Ga direct naar inhoud

Keuzemenu telefoonnummer
088 663 60 00

1. Heeft u een vraag over de jaaropgave?

 • 1. Wilt u weten wanneer u de jaaropgave ontvangt?
  • U ontvangt de jaaropgave uiterlijk 14 februari. Deze informatie kunnen wij u niet eerder sturen.
 • 2. Wilt u weten waarom u een jaaropgave ontvangt?
  • U ontvangt een jaaropgave omdat u van ons pensioen ontvangt of omdat u uw pensioen vorig jaar heeft afgekocht. Deze jaaropgave gebruikt u voor uw belastingaangifte.

2. Heeft u een vraag over uw Factor A?

Bent u bezig met de belastingaangifte over vorig jaar, dan vindt u de factor A terug op het uniform pensioenoverzicht over het afgelopen jaar onder het kopje "Factor A voor uw belastingaangifteā€¯.

3. Heeft u een vraag over het afkopen van uw pensioen

 • 1. Bent u langer dan 2 jaar uit dienst bij de betreffende werkgever.
 • 2. Bent u korter dan 2 jaar uit dienst bij de betreffende werkgever.
  • U bent nog niet langer dan 2 jaar uit dienst bij uw vorige werkgever. In de Pensioenwet staat dat wij dan niet mogen meewerken aan het afkopen van uw pensioen. Indien u 2 jaar uit dienst bent kunt u alsnog een verzoek bij ons indienen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar artikel 66 van de Pensioenwet.

4. Wilt u uw persoonlijke gegevens wijzigen?

 • 1. Wilt u een adreswijziging doorgeven?
  • Een adreswijziging geeft u door via onze website www.nn.nl/klantenservice. Per post kan ook. U stuurt uw adreswijziging onder vermelding van uw polisnummer naar: Nationale-Nederlanden, Antwoordnummer 1403, 3000 VB Rotterdam.
 • 2. Wilt u uw rekeningnummer wijzigen?
  • Om uw rekeningnummer te wijzigen vragen wij u een ondertekend verzoek aan ons te sturen. U stuurt uw verzoek naar Nationale-Nederlanden, Antwoordnummer 1403, 3000 VB Rotterdam.
 • 3. Wilt u een andere wijziging doorgeven?

5. Heeft u een andere vraag en wilt u een medewerker spreken