Ga direct naar inhoud

Uw Doorlopend Krediet

Vanaf 1 juli 2020 kunt u geen Doorlopend Krediet meer afsluiten. Wel kunt u kiezen voor onze Persoonlijke Lening.

Waarom geen Doorlopend Krediet meer?

We zien dat een deel van onze klanten de opnameruimte regelmatig gebruikt en hierdoor weinig aflost. Daardoor kunt u onnodig lang aan het krediet vast zitten. Dat kan tot financiële problemen leiden, die we willen voorkomen. Daarom stoppen we vanaf 1 juli 2020 met het aanbieden van een Doorlopend Krediet. Daarna bieden we alleen nog een Persoonlijke Lening aan. Daarbij heeft u de zekerheid dat het krediet aan het einde van de looptijd is afgelost.

Geld opnemen tot en met 31 december 2020

U kunt tot en met 31 december 2020 geld opnemen van uw Doorlopend Krediet. Dat kan maximaal tot aan uw limiet. U kunt uw limiet niet meer verhogen bij een opname. Wilt u voor die tijd nog geld opnemen? En is het langer dan 12 maanden geleden dat u geld heeft opgenomen van uw Doorlopend Krediet? Dan moet u ons eerst actuele gegevens sturen. Bijvoorbeeld over uw inkomsten en uitgaven. Aan de hand daarvan beoordelen we of een opname financieel verantwoord voor u is.

Maandelijks aflossen

Na 31 december 2020 lost u maandelijks een bedrag af op uw Doorlopend Krediet. Uw maandbedrag verandert niet. De rente van uw Doorlopend Krediet blijft variabel, zoals u nu ook gewend bent. U mag altijd boetevrij aflossen.

Oversluiten naar een Persoonlijke Lening

U kunt uw Doorlopend Krediet ook oversluiten naar een Persoonlijke Lening. Daarbij krijgt u de zekerheid van een vaste rente. Ook kunt u dan nog steeds boetevrij aflossen. Uw adviseur kan u hier meer informatie over geven.

Heeft u uw krediet via een financieel adviseur afgesloten? Vraag dan een Persoonlijke Lening aan via uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon in mijn.nn of op uw maandoverzicht.

Heeft u uw krediet zelf afgesloten op nn.nl? Dan kunt u uw Doorlopend Krediet oversluiten door een offerte voor een aan te vragen. Als u de lening oversluit, wordt uw Doorlopend Krediet afgelost en sluit u een nieuwe lening af. Voer tijdens uw aanvraag onder ‘Lening en creditcards’ het leningnummer in van uw Doorlopend Krediet bij Nationale-Nederlanden en geef aan dat u wilt dat wij deze lening overnemen. Voor de aanvraag van de nieuwe Persoonlijke Lening hebben wij documenten nodig om uw persoonlijke- en financiële situatie opnieuw te kunnen beoordelen.

Sluit uw lening zelf over naar een Persoonlijke Lening

Doorlopend Krediet extra aflossen

U kunt boetevrij extra aflossen op uw Doorlopend Krediet. Als u extra aflost, wordt het totale bedrag van uw lening lager. U lost extra af via een handmatige overboeking:

1. Maak het bedrag over naar rekeningnummer (IBAN) NL75 INGB 0009 0049 26 t.n.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V.

2. Vermeld bij de overboeking uw contractnummer. Dit nummer vindt u op uw maandoverzichten

Let op: Heeft u uw lening bij Nationale-Nederlanden voor 2008 afgesloten én begint uw contractnummer niet met de cijfers 2000? Maak het bedrag dan over naar (IBAN) NL56 INGB 0652 9926 33 t.n.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Weet u het niet zeker? U kunt ons bellen op telefoonnummer 088 655 60 80. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur tot 18.00 uur.

Goed om te weten over uw extra aflossing:

  • Uw extra aflossing ziet u op uw maandoverzicht ná de aflossing.
  • Bij een extra aflossing blijven uw kredietlimiet en maandbedrag gelijk.
  • Afgeloste bedragen kunt u weer opnieuw opnemen tot uw geldende kredietlimiet.
  • Is het saldo van uw Doorlopend Krediet € 0? Dan betaalt u geen maandelijkse aflossing meer. We schrijven dat bedrag dan niet meer automatisch af.

Maandbedrag Doorlopend Krediet aanpassen

U kunt uw maandbedrag van uw Doorlopend Krediet wijzigen. U kunt ervoor kiezen het aflospercentage aan te passen naar 1,5%, 2% of 2,5%. Wilt u uw maandbedrag verlagen? Dan beoordelen we opnieuw uw financiële situatie. Voor het aanpassen van uw maandbedrag neemt u contact met ons op via contractbeheer@lenen.nn.nl of 088 655 60 80.

Rekeningnummer wijzigen

U wilt het rekeningnummer wijzigen waarvan wij uw maandlasten van uw Doorlopend Krediet incasseren. Deze wijziging kunt u doorgeven door het formulier ‘Wijzigingsformulier Lenen’ in te vullen en op te sturen.
Het ingevulde en ondertekende formulier én de benodigde documenten kunt u per e-mail versturen naar contractbeheer@lenen.nn.nl. Maak hiervoor een scan of een foto (met uw smartphone of tablet) van deze documenten.

Uw situatie wijzigt

Is uw persoonlijke of financiële situatie veranderd sinds u uw krediet heeft afgesloten? Bekijk wat u kunt doen bij:

Wat gebeurt er bij overlijden?

Als u komt te overlijden moet het opgenomen bedrag worden terugbetaald. Wanneer het overlijdensbericht bij ons binnenkomt, worden toekomstige opnames geblokkeerd en blijven de maandbedragen doorlopen totdat de lening is terugbetaald. Uw erfgenamen betalen dus maandelijks voor de rente (over het openstaande bedrag) en aflossing. Het Doorlopend Krediet kan ook door een volledige aflossing worden beëindigd. Uw erfgenamen betalen vanaf het moment van volledige aflossing geen rente meer.

Heeft het Doorlopend Krediet twee kredietnemers? Dan wijzigt er in principe niets in de voorwaarden. U moet het overlijden van één van de kredietnemers wel melden aan Nationale-Nederlanden. Wij toetsen bij een eventueel opnameverzoek of deze nog passend is in de financiële situatie van de overgebleven kredietnemer.

Doorlopend Krediet beëindigen

Als u uw Doorlopend Krediet wilt beëindigen, moet het saldo eerst € 0,- zijn. Neem daarna telefonisch contact met ons op of gebruik het wijzigingsformulier om aan te geven dat u het krediet wilt beëindigen. U ontvangt een formulier dat u (en uw partner als de lening op beide namen staat) ondertekend terugstuurt. Hebben we het Doorlopend Krediet beëindigd? Dan melden we het krediet binnen 2 werkdagen af bij het BKR.