Ga direct naar inhoud

Bouwdepot voor bestaande bouw

Looptijd van zes maanden

Heeft u een bouwdepot voor de verbouwing van een bestaande woning? Dan heeft uw bouwdepot een looptijd van zes maanden. Tijdens deze periode kunt u vanuit uw bouwdepot de rekeningen van bijvoorbeeld de aannemer betalen.

Rentevergoeding

Over het bedrag wat op de bouwdepotrekening staat ontvangt u rente. U ontvangt tijdens de looptijd van het bouwdepot, een rentevergoeding over het bedrag in depot. Bij de verbouwing van een bestaande woning betaalt u één procent rente over het geld, zolang dat in het bouwdepot zit.

Maandlasten nemen toe tijdens de verbouwing

In het begin van verbouwing staat er nog veel geld in uw depot. Hoe meer bouwtermijnen passeren, des te meer facturen u heeft afbetaald. Het geld dat in uw depot zit gaat omlaag. Het bedrag dat u aan rente ontvangt over uw depot daalt dus ook na verloop van tijd. Dit betekent dat als de verbouwing vordert, de rentelasten toenemen. U moet immers meer rente betalen dan dat u ontvangt over uw bouwdepot. uw totale maandlasten gaan dus omhoog, naarmate de verbouwing vordert.

Verbouwing niet klaar binnen zes maanden?

Dan kunt u in mijn.nn uw depot éénmalig met 12 maanden verlengen. Uw depot loopt dan door totdat de maximale looptijd van 18 maanden is bereikt.

Vanaf 30 dagen voor de einddatum van het depot vindt u in mijn.nn, bij uw bouwdepot, rechts de link ‘Depot verlengen’. Als u hierop klikt, vindt u meer informatie over de (duur van de) verlenging én een oranje button ‘Ik wil mijn bouwdepot verlengen’. Als u heeft verlengd, ziet u in mijn.nn wat de nieuwe einddatum van uw depot is.

Let op: Bij verlenging vervalt de rentevergoeding over het bouwdepot. Dat betekent dat u na de verlenging rente betaalt over het hele hypotheekbedrag.