Ga direct naar inhoud

Uw Doorlopend Krediet

Vanaf 1 juli 2020 kunt u geen Doorlopend Krediet meer afsluiten. Wel kunt u kiezen voor onze Persoonlijke Lening.

Waarom geen Doorlopend Krediet meer?

We zien dat een deel van onze klanten de opnameruimte regelmatig gebruikt en hierdoor weinig aflost. Daardoor kunt u onnodig lang aan het krediet vast zitten. Dat kan tot financiële problemen leiden, die we willen voorkomen. Daarom stoppen we vanaf 1 juli 2020 met het aanbieden van een Doorlopend Krediet. Daarna bieden we alleen nog een Persoonlijke Lening aan. Daarbij heeft u de zekerheid dat het krediet aan het einde van de looptijd is afgelost.

Geld opnemen tot en met 31 december 2020

U kunt tot en met 31 december 2020 geld opnemen van uw Doorlopend Krediet. Dat kan maximaal tot aan uw limiet. U kunt uw limiet niet meer verhogen bij een opname. Wilt u voor die tijd nog geld opnemen? En is het langer dan 12 maanden geleden dat u geld heeft opgenomen van uw Doorlopend Krediet? Dan moet u ons eerst actuele gegevens sturen. Bijvoorbeeld over uw inkomsten en uitgaven. Aan de hand daarvan beoordelen we of een opname financieel verantwoord voor u is.

Maandelijks aflossen

Na 31 december 2020 lost u maandelijks een bedrag af op uw Doorlopend Krediet. Uw maandbedrag verandert niet. De rente van uw Doorlopend Krediet blijft variabel, zoals u nu ook gewend bent. U mag altijd boetevrij aflossen.

Oversluiten naar een Persoonlijke Lening

U kunt uw Doorlopend Krediet ook oversluiten naar een Persoonlijke Lening. Daarbij krijgt u de zekerheid van een vaste rente. Ook kunt u dan nog steeds boetevrij aflossen. Uw adviseur kan u hier meer informatie over geven.

Heeft u uw krediet via een financieel adviseur afgesloten? Vraag dan een Persoonlijke Lening aan via uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon in mijn.nn of op uw maandoverzicht.

Heeft u uw krediet zelf afgesloten op nn.nl? Dan kunt u uw Doorlopend Krediet oversluiten door een offerte voor een aan te vragen. Als u de lening oversluit, wordt uw Doorlopend Krediet afgelost en sluit u een nieuwe lening af. Voer tijdens uw aanvraag onder ‘Lening en creditcards’ het leningnummer in van uw Doorlopend Krediet bij Nationale-Nederlanden en geef aan dat u wilt dat wij deze lening overnemen. Voor de aanvraag van de nieuwe Persoonlijke Lening hebben wij documenten nodig om uw persoonlijke- en financiële situatie opnieuw te kunnen beoordelen.

Sluit uw lening zelf over naar een Persoonlijke Lening

Doorlopend Krediet extra aflossen

U kunt boetevrij extra aflossen op uw Doorlopend Krediet. Als u extra aflost, wordt het totale bedrag van uw lening lager. U lost extra af via een handmatige overboeking:

1. Maak het bedrag over naar rekeningnummer NL56 INGB 0652992633 t.n.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V.

Let op: Is uw OHRA Doorlopend krediet, Delta Lloyd Doorlopend krediet of Delta Lloyd Solide Koers Doorlopend krediet omgezet naar een Nationale-Nederlanden Doorlopend Krediet? Maak het bedrag dan over naar NL75 INGB 0009004926 t.n.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V.

2. Vermeld bij de overboeking uw contractnummer. Dit nummer vindt u op uw maandoverzichten

Goed om te weten over uw extra aflossing:

  • Uw extra aflossing ziet u op uw maandoverzicht ná de aflossing.
  • Bij een extra aflossing blijven uw kredietlimiet en maandbedrag gelijk.
  • Afgeloste bedragen kunt u weer opnieuw opnemen tot uw geldende kredietlimiet.
  • Is het saldo van uw Doorlopend Krediet € 0? Dan betaalt u geen maandelijkse aflossing meer. We schrijven dat bedrag dan niet meer automatisch af.

Maandbedrag Doorlopend Krediet aanpassen

U kunt uw maandbedrag van uw Doorlopend Krediet wijzigen. U kunt ervoor kiezen het aflospercentage aan te passen naar 1,5%, 2% of 2,5%. Wilt u uw maandbedrag verlagen? Dan beoordelen we opnieuw uw financiële situatie. Voor het aanpassen van uw maandbedrag neemt u contact met ons op via contractbeheer@lenen.nn.nl of 088 655 60 80.

Uw situatie wijzigt

Is uw persoonlijke of financiële situatie veranderd sinds u uw krediet heeft afgesloten? Bekijk wat u kunt doen bij:

Doorlopend Krediet beëindigen

Als u uw Doorlopend Krediet wilt beëindigen, moet het saldo eerst € 0,- zijn. Neem daarna telefonisch contact met ons op of gebruik het wijzigingsformulier om aan te geven dat u het krediet wilt beëindigen. U ontvangt een formulier dat u (en uw partner als de lening op beide namen staat) ondertekend terugstuurt. Hebben we het Doorlopend Krediet beëindigd? Dan melden we het krediet binnen 2 werkdagen af bij het BKR.