Ga direct naar inhoud

Nationale-Nederlanden boekt goede voortgang voor klanten met een beleggingsverzekering

13 juni 2016

Op maandag 13 juni 2016 heeft het Verbond van Verzekeraars een tussenstand gepubliceerd hoe ver verzekeraars gevorderd zijn met het activeren van klanten met een beleggingsverzekering. Nationale-Nederlanden heeft goede voortgang geboekt met klantactivering.

Met activeren wordt bedoeld dat de verzekeraar klanten inzicht biedt in de stand van zaken van hun beleggingsverzekering én in de mogelijkheden om hun positie te verbeteren. Het doel hiervan is dat klanten vervolgens een bewuste keuze kunnen maken over hun beleggingsverzekering.

Voortgang

Nationale-Nederlanden wil klanten op individuele basis zo goed mogelijk adviseren en ondersteunen om hen inzicht te geven in de financiële situatie van hun polis en om hen een overzicht te bieden van verbetermogelijkheden.

Onderwerp van gesprek met de klant is of de verzekering nog voldoet aan het oogmerk waarvoor de klant de beleggingsverzekering destijds heeft gekocht (hypotheek, studiepotje, extra pensioen), of de verzekering past binnen de huidige financiële situatie van de klant en of het past bij de mate van risico die de klant kan en wil nemen. Klanten ontvangen een hersteladvies en indien klanten dit wensen, kunnen zij kosteloos overstappen naar een ander product, zoals banksparen.

De meest kwetsbare groepen zijn met voorrang geholpen. Zo zijn alle klanten met een niet-opbouwende beleggingsverzekering inmiddels geactiveerd, net als alle klanten met een hypotheek-gebonden polis.

Van de groep klanten met een lijfrentepolis (derde pijler pensioengebonden beleggingsverzekeringen) was ongeveer 60% geactiveerd op 31 maart 2016. Uiterlijk eind 2016 is ook deze groep klanten volledig geactiveerd. Alle overige klanten met een beleggingsverzekering worden voor 1 januari 2018 benaderd.

Het activeringsproces en de resultaten daarvan worden getoetst door de Autoriteit Financiële Markten.

Schikkingen

Eind 2008 heeft Nationale-Nederlanden een overeenkomst gesloten met verschillende belangenorganisaties van polishouders. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer de maximale kosten van beleggingsverzekeringen. Deze afspraken hebben geleid tot een tegemoetkomingsregeling, die door Nationale-Nederlanden is uitgevoerd. Alle klanten die op basis daarvan een vergoeding is toegekend, zijn daarover geïnformeerd.

Sindsdien is met een gering aantal individuele klanten (minder dan 400 tot en met 31 december 2015) een schikking getroffen. Dit is altijd maatwerk. In verreweg de meeste gevallen wordt niet geschikt.

Meer informatie