Ga direct naar inhoud

AFM rapport: Nationale-Nederlanden hoog activeringspercentage

10 oktober 2014

Gisteren en vandaag publiceerde diverse media artikelen waarin onder andere staat dat de Autoriteit Financiele Markten teleurgesteld is in een flink aantal verzekeraars. Volgens de AFM is het gros van de sector er ondanks afspraken nog steeds niet in is geslaagd honderdduizenden klanten met een beleggingsverzekering die niet opbouwt, in actie te krijgen om de schade van die polis te repareren. Voor het eerst publiceert de AFM nu de namen van de verzekeraars die tekortschieten in het bereiken van hun klanten.

Nationale-Nederlanden scoort 89%

Nationale-Nederlanden scoort een percentage van 89%, voor wat betreft het activeren van klanten met een niet-opbouwende polis. De overige 11% is vele malen gebeld op verschillende tijdstippen en heeft een aangetekende brief gehad, maar heeft daarop nog niet gereageerd. Nationale-Nederlanden gaat er van uit dat uiteindelijk 95% van de klanten bereikt en geholpen wordt. De verzekeraar blijft zich inzetten om in contact te komen met haar klanten en hen uitnodigen voor een adviesgesprek.
Nationale-Nederlanden is tevreden met het reeds behaalde percentage mede gezien het landelijk gemiddelde. Eerder dit jaar is de verzekeraar ook begonnen met het actief benaderen van klanten met een hypotheek gebonden polis en de resultaten hiervan zijn bemoedigend.

AFM rapport

Het is voor het eerst dat de AFM een overzicht met de vorderingen per verzekeraar publiceert. De toezichthouder heeft gekeken of verzekeraars hun best hebben gedaan om in contact te komen met hun klanten. Tijdens dit contact is er vervolgens een hersteladvies te geven. De resultaten zijn volgens onder meer de Telegraaf zwaar onder de maat. Een belangrijk criterium voor de AFM is dat verzekeraars voor alle klanten met een niet-opbouwende polis een passende oplossing dienen te hebben gevonden voor het einde van het eerste kwartaal van 2014.
De AFM heeft ook gekeken of verzekeraars klanten met een hypotheek gebonden polis een passende oplossing hebben geboden. Het activatiepercentage van de sector als geheel noemt AFM teleurstellend.