Ga direct naar inhoud

VerzekeraarsInBeeld

Op de website VerzekeraarsInBeeld vindt u een jaarlijks gehouden klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek, onder particuliere klanten, wordt in opdracht van het Verbond van Verzekeraars uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS.
Per label worden circa 200 particuliere klanten ondervraagd over een totaal van 44 schade- en levensverzekeraars. De klanten worden gevraagd verzekeraars te beoordelen op de onderdelen: Vertrouwen, Tevredenheid, Klantgerichtheid, Deskundigheid, Duidelijkheid en Contact.
Hieronder de resultaten voor Nationale-Nederlanden in het 2019-onderzoek VerzekeraarsInBeeld.

Verbeteracties

Continu verbeteren

We verbeteren continu onze dienstverlening. Zo vragen we onze klanten regelmatig na een contactmoment hoe tevreden ze over dit contact zijn en wat er beter of anders had gekund. Ook stimuleren we medewerkers om met verbeterideeën te komen waarmee we klanten beter en sneller kunnen bedienen.

De verbeteringen waar wij op dit moment aan werken:

In één keer goed geholpen

Wij willen u graag in één keer goed en volledig helpen. Helaas lukt ons dat op dit moment niet altijd. Daarom werken we aan:

Een goede samenwerking

We hebben veel specialistische kennis in huis. We zorgen ervoor dat specialisten elkaar weten te vinden en van elkaar leren, zodat u zo goed en zo snel mogelijk geholpen kan worden.

Eenvoudige processen

We automatiseren processen en maken onze digitale aanvraagformulieren zo simpel mogelijk. Onze collega’s ondersteunen we continu met actuele kennis over verbeteringen in processen en producten.

Telefonische dienstverlening

Als u ons belt, willen wij u op een nette manier en het liefst in één keer verder helpen. Dat vraagt soms specialistische kennis en vaardigheden van onze collega´s aan de telefoon. Daarom luisteren er regelmatig coaches mee en trainen we onze collega´s op klantvriendelijkheid en deskundigheid.

Belt u ons voor een tweede keer, met een vervolgvraag of aanvullende informatie, om iets geregeld te krijgen? Dan maken we het u zo gemakkelijk mogelijk. Met een aangepast keuzemenu brengen we u direct in contact met de juiste medewerker.

Digitale dienstverlening

Op nn.nl, in mijn.nn en de NN App werken wij continu aan het verbeteren van onze digitale dienstverlening. Zo kunt u online aanvragen en verzoeken indienen. Verder kunt u steeds meer producten inzien, wijzigingen aan ons doorgeven en ook nieuwe verzekeringen afsluiten. Op korte termijn staat het ‘live zetten’ van het eerste schadeproduct in de NN App op de planning. En daarna volgen nieuwe functionaliteiten, denk bijvoorbeeld aan direct schade melden via de App met foto’s vanaf uw smartphone.

Klachtbehandeling

Feedback van klanten is belangrijke informatie voor de verbetering van onze communicatie, processen en dienstverlening. Zo voerden we in het verleden al flink wat verbeteringen door. Zie hiervoor de pagina ‘Dankzij uw suggesties verbeterd’.

In de komende periode verbeteren we de manier waarop we met u communiceren bij de behandeling van klachten. We besteden meer aandacht aan het maken en nakomen van duidelijke afspraken en we houden u goed op de hoogte.

Help ons verder verbeteren

Uw mening is van groot belang voor het verbeteren van onze dienstverlening. Als we niet aan uw verwachtingen voldoen, dan horen we dat graag van u. Samen zorgen we dan voor een oplossing. Dat lukt het snelst als u telefonisch contact op neemt. U kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier.

Uitkomst KBC

Uitkomst Klant Belang Centraal (KBC)

Naast klanttevredenheidsrapportages beoordeelt ook de Autoriteit Financiele Markten (AFM) elk jaar de mate waarin tien grote banken en verzekeraars het klant belang centraal stellen (KBC-score) in diverse producten, diensten en processen. De toezichthouder geeft een rapportcijfer aan de financiële instelling in zijn geheel, en op aparte onderdelen als sparen, levens- en schadeverzekeringen en klachtmanagement.

Uiteraard krijgen KBC-scores binnen ons bedrijf alle aandacht: de inzichten uit deze analyse worden gebruikt om onze dienstverlening verder te optimaliseren en zijn onderwerp van gesprek in onze doorlopende dialoog met de toezichthouder.

De Stichting Toetsing Verzekeraars heeft in maart 2019 het thema klacht- en klantfeedbackmanagement onderzocht. Dit onderzoek is gecombineerd met een AFM-onderzoek. Bij dit themaonderzoek is onder andere gekeken hoe verzekeraars omgaan met klachten en feedback en of ze deze gevraagde en ongevraagde klantsignalen gebruiken om zichzelf te verbeteren. Hierbij zijn alle niveaus van de verzekeraar onder de loep genomen: van het topmanagement tot en met de klantenservice en van beleidsvisie tot en met de gespreksaantekeningen in dossiers.
Een volledig onderzoek op hoe de verzekeraars in de volle breedte van en in hun organisatie omgaan met feedback van klanten, met een uitkomst op een schaal van 1 (heel slecht) tot een 5 (heel goed). Nationale-Nederlanden heeft hierin het cijfer 3,4 gekregen

uniqueid

Kunnen wij je helpen?