Ga direct naar inhoud

NN positief over uitspraak collectieve procedure Nationale-Nederlanden vs Vereniging Woekerpolis.nl

23 april 2014

Op 23 april heeft de Rechtbank Rotterdam beslist op het verzoek van Nationale-Nederlanden om de behandeling van de door Vereniging Woekerpolis.nl gestarte collectieve procedure op te schorten. Nationale-Nederlanden heeft dit verzoek bij de rechtbank neergelegd omdat het in afwachting is van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Hoewel de rechter het verzoek tot schorsing van Nationale-Nederlanden formeel heeft afgewezen, ziet Nationale-Nederlanden deze uitspraak als positief. Aan de komende uitspraak van het Europese Hof wordt namelijk door de rechter wel betekenis toegekend aan de uitkomst van de collectieve procedure. Nationale-Nederlanden wordt door de Rechtbank Rotterdam nadrukkelijk in de gelegenheid gesteld om te zijner tijd in de collectieve procedure in te gaan op de uitspraak van het Europese Hof; de Rechtbank Rotterdam zal niet tot een definitief oordeel komen, voordat deze gelegenheid is geboden. Het schorsingsverzoek was door Nationale-Nederlanden ook om die reden gedaan.

De Rechtbank Rotterdam spoort bovendien partijen aan - tot genoegen van Nationale-Nederlanden - tot het maken van procesafspraken.

Hoe nu verder?

Dit betekent dat door Nationale-Nederlanden en de Vereniging Woekerpolis.nl – al dan niet na procesafspraken te hebben gemaakt - zal worden voort geprocedeerd. Voor wat betreft de invloed van de uitkomst van de Europese procedure op de collectieve procedure, heeft Nationale-Nederlanden de gelegenheid gekregen zich hierover te zijner tijd uit te laten. Tegenstrijdige uitspraken worden hierdoor voorkomen; hier was het Nationale-Nederlanden onder meer om te doen.