Ga direct naar inhoud

Waar kunt u op rekenen als u een schade meldt?

We helpen u snel en vakkundig

Heeft u schade? Onze schademanagers helpen u snel en vakkundig. Als u de schade online meldt, nemen we op werkdagen tijdens kantooruren binnen twee uur contact met u op. Als uw schade niet direct afgehandeld kan worden, krijgt u een vaste schademanager.

Verschillende manieren om schade te melden

Heeft u schade? Breng ons op de hoogte. Wij helpen u graag verder. U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

  • Wilt u uw schade telefonisch melden? Bel ons via 088 663 31 11. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
  • Wilt u uw schade online melden? Vul dan ons online schadeformulier in.
  • Heeft u een onafhankelijk adviseur? Dan kunt u de schade ook via uw adviseur aan ons melden.

Als u ons belt, helpen we u uiteraard direct. Meldt u de schade online, dan nemen wij op werkdagen tijdens kantooruren binnen twee uur contact met u op. Bent u niet direct bereikbaar? Dan doen we een 2e poging. Lukt ook dat niet, dan vragen we u via e-mail contact met ons contact op te nemen.

Uw vaste schademanager

Als uw schade niet direct afgehandeld kan worden, krijgt u een vaste schademanager. Hij of zij informeert u over de voortgang en stand van zaken van de afhandeling van uw schade. Uiteraard kunt u bij hem of haar ook terecht met uw vragen. Telefonisch, via e-mail of schriftelijk, hoe u maar wilt.

Uw schademanager legt u uit hoe de afhandeling van de schade in zijn werk gaat. Hij of zij vertelt u hoe de schade wordt vastgesteld en gerepareerd of vergoed wordt. Ook informeert hij of zij u over wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze aanpak.

Inschakelen contra-expertise

Als er een expert ingeschakeld moet worden, dan zorgen wij ervoor dat die snel ter plaatse is. Nationale-Nederlanden werkt alleen met onafhankelijke experts. Ze zijn dus niet in onze dienst, uitzondering daarop zijn de experts voor de Bootverzekering en de Woonbootverzekering.

U kunt zelf ook een expert inschakelen. U kunt dat meteen aangeven als u de schade meldt of als u met de door ons ingeschakelde expert heeft gesproken. De expert die door u wordt benoemd, wordt ook wel een contra-expert genoemd. Zijn taak is het vaststellen van het schadebedrag, dus niet om onderzoek te doen naar de oorzaak of om vast te stellen wie er aansprakelijk is en of de schade gedekt is.

Beide experts gaan daarna aan de slag om de schade vast te stellen. Verschillen de experts van mening? Dan kunnen ze samen een derde expert inschakelen. De derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag, dat altijd ligt binnen de bedragen die de expert en de contra-expert hebben vastgesteld.

Wie betaalt de kosten van de contra-expert?

De kosten van inschakeling van een contra-expert worden vergoed tot de kosten van inschakeling van een eigen expert. Indien de kosten van een contra expert meer bedragen dan de kosten van de eigen expert, zal het meerdere worden getoetst aan de redelijkheid.

Bij deze redelijkheid kijken we naar 2 zaken:

  • Is het noodzakelijk om een contra-expert in te schakelen? Dit is maar de vraag bij kleine en eenvoudige schades.
  • Zijn de gemaakte expertisekosten door de contra-expert redelijk?

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt ook contact opnemen met uw onafhankelijk adviseur.

Zoek hier uw onafhankelijk adviseur


Kunnen wij je helpen?