Ga direct naar inhoud

Uw Doorlopend Krediet wijzigen

  • Aanvragen nieuw maandbedrag: neem contact met ons op

Heeft u een Doorlopend Krediet bij Nationale-Nederlanden? Dan kan het voorkomen dat u uw Doorlopend Krediet wilt aanpassen. U kunt bijvoorbeeld het te betalen maandbedrag aanpassen. Ook in het geval van overlijden wordt een Doorlopend Krediet gewijzigd.

Maandbedrag aanpassen

Het is mogelijk om uw maandbedrag van uw Doorlopend Krediet te wijzigen. U kunt ervoor kiezen dit percentage te wijzigen in 1,5%, 2% of 2,5%. Wel moet uw financiële situatie hiervoor opnieuw beoordeeld worden. Neem hiervoor contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina.

Doorlopend Krediet beëindigen

Om uw Doorlopend Krediet te kunnen beëindigen, moet het saldo van het Doorlopend Krediet € 0,- zijn. Is dit het geval dan kunt u ons per telefoon of e-mail laten weten dat u het Doorlopend Krediet wilt beëindigen. U ontvangt dan van ons een opzeggingsformulier dat u ondertekend terug moet sturen. Vervolgens zullen wij het Doorlopend Krediet beëindigen en bij het BKR afmelden.

Als het Doorlopend Krediet op naam van uzelf en uw partner staat, dan moet u beiden het formulier ondertekenen. U kunt dit formulier hier ook downloaden.

Oversluiten naar een Persoonlijke Lening

U kunt uw Doorlopend Krediet ook oversluiten naar een Persoonlijke Lening. Daarbij krijgt u de zekerheid van een vaste rente. U kunt daarbij nog steeds boetevrij aflossen. Uw adviseur kan u hierover meer informatie geven.

Heeft u uw krediet via een financieel adviseur afgesloten? Vraag dan een Persoonlijke Lening aan via uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon in mijn.nn of op uw maandoverzicht.

Heeft u uw krediet zelf afgesloten op nn.nl? Dan kunt u uw Doorlopend Krediet oversluiten door een offerte voor een Persoonlijke Lening aan te vragen. Als u de lening oversluit, sluit u een nieuwe Persoonlijke Lening af. Hiermee wordt uw Doorlopend Krediet afgelost. Voer tijdens uw aanvraag onder ‘Lening en creditcards’ het leningnummer in van uw Doorlopend Krediet bij Nationale-Nederlanden. En geef aan bij ‘Waar wilt u voor lenen?’ dat u de lening wilt oversluiten. Voor de aanvraag van de nieuwe Persoonlijke Lening hebben we enkele documenten nodig om uw persoonlijke- en financiële situatie opnieuw te kunnen beoordelen.

Let op: heeft u een aanvraag ingediend maar krijgt u een afwijzing, een lager voorstel dan het openstaande saldo, of krijgt u een hogere rente aangeboden dan de rente van uw huidige Doorlopend Krediet? Maar wilt u toch oversluiten naar een Persoonlijke Lening? Dan kunt u uw krediet renteneutraal omzetten naar een Persoonlijke Lening. Dit betekent dat u het rentepercentage behoudt van uw huidige Doorlopend Krediet met de zekerheid dat deze in de toekomst niet stijgt. Neem hiervoor contact op met ons via 088 655 60 80. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur tot 18.00 uur.

Heeft u een kwijtingsbeding bij overlijden op uw Doorlopend Krediet? Dan komt deze te vervallen, als u uw lening omzet naar een Persoonlijke Lening.

Sluit uw lening zelf over naar een Persoonlijke Lening

Wat gebeurt er bij overlijden?

Als u komt te overlijden moet het opgenomen bedrag worden terugbetaald. Wanneer het overlijdensbericht bij ons binnenkomt, worden toekomstige opnames geblokkeerd en blijven de maandbedragen doorlopen totdat de lening is terugbetaald. Uw erfgenamen betalen dus maandelijks voor de rente (over het openstaande bedrag) en aflossing. Het Doorlopend Krediet kan ook door een volledige aflossing worden beëindigd. Uw erfgenamen betalen vanaf het moment van volledige aflossing geen rente meer.

Heeft het Doorlopend Krediet twee kredietnemers? Dan wijzigt er in principe niets in de voorwaarden. U moet het overlijden van één van de kredietnemers wel melden aan Nationale-Nederlanden. Wij toetsen bij een eventueel opnameverzoek of deze nog passend is in de financiële situatie van de overgebleven kredietnemer.

Overlijden doorgeven

Uw adres wijzigen

Met dit formulier kunt u een adreswijziging doorgeven.