Ga direct naar inhoud

Het leenbeleid van Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Bank biedt een overzichtelijk en toegankelijk aanbod hypotheekproducten en kredietproducten tegen een eerlijke rente. Wij willen dat deze producten en tarieven goed te begrijpen zijn omdat uw belang bij ons centraal staat.

Hypotheektarieven

Een hypotheek, een lening voor uw woning, die met rente wordt terugbetaald. De hoogte van die rente is onder meer afhankelijk van de renteopbouw (zie hieronder), de marktwaarde van uw woning en hoe lang u de rente wilt vastzetten. Ook speelt mee of de hypotheek wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Meer over de hypotheektarieven

De zekerheid van een Persoonlijke lening

Een Persoonlijke Lening is een lening met een vaste rente en een vaste looptijd. Het door u te betalen maandbedrag bestaat uit aflossing en rente. De hoogte van de rente is afhankelijk van de kredietlimiet en de persoonlijke en financiële situatie.

Meer weten over de tarieven voor een Persoonlijke Lening

Renteopbouw

De aangeboden rente hangt af van verschillende factoren:

  • Inkoopprijs (afhankelijk van geld- en kapitaalmarkt)
  • Risico’s (renterisico, kredietrisico)
  • Kosten (operationele kosten, kapitaalskosten)

Deze kosten kunnen wijzigen. Dat betekent dat de rente hoger of lager kan worden.

Het einde van uw rentevastperiode van uw hypotheek

Nationale-Nederlanden Bank stuurt u drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode een bericht met de mogelijkheden voor het voortzetten (en)of (gedeeltelijk) aflossen van uw lening. Nationale-Nederlanden Bank maakt geen onderscheid tussen nieuwe en bestaande klanten.

Communicatiebeleid

Nationale-Nederlanden Bank communiceert de hypotheekrente naar de met haar samenwerkende intermediairs en via haar website. De tarieven voor het voortzetten van uw lening na een rentevastperiode kunt u ook vinden op de website van Nationale-Nederlanden Bank.

Bij rentewijzigingen van uw Doorlopend Krediet wordt u vooraf door middel van een brief geïnformeerd.

Bij het vaststellen van de tarieven streven wij ernaar het belang van de klant en het belang van de bank in evenwicht te houden. Nationale-Nederlanden Bank verhoogt of verlaagt de rentes niet zonder dat zij daartoe een goede aanleiding ziet.