Ga direct naar: inhoud

Meer premie betalen

U kunt er soms voor kiezen om meer premie te betalen voor uw levensverzekering. Dat kan alleen als u bij het sluiten van de verzekering heeft afgesproken dat u tijdens de looptijd van de verzekering uw premie mag verhogen. En deze afspraak nog steeds geldt. We noemen deze afspraak ‘recht van optie’. Op uw polis kunt u zien of uw verzekering een ‘recht van optie’ heeft. In het aanhangsel bij uw polis leest u of de afspraak nog geldt. En op welke data u uw premie mag verhogen.

Meer premie betalen heeft gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat we uitkeren op de einddatum of bij overlijden. En soms ook voor de belasting die u moet betalen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Kapitaalverzekering box 3

1. Uw uitkering wordt hoger

Verhoogt u uw premie? Dan krijgt u ook een hoger bedrag dan eerst was verzekerd. U krijgt dat bedrag op de einddatum van de verzekering of bij het overlijden van de verzekerde. Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En gaat u meer premie betalen? Dan laten we u weten wat dat betekent voor uw aanvullende dekkingen.

2. U gaat misschien (meer) belasting betalen

Gaat u meer premie betalen omdat u gebruikmaakt van uw 'recht van optie'? Dan veranderen de belastingregels die op uw verzekering van toepassing zijn niet. Wel kan het zijn dat u misschien (meer) belasting moet betalen over de uitkering. Dat is het geval als uw uitkering op de einddatum hoger is dan uw belastingvrijstelling. U betaalt dan belasting over (een deel van) uw uitkering.

Heeft u een kapitaalverzekering in box 3 die is gesloten ná 14 september 1999? Dan betaalt u ieder jaar belasting over de waarde van deze verzekering in box 3. U hoeft over de uitkering uit de verzekering geen belasting te betalen. Dit verandert niet als u de premie voor uw verzekering verhoogt.

Heeft u een kapitaalverzekering in box 3 die is gesloten vóór 15 september 1999? Dan betaalt u tot een waarde van € 123.428,- geen belasting over de verzekering. U betaalt wel belasting over de uitkering, maar u kunt daarvoor belastingvrijstelling krijgen. Verhoogt u de premie van uw verzekering? Dan kunt u toch nog belastingvrijstelling krijgen over (een deel van) de uitkering. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • U heeft de verzekering gesloten op of ná 1 januari 1992 en vóór 15 september 1999, en
 • na de premieverhoging is uw jaarpremie maximaal 10 keer de laagste jaarpremie die u heeft betaald. Was uw laagste jaarpremie bijvoorbeeld € 300,-? Dan mag de jaarpremie na de verhoging maximaal € 3.000,- zijn.

Is uw jaarpremie na verhoging meer dan 10 keer de laagste jaarpremie die u heeft betaald voor uw verzekering? Dan verliest u uw belastingvrijstelling. U betaalt dan belasting over (een deel) van de uitkering. U betaalt alleen belasting over het verschil tussen de betaalde premie en de afkoopwaarde. Dat verschil noemen we het rentebestanddeel.

Lees meer over uw belastingaangifte

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

1. Uw uitkering wordt hoger

Verhoogt u uw premie? Dan krijgt u ook een hoger bedrag dan eerst was verzekerd. U krijgt dat bedrag op de einddatum van de verzekering of bij het overlijden van de verzekerde. Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En gaat u meer premie betalen? Dan laten we u weten wat dat betekent voor uw aanvullende dekkingen.

2. U gaat misschien (meer) belasting betalen

Gaat u meer premie betalen omdat u gebruikmaakt van uw 'recht van optie'? Dan veranderen de belastingregels die op uw verzekering van toepassing zijn niet. Wel kan het zijn dat u misschien (meer) belasting moet betalen over de uitkering. Dat is het geval als uw uitkering op de einddatum hoger is dan uw belastingvrijstelling. U betaalt dan belasting over (een deel van) uw uitkering.

Bij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) gelden er regels voor de hoogte van uw premie. De hoogste premie die u betaalt in een jaar mag dan niet meer zijn dan 10 keer de laagste premie die u in een jaar betaalt. Is dit niet het geval? Dan moet u belasting betalen over het verschil tussen de waarde van uw KEW en de totale premie die u heeft betaald. Daarna verandert uw KEW in een gewone kapitaalverzekering box 3. U heeft dan geen recht meer op de belastingvrijstellingen die bij de KEW horen.

Lees meer over uw belastingaangifte

Uitvaartverzekering

1. Uw uitkering wordt hoger

Verhoogt u uw premie? Dan krijgt u ook een hoger bedrag dan eerst was verzekerd. U krijgt dat bedrag als de verzekerde overlijdt.

2. U gaat misschien (meer) belasting betalen

Gaat u meer premie betalen omdat u gebruikmaakt van uw 'recht van optie'? Dan veranderen de belastingregels die op uw verzekering van toepassing zijn niet. Wel kan het zijn dat u misschien (meer) belasting moet betalen over de uitkering.

Heeft u een uitvaartverzekering die is gesloten ná 14 september 1999? Dan betaalt u over de uitkering uit de verzekering geen belasting. Dit verandert niet als u de premie voor uw verzekering verhoogt.

Heeft u een uitvaartverzekering die is gesloten vóór 15 september 1999? Dan hoeft de begunstigde over de uitkering uit deze verzekering geen inkomstenbelasting te betalen als de verzekerde overlijdt:

 • vóór de 72-jarige leeftijd.
 • op of na de 72-jarige leeftijd en het verzekerd bedrag niet meer is dan € 7.033,- (2018). Deze vrijstelling geldt voor alle uitkeringen uit uitvaartverzekeringen samen.
 • op of na de 72-jarige leeftijd. En de hoogste jaarpremie die u heeft betaald tijdens de looptijd niet hoger is geweest dan 10 keer uw laagste jaarpremie. U heeft voor deze verzekering minstens 15 jaar achter elkaar premie betaald, zonder een termijn over te slaan. Heeft u de verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? Dan moet u minstens 12 jaar achter elkaar premie hebben betaald.

Is uw jaarpremie na verhoging meer dan 10 keer de laagste jaarpremie die u heeft betaald voor uw verzekering? Dan moet de begunstigde mogelijk toch inkomstenbelasting betalen over de uitkering van de verzekering.

Lees meer over uw belastingaangifte

Overlijdensrisicoverzekering

1. Uw uitkering wordt hoger

Verhoogt u uw premie? Dan krijgt u ook een hoger bedrag dan eerst was verzekerd. U krijgt dat bedrag als de verzekerde overlijdt voor de einddatum.

2. U gaat misschien (meer) belasting betalen

Gaat u meer premie betalen omdat u gebruikmaakt van uw 'recht van optie'? Dan veranderen de belastingregels die op uw verzekering van toepassing zijn niet. Wel kan het zijn dat u misschien (meer) belasting moet betalen over de uitkering.

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering die is gesloten ná 14 september 1999? Dan betaalt u over de uitkering uit de verzekering geen belasting. Dit verandert niet als u de premie voor uw verzekering verhoogt.

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering die is gesloten vóór 15 september 1999? Dan hoeft de begunstigde over de uitkering uit deze verzekering geen inkomstenbelasting te betalen als de verzekerde overlijdt:

 • vóór de 72-jarige leeftijd.
 • op of na de 72-jarige leeftijd en het verzekerd bedrag niet meer is dan € 7.033,- (2018). Deze vrijstelling geldt voor alle uitkeringen uit overlijdensrisicoverzekeringen samen.
 • op of na de 72-jarige leeftijd. En de hoogste jaarpremie die u heeft betaald tijdens de looptijd niet hoger is geweest dan 10 keer uw laagste jaarpremie. U heeft voor deze verzekering minstens 15 jaar achter elkaar premie betaald, zonder een termijn over te slaan. Heeft u de verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? Dan moet u minstens 12 jaar achter elkaar premie hebben betaald.

Is uw jaarpremie na verhoging meer dan 10 keer de laagste jaarpremie die u heeft betaald voor uw verzekering? Dan moet de begunstigde mogelijk toch inkomstenbelasting betalen over de uitkering van de verzekering.

Lees meer over uw belastingaangifte

Uw premie verhogen

Wilt u uw premie verhogen? Dat kan alleen als u ‘recht van optie’ heeft. Vul daarna het contactformulier in via www.nn.nl/uwbericht. Hierop kunt u aangeven dat u de premie wilt verhogen.


Kunnen wij u helpen?

  Delta Lloyd Levensverzekering
  Delta Lloyd Overlijdensrisicoverzekering
  NN Overlijdensrisicoverzekering (afgesloten vanaf 2018)

 • 020 594 81 00
 • Contactformulier