Logo Nationale-Nederlanden

Rentevastperiode loopt af

Uw rentevastperiode is een periode waarin uw hypotheekrente gelijk blijft. Aan het einde hiervan kunt u de hypotheekrente opnieuw vastzetten voor de periode die u wenst. Ook mag u het leningdeel in zijn geheel boetevrij aflossen.

Loopt uw rentevast­periode af?

Regel het in mijn.nn

Opnieuw vastzetten

Wat moet u doen als uw rentevastperiode afloopt?

Als uw rentevastperiode afloopt, krijgt u van ons uiterlijk vier maanden van te voren een vooraankondiging per e-mail. In deze vooraankondiging leest u per wanneer uw renteherzieningsvoorstel voor u klaar staat in mijn.nn. Zo kunt u alvast nadenken over uw mogelijkheden.
Drie maanden voor uw renteherzieningsdatum krijgt u van ons een e-mail dat uw renteherzieningsvoorstel voor u klaar staat in mijn.nn. Vanaf dat moment kunt u online uw keuze maken voor een nieuwe rentevastperiode. Op mijn.nn staat onze laagste rente die op dat moment geldt voor de tariefklasse waarin uw lening valt. De tariefklasse wordt onder andere bepaald door de verhouding tussen uw hypotheekschuld ten opzichte van de marktwaarde van uw woning.

U heeft een renteherzieningsvoorstel ontvangen. En nu?

Heeft u uw hypotheekrentevoorstel ontvangen? Dan kunt u zich in de periode van drie maanden oriënteren op uw mogelijkheden en Nationale-Nederlanden laten weten voor welke rentevastperiode u kiest. Nadat u uw keuze via mijn.nn heeft doorgegeven, ontvangt u direct per e-mail een bevestiging van uw keuze. U kunt uw keuze tot en met de dag voordat uw nieuwe rentevastperiode in gaat wijzigen.

Geen reactie? Dan blijft uw rentevastperiode gelijk

Als we geen reactie van u ontvangen op ons renteaanbod dan krijgt u zeven weken voor het verstrijken van uw huidige rentevastperiode een herinnering. Als u niet reageert, ontvangt u drie weken van te voren nog een herinnering. Als u ook dan niet reageert op het renteaanbod, zetten wij de rente voor u vast. We kiezen dan dezelfde rentevastperiode die u de vorige keer heeft gekozen. De rente behorende bij deze rentevastperiode kan dan hoger of lager zijn dan uw huidige rente.

Andere mogelijkheden

Welke mogelijkheden heeft u verder?

Mocht u geen gebruik willen maken van ons aanbod om de huidige hypotheek voort te zetten dan heeft u een aantal mogelijkheden. Zo kunt u:

  • Uw hypotheek (gedeeltelijk) boetevrij aflossen
  • Uw hypotheekvorm bij Nationale-Nederlanden aanpassen
  • Uw hypotheek oversluiten naar een andere aanbieder

Uw hypotheek boetevrij aflossen

U kunt het leningdeel waarvan de rentevastperiode afloopt, of een deel hiervan, boetevrij aflossen. Als u dit wilt, zorg dan dat het bedrag dat u wilt aflossen uiterlijk op de datum dat uw rentevastperiode afloopt, ontvangen is door Nationale-Nederlanden. Vanaf drie maanden voorafgaand aan de datum waarop de rentevastperiode afloopt, kunt u het bedrag overmaken. Als u een extra aflossing doet waardoor u in een lagere tariefklasse terecht komt, krijgt u in mijn.nn een aangepast renteherzieningsvoorstel.

Hoe maak ik het bedrag over?
Het bedrag dat u wilt aflossen maakt u per leningdeel over naar rekeningnummer NL72INGB0000157707 ten name van Nationale-Nederlanden.
Vermeld daarbij eerst het leningnummer, gevolgd door .L en het leningdeelnummer* van het betreffende leningdeel. Als toevoeging noteert u ‘extra aflossing’.

Voorbeeld:
U wilt extra aflossen op leningdeel 1 van uw hypotheek met leningnummer 123456789. In de omschrijving vermeldt u: 123456789.L01 extra aflossing
*Het leningnummer vindt u onder andere op het overzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt.

Uw hypotheekvorm bij Nationale-Nederlanden aanpassen

Het einde van de rentevastperiode is een goed moment om te kijken of uw hypotheek goed aansluit bij uw persoonlijke situatie, omdat de kosten van het aanpassen dan lager zijn. Uw hypotheekadviseur vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.

Uw hypotheek oversluiten naar een andere aanbieder

Als u geen gebruik wilt maken van het aanbod van Nationale-Nederlanden en uw hypotheek wilt oversluiten naar een andere aanbieder, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons door te geven. Omdat u de hypotheek bij Nationale-Nederlanden aflost, sturen wij een aflossingsnota naar de notaris van uw keuze.

U leest meer over het aflossen van uw gehele hypotheek op onze pagina met veelgestelde vragen.

Wat u moet weten

  • Als de rente tussen het aanbod voor een nieuwe rentevastperiode en het einde van uw huidige rentevastperiode wijzigt, dan verandert het aanbod voor de rentevastperiode niet.
  • De rente die Nationale-Nederlanden aanbiedt is onder andere afhankelijk van de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van de woning. Bij renteherziening wordt opnieuw naar de waarde van uw woning gekeken om te bepalen in welke tariefklasse de lening valt. Hierdoor is het mogelijk dat de lening in een andere tariefklasse gaat vallen. Valt de lening in een hogere tariefklasse dan is het risico voor Nationale-Nederlanden hoger en betaalt u een hoger rentepercentage. Daarnaast kijken we of er waarde in de hypotheek is opgebouwd. Hierdoor kan uw lening in een lagere tariefklasse vallen en kunt u mogelijk juist een lagere rente gaan betalen.
  • Omdat u de rente achteraf betaalt, betaalt u de eerste incasso na de nieuwe rentevastperiode nog eenmalig uw 'oude' maandbedrag. De verandering in uw maandlasten ziet u dus pas terug in de maand nadat uw nieuwe rentevastperiode is ingegaan.

Ik wil advies

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Rentevastperiode

Renteoverzicht bestaande hypotheken waarvan de rentevastperiode afloopt per:

Kunnen wij u helpen?