Ga direct naar inhoud

Keuzemenu telefoonnummer
088 663 60 00

Heeft u een vraag over het inloggen op mijn.nn op www.nn.nl? Toets 1.

  • Belt u over een polis van voormalig Delta Lloyd? Toets 1.
  • Belt u over een polis van Nationale-Nederlanden? Toets 2.

Heeft u een andere vraag? Toets 2.

  • Heeft u uw polis-, lening- of Nationale-Nederlanden rekeningnummer bij de hand? Toets 1.
  • Zo niet, toets 2. Wij vragen u hierna uw adresgegevens in te spreken.

Bij uitval of geen keuze:

  • Belt u over een Pensioenpolis van voormalig Delta Lloyd? Toets 1.
  • Belt u over een Pensioenpolis van Nationale-Nederlanden? Toets 2.

Wilt u uw pensioendocumenten op papier blijven ontvangen? Toets 0. Blijft u anders aan de lijn.