Ga direct naar inhoud

Uw Doorlopend Krediet

Heeft u een Doorlopend Krediet bij Nationale-Nederlanden? U kunt uw lening bekijken en geld opnemen in mijn.nn of de NN App. In mijn.nn kunt u ook uw eigen gegevens beheren.

Doorlopend Krediet extra aflossen

U kunt boetevrij extra aflossen op uw Doorlopend Krediet. Als u extra aflost, wordt het totale bedrag van uw lening lager. U lost extra af via een handmatige overboeking:

1. Maak het bedrag over naar rekeningnummer NL56 INGB 0652992633 t.n.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V.
2. Vermeld bij de overboeking uw contractnummer. Dit nummer vindt u op uw maandoverzichten

Goed om te weten over uw extra aflossing:

  • Uw extra aflossing ziet u op uw maandoverzicht ná de aflossing.
  • Bij een extra aflossing blijven uw kredietlimiet en maandbedrag gelijk.
  • Afgeloste bedragen kunt u weer opnieuw opnemen tot uw geldende kredietlimiet.
  • Is het saldo van uw Doorlopend Krediet € 0? Dan betaalt u geen maandelijkse aflossing meer. We schrijven dat bedrag dan niet meer automatisch af.

Kredietlimiet Doorlopend Krediet aanpassen

Heeft u uw krediet via een financieel adviseur afgesloten? Vraag dan uw limietwijziging aan via uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw maandoverzicht.

Heeft u uw Doorlopend Krediet zelf afgesloten op nn.nl? Dan kunt u uw kredietlimiet verhogen door een nieuwe offerte aan de vragen op onze website, waarmee het oude krediet wordt ingelost. Binnen één werkdag krijgt u van ons een reactie. Wilt u uw limiet verlagen? Neem dan contact met ons op via contractbeheer@nn.nl of 088 655 60 80.

Maandbedrag Doorlopend Krediet aanpassen

U kunt uw maandbedrag van uw Doorlopend Krediet wijzigen. U kunt ervoor kiezen het aflospercentage aan te passen naar 1,5%, 2% of 2,5%. Wilt u uw maandbedrag verlagen? Dan beoordelen we opnieuw uw financiële situatie. Voor het aanpassen van uw maandbedrag neemt u contact met ons op via contractbeheer@lenen.nn.nl of 088 655 60 80.

Uw situatie wijzigt

Is uw persoonlijke of financiële situatie veranderd sinds u uw krediet heeft afgesloten? Bekijk wat u kunt doen bij:

Doorlopend Krediet beëindigen

Als u uw Doorlopend Krediet wilt beëindigen, moet het saldo eerst € 0,- zijn. Neem daarna telefonisch contact met ons op of gebruik het wijzigingsformulier om aan te geven dat u het krediet wilt beëindigen. U ontvangt een formulier dat u (en uw partner als de lening op beide namen staat) ondertekend terugstuurt. Hebben we het Doorlopend Krediet beëindigd? Dan melden we het krediet binnen 2 werkdagen af bij het BKR.