Ga direct naar: inhoud

Waar kunt u op rekenen als u een schade meldt?

We helpen u snel en vakkundig

Heeft u schade? Onze schademanagers helpen u snel en vakkundig. Als u de schade online meldt, nemen we op werkdagen tijdens kantooruren binnen twee uur contact met u op. Als uw schade niet direct afgehandeld kan worden, krijgt u een vaste schademanager.

Verschillende manieren om schade te melden

Heeft u schade? Breng ons op de hoogte. Wij helpen u graag verder. U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

  • Wilt u uw schade telefonisch melden? Bel ons via 088 663 31 11. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
  • Wilt u uw schade online melden? Vul dan ons online schadeformulier in.
  • Heeft u een onafhankelijk adviseur? Dan kunt u de schade ook via uw adviseur aan ons melden.

Als u ons belt, helpen we u uiteraard direct. Meldt u de schade online, dan nemen wij op werkdagen tijdens kantooruren binnen twee uur contact met u op. Bent u niet direct bereikbaar? Dan doen we een 2e poging. Lukt ook dat niet, dan vragen we u via e-mail contact met ons contact op te nemen.

Uw vaste schademanager

Als uw schade niet direct afgehandeld kan worden, krijgt u een vaste schademanager. Hij of zij informeert u over de voortgang en stand van zaken van de afhandeling van uw schade. Uiteraard kunt u bij hem of haar ook terecht met uw vragen. Telefonisch, via e-mail of schriftelijk, hoe u maar wilt.

Uw schademanager legt u uit hoe de afhandeling van de schade in zijn werk gaat. Hij of zij vertelt u hoe de schade wordt vastgesteld en gerepareerd of vergoed wordt. Ook informeert hij of zij u over wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze aanpak.

Inschakelen contra-expertise

Als er een expert ingeschakeld moet worden, dan zorgen wij ervoor dat die snel ter plaatse is. Nationale-Nederlanden werkt alleen met onafhankelijke experts. Ze zijn dus niet in onze dienst.

Als dat nodig is, dan mag u ook zelf een deskundige inschakelen. U kunt dat meteen aangeven als u de schade meldt, of pas als u met de door ons ingeschakelde expert heeft gesproken. De expert die door u wordt benoemd, wordt ook wel contra-expert genoemd. Zijn taak is het vaststellen van het schadebedrag. Dus niet om onderzoek te doen naar de oorzaak, of om vast te stellen wie er aansprakelijk is en of de schade gedekt is. Overleg altijd eerst met ons wie u kunt inschakelen en of wij de kosten vergoeden. Komt uit dit overleg dat u uw eigen schade-expert kunt inschakelen, dan vergoeden wij de kosten voor deze contra-expertise meestal helemaal.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt ook contact opnemen met uw onafhankelijk adviseur.

Zoek hier uw onafhankelijk adviseur


Kunnen wij u helpen?