Ga direct naar inhoud

Hulp via de nabestaandendesk

De nabestaandendesk is uw eerste aanspreekpunt. We zoeken voor u uit welke verzekeringen of bankproducten de overledene bij ons heeft. En we helpen u bij de verdere afwikkeling van deze producten.

Hoe geeft u een overlijden door?

Wilt u een overlijden aan ons doorgeven? Dan kan dat telefonisch, online of per post. Na uw melding gaan we voor u aan de slag en zoeken we voor u uit welke verzekeringen of bankproducten de overledene bij ons heeft lopen.
U kiest hoe u het overlijden wilt doorgeven:

Bel een medewerker van de nabestaandendesk op 088 663 02 33.

We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. We nemen dan de vervolgstappen met u door.

Vul online het formulier Overlijden doorgeven in.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Formulier Overlijden doorgeven

Geef dit door via de post. Stuur ons dan de volgende gegevens:

 • naam en adres van de overledene.
 • geboorte- en overlijdensdatum van de overledene.
 • naam en adres van de contactpersoon.
 • relatie van de contactpersoon tot de overledene (partner/kind/anders..)

Het adres is:
NN Nabestaandendesk
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

Wat doet de nabestaandendesk voor u?

Als u een overlijden aan ons doorgeeft, gaan we voor u aan de slag. Wat kunt u van ons verwachten?

1. Een bevestiging van uw overlijdensmelding. We doen dat via e-mail of per post.

2. We laten u weten welke verzekeringen of bankproducten de overledene bij ons heeft.

3. We laten u weten welke documenten of aanvullende informatie we van u nodig hebben voor de verschillende producten. Zo voorkomen we dat u documenten dubbel aan hoeft te leveren als er meerdere producten bij Nationale-Nederlanden lopen.

4. Per product wordt u geïnformeerd over de verdere afwikkeling.

5. We helpen u keuzes te maken of brengen u in contact met een verzekeringsadviseur.

Welke verzekeringen of bankproducten heeft de overledene?
 • Producten bij ons: vraag het de medewerkers van de nabestaandendesk
 • Producten bij andere banken of verzekeraars:
  • Bekijk de administratie van de overledene (zowel online als papier)
  • Bekijk bankafschriften van de overledene
  • Vraag het de verzekeringsadviseur van de overledene
 • Op zoek naar (oude) levensverzekeringen:
Welke mogelijkheden heeft u met de verzekeringen of bankproducten?

Soms kunt u verzekeringen of bankproducten na een overlijden voortzetten. Soms kan dat niet. Dit hangt af van uw relatie tot de overledene en het soort verzekering of bankproduct.

Stopzetten, uitkeren of op een andere naam zetten? Informeer naar de mogelijkheden bij onze nabestaandendesk of bij de verzekeringsadviseur van de overledene.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen keren vaak uit bij een overlijden. Denk hierbij aan een uitvaartverzekering, overlijdensrisicoverzekering (eventueel gekoppeld aan de hypotheek), levensverzekering met nabestaandendekking. Was de overledene de verzekerde op de polis of de verzekeringnemer? Lees meer over de mogelijke gevolgen voor de levensverzekering.

Pensioen

Overlijdt uw partner, dan moet u veel zaken regelen, terwijl uw hoofd daar niet naar staat. Om u daarbij te helpen hebben we de belangrijkste zaken over pensioen op een rij gezet, inclusief een stappenplan.

Hypotheek

Als de overledene een hypotheek heeft, is een Verklaring van Erfrecht nodig (via een notaris). Hierin staat onder andere wie de erfgenamen zijn en wie beschikkingsbevoegd is. Tot een jaar na overlijden mag u de hypotheek, of een deel daarvan, kosteloos aflossen en/of omzetten naar de huidige marktrente.