen Beleggen in een lifecycle Afhankelijk van werkgever
Beleggingsvorm Keuze werkgever Ja
Beleggingsrisico Gebalanceerd² Ja
Risicoafbouw naar vast of variabel Vaste uitkering Ja
Risicoafbouw tot pensioen- of AOW-leeftijd Keuze werkgever Ja

¹ Voor Pensioen Plus geldt standaard de manier van beleggen die u heeft gekozen voor uw Persoonlijk Pensioen Plan.
² Mogelijk heeft uw werkgever een andere standaard gekozen.

Beleggen in een lifecycle

Standaard beleggen we voor u in een lifecycle. Dit betekent dat we automatisch de risico’s van uw beleggingspensioen afbouwen als de pensioendatum dichterbij komt. Dit doen we door een steeds kleiner deel van uw pensioengeld te beleggen in risicovolle beleggingen (zoals aandelen). En een steeds groter deel te beleggen in onze matchingfondsen. De NN Liability Matching Funds verkleinen het risico van een lage marktrente bij de aankoop van uw pensioenuitkering. Ze beschermen uw pensioen op twee manieren:

 • Deze beleggingen hebben een kleiner risico, ze zijn ‘risicomijdend’. Hoe groter het deel van uw pensioengeld dat we zo beleggen, hoe kleiner het risico dat de waarde van uw beleggingen fors daalt. Maar de kans dat het flink stijgt, wordt ook kleiner. Uw pensioen groeit hierdoor in de jaren voor uw pensioendatum waarschijnlijk minder hard.
 • De matchingfondsen verkleinen het risico van een lage marktrente. Op de pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die u kunt kopen, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Is de rente laag? Dan heeft u meer geld nodig om een even hoge pensioenuitkering te kunnen kopen dan wanneer de rente hoog is. De NN Liability Matching Funds verkleinen dit renterisico. De beleggingen in deze fondsen worden namelijk meer waard als de rente daalt. Het omgekeerde geldt ook: stijgt de rente, dan daalt de waarde van de beleggingen. Maar door de hogere rente heeft u dan ook minder geld nodig om een even hoge pensioenuitkering te kunnen kopen.

Let op! Ook voor de matchingfondsen geldt: we beleggen met uw geld. U loopt dus altijd enig risico.

Voor beleggen in een lifecycle zijn verschillende standaarden opgenomen in uw pensioenregeling. In het schema ziet u op weke onderdelen u hiervan kunt afwijken, om een keuze te maken die bij u persoonlijk past.

Beleggingsvorm

De beleggingsvorm is onze aanpak voor beleggen, en hoe we de risico’s spreiden. Er zijn twee beleggingsvormen:

Welke beleggingsvorm standaard geldt voor uw pensioenregeling bepaalt uw werkgever. Kijk hiervoor in laag 2 van Pensioen 1-2-3, onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ U kunt altijd zelf kiezen voor de andere beleggingsvorm. De huidige beleggingsvorm waarin we voor u beleggen, vindt u terug op mijn.nn Inkomen Later. Klik rechtsboven in dit scherm op mijn.nn om in te loggen, en klik dan op de naam van uw pensioenregeling om naar Inkomen Later te gaan. U vindt uw huidige manier van beleggen door bovenin bij ‘Direct naar’ te klikken op ‘Beleggingen voor mijn pensioen’.

Beleggingsrisico

Binnen de beleggingsvorm kunnen we meer en minder risicovol voor u beleggen. Hoe risicovoller we voor u beleggen, hoe hoger uw pensioen kan worden. Én hoe lager uw pensioen kan worden, als de resultaten van de beleggingen tegenvallen. Wij beleggen standaard volgens het beleggingsrisico ‘gebalanceerd’. Uw werkgever kan onder voorwaarden zelf een ander standaard beleggingsrisico kiezen voor uw pensioenregeling. Hierbij kiest hij uit drie mogelijkheden, van minder naar meer risicovol:

 • voorzichtiger
 • gebalanceerd
 • ambitieuzer

Welk beleggingsrisico als standaard geldt voor uw pensioenregeling, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3, onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’

U kunt zelf een andere keuze maken. U heeft daarbij nog twee extra keuzemogelijkheden om wat minder risicovol of juist risicovoller te laten beleggen: ‘voorzichtiger +’ en ‘ambitieuzer +’. Meer hierover leest u onder de tab ‘Keuzes’.

Risico afbouwen naar vaste of variabele uitkering

Beleggen in lifecycles betekent dat we het beleggingsrisico geleidelijk verkleinen als de pensioenleeftijd of uw AOW-leeftijd dichterbij komt. Er is dan namelijk steeds minder tijd om mogelijke tegenvallers in de beleggingen nog goed te maken. Standaard bouwen we het beleggingsrisico af naar een vaste pensioenuitkering. Dit betekent dat we de risicovolle en minder risicovolle beleggingen bijna helemaal voor u afbouwen. Op uw pensioen- of AOW-leeftijd beleggen we dan bijna al uw pensioengeld in risicomijdende fondsen. Bij een vaste uitkering wordt na uw pensioendatum niet meer belegd met uw pensioengeld.

U kunt zelf een andere keuze maken: u kunt ervoor kiezen om het risico te laten afbouwen naar een variabele uitkering. Dit is een uitkering waarbij na uw pensioendatum wel met een deel van uw pensioengeld wordt belegd. Meer hierover leest u onder de tab ‘Keuzes’.

Risico afbouwen tot de pensioenleeftijd of uw AOW-leeftijd

De pensioenleeftijd in uw pensioenregeling en uw AOW-leeftijd zijn meestal niet meer hetzelfde. Uw werkgever kiest of we het risico standaard afbouwen tot de pensioendatum in uw pensioenregeling of uw AOW-leeftijd. Maar u kunt zelf de andere keuze maken.

Zelf beleggingsfondsen kiezen (‘Zelf beleggen’)

Uw werkgever kan u ook de mogelijkheid geven om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen (‘Zelf beleggen’). Dit noemen we ‘ruime beleggingsvrijheid’. Gaat u Zelf beleggen, dan beleggen we niet voor u in een lifecycle. Als u hiervoor kiest, bent u zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. U moet dus ook zelf zorgen dat u zoveel risico loopt als bij u past.
Biedt uw werkgever deze mogelijkheid niet, dan beleggen we altijd voor u in een lifecycle. Dit heet ‘beperkte beleggingsvrijheid’.

Of uw Persoonlijk Pensioen Plan ruime beleggingsvrijheid heeft, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3, onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’. Voor het Pensioen Continu Plan kunt u altijd kiezen voor Zelf beleggen. Voor Pensioen Plus kunt u kiezen voor Zelf beleggen als u dit voor uw Persoonlijk Pensioen Plan (uw basisregeling) ook kunt. Meer over zelf beleggingsfondsen kiezen, leest u onder de tab ‘Zelf beleggen’.

Keuzes

Uw beleggingskeuzes op een rij

U kunt zelf keuzes maken voor uw beleggingen. Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever, kunt u kiezen:

Keuze 1: beleggingsvorm

De beleggingsvorm is de manier waarop we voor u beleggen. U kunt kiezen tussen twee beleggingsvormen:

 • Index Volgend: we beleggen in indexfondsen van aanbieders die goed bekend staan. Een indexfonds is een beleggingsfonds dat als doel heeft om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan dat van een bepaalde index (zoals de AEX-index of de MSCI World-Index). Lees meer over de beleggingsvorm Index Volgend.
 • Actief Beheerd: we beleggen in fondsen waarmee NN Investment Partners verwacht een beter resultaat te halen dan een bepaalde index (zoals de AEX-index of de MSCI World-Index). Dit heet ‘actief beleggen’. Deze index is de ‘benchmark’ waarmee de resultaten van actieve beleggingsfondsen worden vergeleken. Lees meer over de beleggingsvorm Actief Beheerd.

Keuze 2: beleggingsrisico

U bepaalt zelf welk risico beter bij u past. Hiervoor stelt u eerst uw persoonlijke risicoprofiel vast met onze online risicoprofielbepaler. Zo weet u hoeveel risico u kúnt lopen met uw pensioen. En hoeveel risico u wílt lopen. Maar u kunt ervoor kiezen om van dit risicoprofiel af te wijken en meer of minder risicovol te laten beleggen. Tot uw pensioendatum kunt u uw keuze op ieder moment weer aanpassen.

U heeft vijf mogelijkheden:

 • voorzichtiger + : u kunt of wilt zo min mogelijk risico lopen dat uw pensioenbeleggingen in waarde dalen tijdens het opbouwen van uw pensioen. U accepteert dat uw beleggingen dan ook minder in waarde stijgen bij goede beleggingsresultaten.
 • voorzichtiger: u kunt of wilt minder risico lopen dat uw pensioenbeleggingen in waarde dalen tijdens het opbouwen van pensioen. U accepteert dat uw beleggingen dan ook minder in waarde stijgen bij goede beleggingsresultaten.
 • gebalanceerd: u zoekt de balans tussen de kans dat uw pensioenbeleggingen in waarde stijgen en het risico dat ze in waarde dalen. U wilt een goede kans houden dat uw beleggingen meer waard worden tijdens de opbouw van uw pensioen. Maar u kunt of wilt niet te veel risico lopen dat de waarde van uw beleggingen tegenvalt bij slechte beleggingsresultaten.
 • ambitieuzer: u wilt graag een grotere kans dat uw pensioenbeleggingen in waarde stijgen tijdens het opbouwen van pensioen. En u kunt en wilt hiervoor meer risico nemen dat ze in waarde dalen. U vertrouwt op goede toekomstige beleggingsresultaten. En u accepteert dat de waarde van uw beleggingen kan tegenvallen bij minder goede beleggingsresultaten.
 • ambitieuzer + : U wilt kans op een zo hoog mogelijke waarde van uw pensioenbeleggingen tijdens het opbouwen van pensioen. En u kunt en wilt hiervoor behoorlijk veel risico nemen dat uw beleggingen juist flink in waarde kunnen dalen. U vertrouwt op goede toekomstige beleggingsresultaten. En u accepteert dat de waarde van uw beleggingen flink kan tegenvallen bij minder goede beleggingsresultaten.

Aan ieder risicoprofiel zijn ook eigen lifecycles gekoppeld.

Keuze 3: risico afbouwen

We gaan in kleine stapjes minder risicovol beleggen als uw pensioendatum dichterbij komt. Of u nu in een voorzichtiger of een ambitieuzer lifecycle laat beleggen. Hoe dit precies werkt, leest u onder de tab ‘Standaard’ onder het kopje ‘Beleggen in een lifecycle’.

We gaan het risico afbouwen tussen twintig en tien jaar voor de pensioenleeftijd of uw AOW-leeftijd, afhankelijk van de beleggingsvorm en uw lifecycle. Wij informeren u hierover net voordat we het risico gaan afbouwen.

Het risico meer of minder afbouwen

Standaard bouwen we de risicovolle en minder risicovolle beleggingen geleidelijk af naar een vaste pensioenuitkering. We beleggen dan net voor de pensioenleeftijd of uw AOW-leeftijd bijna al uw geld in de matchingfondsen. Deze beleggingen zijn risicomijdend: ze hebben een kleiner risico.

Maar u kunt er zelf voor kiezen het beleggingsrisico minder ver te laten afbouwen. Stel, u wilt vanaf uw pensioendatum een variabele pensioenuitkering, waarbij met 30% wordt belegd. Dan bouwen we de risicovolle beleggingen zo af, dat dit op de pensioenleeftijd of uw AOW-leeftijd aansluit bij een uitkering met 30% beleggen. We beleggen dan op dat moment bijna 70% in de matchingfondsen. Doordat we langer deels risicovol voor u beleggen, kunnen uw beleggingen meer in waarde groeien. Maar de resultaten van deze beleggingen kunnen ook tegenvallen. Daardoor kan de waarde juist lager worden.

Welke risicoafbouw bij u past, stelt u vast met behulp van de risicoprofielbepaler. De risicoafbouw hoort namelijk bij uw risicoprofiel. U heeft de volgende mogelijkheden om het beleggingsrisico af te bouwen tot de pensioenleeftijd of uw AOW-leeftijd:

Voorzichtiger + Voorzichtiger Gebalanceerd Ambitieuzer Ambitieuzer + ⇐ opbouw
uitkering ⇓
Risico afbouwen naar vaste uitkering Risico afbouwen naar vaste uitkering Risico afbouwen naar vaste uitkering Risico afbouwen naar vaste uitkering Risico afbouwen naar vaste uitkering Vast
Risico afbouwen naar variabele uitkering met 15% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 15% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 15% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 15% beleggen Variabel: Defensief
Risico afbouwen naar variabele uitkering met 30% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 30% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 30% beleggen Variabel: Neutraal
Risico afbouwen naar variabele uitkering met 45% beleggen Risico afbouwen naar variabele uitkering met 45% beleggen Variabel: Offensief
Risico afbouwen naar variabele uitkering met 60% beleggen Variabel: Heel Offensief

Vaste of variabele pensioenuitkering

Op uw pensioendatum krijgt u nog een keuze:

 • Variabele uitkering: we blijven na uw pensioendatum beleggen met een deel van uw pensioengeld. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de resultaten van de beleggingen. Deze kan dus stijgen en dalen. Dit noemen we een variabele uitkering. Bij de variabele Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden kunt u laten beleggen met 15, 30, 45 of 60% van uw pensioengeld. Het andere deel van de uitkering staat vast. Let op: u kunt op de pensioendatum alleen kiezen voor een variabele uitkering als het op dat moment bij uw risicoprofiel past.
 • Vaste uitkering: we beleggen vanaf uw pensioendatum niet meer met uw pensioengeld. U weet dan precies hoe hoog uw hele uitkering is. Dit noemen we een vaste uitkering. Met de vaste Persoonlijke Pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden weet u precies waar u aan toe bent. U kunt op uw pensioendatum altijd kiezen voor een vaste uitkering.

Lees meer over onze Persoonlijke Pensioenuitkering. U kunt er ook voor kiezen om op uw pensioendatum bij een andere pensioenverzekeraar uw uitkering te kopen.

Denk hier nú vast over na

Het is slim om nu alvast rekening te houden met beleggen na uw pensioendatum. Zo kunt u de risicoafbouw kiezen die hier het beste bij aansluit. De definitieve keuze om te blijven beleggen, maakt u altijd pas op uw pensioendatum.

 • Denkt u dat u straks een vaste pensioenuitkering wilt? Dan kunt u de risicovolle en minder risicovolle beleggingen (bijna) helemaal laten afbouwen. We beleggen dan bijna al uw pensioengeld in risicomijdende beleggingen.
 • Wilt u later waarschijnlijk een variabele uitkering? En wilt u dan bijvoorbeeld bij aanvang 30% laten beleggen? Dan kunt u in de lifecycles Gebalanceerd, Ambitieuzer en Ambitieuzer + de risicovolle beleggingen laten afbouwen naar een variabele uitkering met 30% beleggen. U loopt wel risico dat de resultaten van beleggingen tegenvallen net voor uw pensioendatum. Blijft u inderdaad beleggen na uw pensioendatum, zoals u van plan was? Dan kunt u dit daarna mogelijk (voor een deel) goedmaken. Let op: kiest u vervolgens tóch voor een vaste uitkering? Dan loopt u twee risico’s:
  • U kunt een eventueel verlies net voor uw pensioendatum niet meer goedmaken na uw pensioendatum, omdat u dan niet meer belegt.
  • Wij verkopen al uw risicovolle beleggingen in één keer op uw pensioendatum. Staat de koers van deze beleggingen op dat moment toevallig laag? Dan verkopen we dus veel beleggingen in één keer, tegen die lage koers. Hierdoor kan uw pensioen lager worden.

Keuze 4: afbouwen tot AOW- of pensioenleeftijd

We kunnen het risico voor u afbouwen tot de pensioendatum in uw pensioenregeling of uw AOW-leeftijd. Het is verstandig om de afbouwleeftijd zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de leeftijd waarop u echt met pensioen wilt gaan. Bouwen we te vroeg af, dan kunnen uw beleggingen minder lang resultaat opleveren. Bouwen we juist te laat af, dan loopt u net voor uw pensioendatum te veel risico.

Aanpassen

Uw beleggingen in een lifecycle aanpassen

U kunt zelf andere keuzes maken en doorgeven voor uw beleggingen. Wij passen uw beleggingen dan zo snel mogelijk voor u aan. Hoe u aanpassingen kunt doorgeven, verschilt per soort pensioenregeling en leest u hieronder. Onder ‘Zelf beleggen’ leest u hoe u uw keuzes kunt doorgeven als u zelf uw beleggingsfondsen kiest.

Beleggingen aanpassen voor uw Persoonlijk Pensioen Plan

Via mijn.nn kunt u uw risicoprofiel vaststellen. Vervolgens kunt u berekenen wat de verwachte gevolgen zijn voor uw pensioen, als u uw beleggingskeuze aanpast. U kunt uw nieuwe beleggingskeuzes meteen online doorgeven.

U vindt de risicoprofielbepaler op mijn.nn Inkomen Later. Klik rechtsboven in dit scherm op mijn.nn om in te loggen. Heeft u nog geen account aangemaakt, of bent u uw inloggegevens vergeten? Dan helpen we u op dat scherm verder. Bent u ingelogd, klik dan op de naam van uw pensioenregeling om naar Inkomen Later te gaan. U vindt de risicoprofielbepaler door bovenin bij ‘Direct naar’ te klikken op ‘Beleggingskeuzes’.

Meteen uw keuze doorgeven

Zodra u uw risicoprofiel heeft bepaald, kunt u meteen kiezen of u wilt beleggen volgens dit profiel. Of dat u toch op een andere manier wilt beleggen. Zolang u nog niet met pensioen bent, hoeft u namelijk de uitkomst van de risicoprofielbepaler niet te volgen. U mag ook een andere keuze maken. Bijvoorbeeld om te beleggen met meer of minder risico, of met een grotere of kleinere risicoafbouw.
Tot uw pensioendatum kunt u op elk moment uw beleggingskeuze aanpassen. Wel moet u altijd eerst de risicoprofielbepaler invullen. Of dat kortgeleden nog gedaan hebben. Dit geldt ook als u zelf uw beleggingsfondsen wilt kiezen (zie onder 'Zelf beleggen').

Eerst meer inzicht in uw mogelijkheden?

Wilt u eerst rustig bekijken welke gevolgen een keuze kan hebben voor uw pensioen? Dan kunt u met uw eigen pensioengegevens rekenen in mijn.nn Inkomen Later. Dit geeft u meer inzicht in uw mogelijkheden. Wilt u daarna uw keuze doorgeven, dan vult u eerst de risicoprofielbepaler in. Zo kunt u controleren of uw keuze goed bij uw wensen én mogelijkheden past.

Beleggingen aanpassen voor uw Pensioen Plus of Pensioen Continu Plan

Voor uw Pensioen Continu Plan of uw Pensioen Plus kunt u uw risicoprofiel vaststellen met het formulier ‘Risicoprofielbepaler – Index Volgend & Actief Beheerd’ onderaan deze pagina.

U kunt daarna uw gewenste nieuwe beleggingskeuze doorgeven met het ‘Keuzeformulier beleggen in een lifecycle – Index Volgend & Actief Beheerd’ onderaan deze pagina.

Tot uw pensioendatum kunt u op elk moment uw beleggingskeuze aanpassen. Wel moet u altijd eerst de risicoprofielbepaler invullen. Of dat kortgeleden nog gedaan hebben.

Als u geen keuze maakt

Stelt u geen risicoprofiel vast? Dan beleggen we in de standaard lifecycle die bij uw pensioenregeling hoort. En bouwen we de risicovolle en minder risicovolle beleggingen in de jaren voor de pensioenleeftijd of uw AOW-leeftijd bijna helemaal af. Dit past bij een vaste uitkering vanaf uw pensioendatum.

Mogelijk heeft u in het verleden uw risicoprofiel vastgesteld en zelf beleggingskeuzes gemaakt, en heeft u dit niet meer aangepast. Dan beleggen we volgens die keuzes voor u, tot u nieuwe beleggingskeuzes doorgeeft. Is er iets veranderd in uw persoonlijke omstandigheden? Of denkt u dat deze manier van beleggen om een andere reden niet (meer) bij u past? Dan adviseren we u (opnieuw) de risicoprofielbepaler in te vullen.

Downloads

Zelf beleggen

Zelf beleggingsfondsen kiezen

Uw (ex-)werkgever kan u de mogelijkheid geven om zelf beleggingsfondsen te kiezen. U kunt dan zelf kiezen in welke fondsen die beschikbaar zijn binnen uw pensioenregeling we voor u beleggen. We beleggen dan niet voor u in een lifecycle. Dit noemen we ‘Zelf beleggen’. Of u deze keuze heeft, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3, onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’

Zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen? Dan bent u ook zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. U moet dus zelf zorgen dat u zoveel risico loopt, als bij u past. Komt uw pensioendatum dichterbij? Dan bouwen we het beleggingsrisico niet automatisch voor u af. Kiest u voor Zelf beleggen, dan is het belangrijk dat u genoeg kennis heeft van beleggen. Zo kunt u de risico’s goed inschatten. En zelf het beleggingsrisico afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt. Dit is namelijk wel verstandig.

Meer informatie over Zelf beleggen

Wilt u meer weten over zelf uw beleggingsfondsen kiezen? Of wilt u een (nieuwe) fondskeuze doorgeven? U vindt alle informatie op de pagina ‘Zelf uw beleggingsfondsen kiezen’.

Kosten

De kosten van het aanpassen van beleggingen

Laat u beleggen in een lifecycle? En wilt u dat wij voor u gaan beleggen in een andere lifecycle? Dan passen wij kosteloos uw beleggingen aan.

U kunt kosteloos veranderen van beleggingsvorm. Houd er wel rekening mee dat u binnen de beleggingsvorm Actief Beheerd hogere kosten betaalt voor het actieve vermogensbeheer van uw beleggingen door NN Investment Partners.

Kiest u zelf beleggingsfondsen? En wilt u dat wij voor u in andere fondsen gaan beleggen? Dan betaalt u mogelijk wel kosten als we de beleggingen voor u aanpassen. Meer over de kosten vindt u bij de informatie over uw beleggingsvorm. De links naar meer informatie over de beleggingsvormen vindt u in het menu rechts bovenaan deze pagina.

Beleggingsbeleid (SFDR)

Beleggingsbeleid lifecycles Index Volgend, Actief Beheerd en beleggingsvorm Zelf Beleggen

De lifecycles Index Volgend en Actief Beheerd promoten ecologische en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 van de SFDR. Op nn.nl/beleggingsbeleid-pensioen vindt u meer informatie over de SFDR. Wij verwachten dat verantwoord beleggen op langere termijn een positieve bijdrage levert aan het behaalde resultaat.

Voor de beleggingen in de lifecycles gebruiken wij mixfondsen die door NN IP worden beheerd. NN IP voert ESG-integratie in drie stappen uit:

 • Identificeren - De eerste stap is het vaststellen van ESG-factoren die belangrijk zijn op bedrijfs-, sector- en nationaal niveau voor de instellingen waarin (mogelijk) wordt geïnvesteerd, en die een wezenlijke invloed kunnen hebben op de waarde van de instelling. Dit zijn de duurzaamheidsrisico’s en kansen waar instellingen mee worden geconfronteerd. De overgang naar groene energiebronnen kan bijvoorbeeld een bedreiging vormen voor de waarde van traditionele energieleveranciers, tenzij zij zich gaan concentreren op nieuwe vormen van energieopwekking.
 • Beoordelen – Daarna wordt bij elke onderneming waarin (mogelijk) wordt geïnvesteerd de prestaties op het gebied van de verschillende ESG-factoren beoordeeld door gebruik te maken van gegevens van externe leveranciers (Sustainalytics, Refinitiv en TruValueLabs), maar ook uit jaarverslagen en andere bronnen. Denk hierbij aan betrokkenheid in bepaalde sectoren, producten of diensten, controversiële bezigheden, de aanwezigheid van een strategie voor klimaatverandering en de omgang met andere duurzaamheidsfactoren. Hierbij wordt ook naar het verdienmodel van de instelling gekeken, en hoe dit zich verhoudt tot de ESG-factoren en de kansen of bedreigingen die daarbij horen. Met deze beoordeling wordt uiteindelijk bepaald hoe duurzaam een instelling is.
 • Integreren – Tot slot worden de uitkomsten van deze ESG-beoordeling geïntegreerd in het gevoerde beleggingsbeleid. Dit bepaalt uiteindelijk of juist meer of minder in bepaalde instellingen wordt belegd. Als deze beoordeling een indicatie vormt dat instellingen niet voldoen aan ons verantwoord beleggingsbeleid, wordt een beslissing genomen over het al dan niet aangaan van een actieve dialoog, het uitoefenen van stemrecht om de risico’s te beperken dan wel het overgaan tot het uitsluiten van deze instelling.

Gedurende de hele looptijd van de lifecycles Index Volgend en Actief Beheerd maken mixfondsen van NN IP met ESG-integratie voor het grootste gedeelte onderdeel uit van het gevoerde beleggingsbeleid. Voor de lange termijn streven we ernaar om voor alle onderliggende beleggingen ESG-integratie te bewerkstelligen.

Naast beleggen in lifecycles, kan ook de mogelijkheid van Zelf Beleggen worden opgenomen. Er wordt dan niet in een lifecycle belegd, maar de deelnemer kan zelf beleggingsfondsen kiezen. De deelnemers is zelf verantwoordelijk voor de beleggingen.

Voor de samenstelling van het Zelf Beleggen fondsenpalet is de selectie van de beschikbare fondsen niet beperkt tot fondsen met ESG-integratie. NN L&P promoot met Zelf Beleggen geen beleggingen met ecologische en/of sociale kenmerken, dan wel met een duurzame doelstelling (zoals bedoeld in artikel 8 en 9 van de SFDR).

Binnen het palet zijn wel fondsen met ESG-integratie dan wel een duurzame doelstelling opgenomen. Meer hierover is terug te vinden op de fondsen en koersen pagina.

uniqueid


Kunnen wij je helpen?