Ga direct naar inhoud

Uw hypotheek helemaal aflossen

Bent u van plan om uw hypotheek helemaal af te lossen? Omdat u uw huis gaat verkopen, uw hypotheek wilt oversluiten of omdat u uw hypotheek helemaal uit eigen middelen wilt aflossen? Neem dan contact op met uw adviseur voor informatie over wat dit financieel voor u betekent en hoe de afhandeling in uw situatie verloopt.

Huis verkopen

Uw hypotheek helemaal aflossen door de verkoop van uw huis

U heeft een koper voor uw huis gevonden en het koopcontract is getekend. Vanaf dat moment begeleidt de notaris van de koper de vervolgstappen. Bij de verkoop van uw huis bepaalt de koper bij welke notaris hij de overdracht wil regelen.
De notaris van de koper:

 • vraagt u een aantal documenten te leveren (o.a. uw identiteitsbewijs)
 • maakt de leveringsakte op waarmee het eigendom van uw huis over gaat naar de koper (het passeren van uw huis)
 • vraagt bij Nationale-Nederlanden de aflosnota op. Wij sturen deze ongeveer twee weken voor de aflosdatum naar de notaris. U ontvangt hiervan een kopie.

De aflosnota

Onze aflosnota is een overzicht van:

 • de totale hoofdsom van de hypotheek die u bij Nationale-Nederlanden heeft
 • de nog verschuldigde rente tot de aflosdatum
 • de dagrente
 • een eventueel verschuldigde boete
 • de waarde van een eventueel te verrekenen polis en/of beleggingsrekening

1. De totale hoofdsom van de hypotheek die u bij Nationale-Nederlanden heeft

Als u uw huis verkoopt, moet deze hypotheekvrij worden gemaakt. Dit betekent dat u de totale schuld van uw hypotheek aan Nationale-Nederlanden moet terugbetalen. Het gaat hierbij om de hypotheek waaraan het verkochte pand gekoppeld is.

Als de verkoop van uw huis niet voldoende oplevert om de hypotheek helemaal af te lossen, is er sprake van een restschuld. Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen wij u naar Restschuld.

2. De nog verschuldigde rente tot de aflosdatum

U betaalt, voor uw hypotheek, rente over een afgesproken termijn. De meeste klanten betalen de hypotheek per maand achteraf. Wij berekenen de verschuldigde rente vanaf het moment waarop wij uw laatste betaling hebben ontvangen tot de aflosdatum. Het bedrag dat u moet betalen over uw laatste betalingstermijn kan dus afwijken van uw normale maandbedrag. Bij de berekening gaan wij ervan uit dat er geen wijzigingen worden doorgevoerd op de al betaalde maanden.

3. De dagrente

Naast de ‘nog verschuldigde rente tot de aflosdatum’ vermelden wij op de aflosnota ook de dagrente. Dit is de rente die u per dag verschuldigd bent aan Nationale-Nederlanden. Deze informatie heeft de notaris nodig, als wij het verschuldigde hypotheekbedrag te laat ontvangen (later dan de afgesproken aflosdatum).

4. Een eventueel verschuldigde boete

Bij verkoop kan Nationale-Nederlanden bij aflossing een boete in rekening brengen. Deze boete is alleen van toepassing als u bij het afsluiten van de hypotheek gekozen heeft voor een rentekorting in combinatie met ‘Boete bij verkoop’. U kunt dit nakijken in de offerte en uw hypotheekakte. Als dit op u van toepassing is, berekenen wij de boete en brengen deze in rekening.

Als u voor een nieuw huis - binnen zes maanden - bij Nationale-Nederlanden een nieuwe hypotheek afsluit, betalen wij de boete terug.

Als u gaat verhuizen kunt u bovendien gebruikmaken van gunstige verhuiscondities. Vraag hiernaar bij uw adviseur.

Zo berekenen we de boete

5. De waarde van een eventueel te verrekenen polis en/of beleggingsrekening

Heeft u een levensverzekering (een polis), een beleggingsverzekering (een polis) of een geblokkeerde beleggingsrekening van Nationale-Nederlanden gekoppeld aan uw hypotheek? Dan komt het geld dat u hiermee heeft opgebouwd pas vrij nadat uw aflossing is verwerkt. U kunt er ook voor kiezen om de opgebouwde waarde direct te verrekenen met de aflossing van uw hypotheek.

Als u een polis wilt laten verrekenen bij het aflossen van uw hypotheek, dan kunt u dit bij de notaris aangeven. Bij het opvragen van de aflosnota door de notaris, moet deze vermelden welke polis(sen) en/of beleggingsrekening(en) direct verrekend moeten worden.

Als wij het verzoek tot verrekening via de notaris uiterlijk 11 werkdagen voor het aflossen van uw hypotheek ontvangen hebben, kunnen wij de waarde van de te verrekenen polis(sen) en/of beleggingsrekening(en) opnemen in de aflosnota. Hierdoor wordt het door u te betalen bedrag lager.

Het verrekenen van beleggingsverzekeringen en beleggingsrekeningen kan alleen als u de notaris op tijd opdracht geeft via het machtigingsformulier.

Voor beleggingsverzekeringen geldt dat wij 60% van de waarde via de aflosnota verrekenen. Dit doen wij vanwege koersschommelingen. De koers kan namelijk dalen tussen het moment waarop wij het verzoek tot verrekening van de notaris ontvangen en het moment waarop werkelijk afgelost wordt. Bij een lagere koers op aflossingsdatum zou u anders namelijk moeten bijbetalen. Wanneer de beleggingen meer opleveren dan de 60% waarmee is gerekend, maken wij het resterende bedrag na aflossing aan u over.

De waarde van een beleggingsrekening kunnen we alleen verrekenen als uw beleggingsprofiel ‘Liquide’ is. Uw beleggingen worden dan als liquide middelen beheerd op uw beleggingsrekening. Wijzig uw beleggingsprofiel uiterlijk 11 werkdagen voor de aflosdatum eenvoudig zelf via mijn.nn:

 • Log in op mijn.nn en ga naar uw beleggingsrekening.
 • Onder ‘Zelf doen’ kiest u de optie ‘Beleggingsprofiel updaten’.
 • Doorloop de vragenlijst tot aan de stap ‘Uw risicobereidheid’.
 • In deze stap beantwoordt u de vraag onder de voorbeeldsituatie (eindigend op ‘Vindt u dit acceptabel?’) met ‘Nee’.
 • Kies bij de vraag daaronder: ‘Ik wil dit risico niet lopen’.
 • In het volgende scherm vinkt u aan: ‘Ik ga akkoord met het beleggingsprofiel Liquide’.
 • En kiest u ‘Beleggingsprofiel opslaan’.

De administratieve afhandeling kan enkele weken in beslag nemen. Via Nationale-Nederlanden ontvangt u de definitieve afrekening.

Daarnaast ontvangt u het jaaroverzicht van de afgeloste hypotheek binnen twee maanden na aflossingsdatum. Let op: stuur ons uw nieuwe adres zodat u onze correspondentie ontvangt.

Hypotheek oversluiten

Uw hypotheek helemaal aflossen door oversluiten

Misschien past een andere hypotheek beter bij uw huidige persoonlijke situatie. U kunt dan overwegen om over te stappen naar een andere hypotheekvorm bij Nationale-Nederlanden. Ook kunt u overwegen om uw hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker. Aan oversluiten zijn kosten verbonden. Uw adviseur kan u helpen bij uw afwegingen Als u de beslissing tot oversluiten heeft genomen, loopt de afhandeling via uw adviseur en uw notaris.

 • U geeft door aan uw adviseur bij welke notaris u het oversluiten wilt laten plaatsvinden
 • Uw notaris vraagt bij Nationale-Nederlanden de aflosnota op
 • Uw notaris maakt de hypotheekakte op waarmee de hypotheek van uw huis bij de nieuwe geldverstrekker wordt geregeld

De aflosnota

Onze aflosnota is een overzicht van:

 • de totale hoofdsom van de hypotheek die u bij Nationale-Nederlanden heeft
 • de nog verschuldigde rente tot de aflosdatum
 • de dagrente
 • een eventueel verschuldigde boete
 • de waarde van een eventueel te verrekenen polis en/of beleggingsrekening

1. De totale hoofdsom van de hypotheek die u bij Nationale-Nederlanden heeft

Als u uw hypotheek oversluit, moet uw hypotheek bij Nationale-Nederlanden helemaal worden afgelost. Dit betekent dat u de totale schuld van uw hypotheek aan Nationale-Nederlanden moet terugbetalen . Het gaat hierbij om de hypotheek waaraan het pand gekoppeld is.

2. De nog verschuldigde rente tot de aflosdatum

U betaalt, voor uw hypotheek, rente over een afgesproken termijn. De meeste klanten betalen de hypotheek per maand achteraf. Wij berekenen de verschuldigde rente vanaf het moment waarop wij uw laatste betaling hebben ontvangen tot de aflosdatum. Het bedrag dat u moet betalen over uw laatste betalingstermijn kan dus afwijken van uw normale maandbedrag. Bij de berekening gaan wij ervan uit dat er geen wijzigingen worden doorgevoerd op de al betaalde maanden.

3. De dagrente

Naast de ‘nog verschuldigde rente tot de aflosdatum’ vermelden wij op de aflosnota ook de dagrente. Dit is de rente die u per dag verschuldigd bent aan Nationale-Nederlanden, als wij het verschuldigde hypotheekbedrag te laat ontvangen (later dan de afgesproken aflosdatum).

4. Een eventueel verschuldigde boete

Bij aflossing in verband met het oversluiten van uw hypotheek kan Nationale-Nederlanden een boete in rekening brengen.

Als u aflost voor het einde van de looptijd van de afgesproken rentevastperiode en de marktrente is lager dan de hypotheekrente die u betaalt, dan lijdt Nationale-Nederlanden namelijk renteverlies. We berekenen voor elke maandtermijn van de resterende rentevastperiode die u nog zou moeten betalen hoeveel het renteverlies voor Nationale-Nederlanden is. Bij elkaar opgeteld is dat ons totale renteverlies. Als de aflossing van uw hypotheek later plaatsvindt dan is opgegeven, dan kan het zijn dat er een nieuwe aflosnota moet worden opgemaakt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw adviseur.

5. De waarde van een eventueel te verrekenen polis en/of beleggingsrekening

Heeft u een levensverzekering (een polis), een beleggingsverzekering (een polis) of een geblokkeerde beleggingsrekening van Nationale-Nederlanden gekoppeld aan uw hypotheek? Dan komt het geld dat u hiermee heeft opgebouwd pas vrij nadat uw aflossing is verwerkt. U kunt er ook voor kiezen om de opgebouwde waarde direct te verrekenen met de aflossing van uw hypotheek.

Als u een polis wilt laten verrekenen bij het aflossen van uw hypotheek, dan kunt u dit bij de notaris aangeven. Bij het opvragen van de aflosnota door uw notaris, moet deze vermelden welke polis(sen) en/of beleggingsrekening(en) direct verrekend moeten worden.

Als wij het verzoek tot verrekening via de notaris uiterlijk 11 werkdagen voor het aflossen van uw hypotheek ontvangen hebben, kunnen wij de waarde van de te verrekenen polis(sen) en/of beleggingsrekening(en) opnemen in de aflosnota. Hierdoor wordt het door u te betalen bedrag lager.

Het verrekenen van beleggingsverzekeringen en beleggingsrekeningen kan alleen als u de notaris op tijd opdracht geeft via het machtigingsformulier.

Voor beleggingsverzekeringen geldt dat wij 60% van de waarde via de aflosnota verrekenen. Dit doen wij vanwege koersschommelingen. De koers kan namelijk dalen tussen het moment waarop wij het verzoek tot verrekening van de notaris ontvangen en het moment waarop werkelijk afgelost wordt. Bij een lagere koers op aflossingsdatum zou u anders namelijk moeten bijbetalen. Wanneer de beleggingen meer opleveren dan de 60% waarmee is gerekend, maken wij het resterende bedrag na aflossing aan u over.

De waarde van een beleggingsrekening kunnen we alleen verrekenen als uw beleggingsprofiel ‘Liquide’ is. Uw beleggingen worden dan als liquide middelen beheerd op uw beleggingsrekening. Wijzig uw beleggingsprofiel uiterlijk 11 werkdagen voor de aflosdatum eenvoudig zelf via mijn.nn:

 • Log in op mijn.nn en ga naar uw beleggingsrekening.
 • Onder ‘Zelf doen’ kiest u de optie ‘Beleggingsprofiel updaten’.
 • Doorloop de vragenlijst tot aan de stap ‘Uw risicobereidheid’.
 • In deze stap beantwoordt u de vraag onder de voorbeeldsituatie (eindigend op ‘Vindt u dit acceptabel?’) met ‘Nee’.
 • Kies bij de vraag daaronder: ‘Ik wil dit risico niet lopen’.
 • In het volgende scherm vinkt u aan: ‘Ik ga akkoord met het beleggingsprofiel Liquide’.
 • En kiest u ‘Beleggingsprofiel opslaan’.

De administratieve afhandeling kan enkele weken in beslag nemen. Via Nationale-Nederlanden ontvangt u de definitieve afrekening.

Daarnaast ontvangt u het jaaroverzicht van de afgeloste hypotheek binnen twee maanden na aflossingsdatum.

Eigen middelen

Uw hypotheek volledig aflossen uit eigen middelen of door een polisuitkering

U kunt uw hypotheek helemaal aflossen uit eigen middelen of door een polisuitkering van een polis die aan de hypotheek verbonden is.

‘Eigen middelen’ betreft geld dat u zelf tot uw beschikking heeft om te gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek, bijvoorbeeld spaargeld. U kunt deze eigen middelen gebruiken om de hypotheek helemaal of in delen af te lossen.

Uw hypotheek helemaal aflossen kan door het storten van een bedrag ineens of door periodieke betalingen. Hierbij kan het zijn dat u een boete moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de aflossing en de geldende rente op het moment van aflossing. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Uw hypotheek kan ook helemaal worden afgelost met de opgebouwde waarde van een polis, die aan de hypotheek verbonden is. Aansluitend gebruiken we dit bedrag voor de aflossing van het leningdeel waaraan de polis gekoppeld is. Is de uitkering van uw polis hoger dan de hypotheekschuld? Dan storten wij het restbedrag op uw rekening.

Als u uw hypotheek helemaal aflost, blijft uw hypotheek nog ingeschreven staan in het Kadaster. Via de notaris kunt u uw hypotheek laten uitschrijven. Neem hiervoor contact op met een notaris naar keuze. Deze kan ervoor zorgen dat uw hypotheek wordt uitgeschreven. Hiervoor zal hij een ‘royementsvolmacht’ opstellen. De notaris kan u alle informatie geven over de kosten die hieraan verbonden zijn.

Daarnaast ontvangt u het jaaroverzicht van de afgeloste hypotheek binnen twee maanden na de aflossingsdatum. Let op: stuur ons uw nieuwe adres zodat u onze correspondentie ontvangt.

Veelgestelde vragen
uniqueid

Informatie over ‘extra aflossen’

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek? Dat regelt u eenvoudig via mijn.nn. U ziet dan direct wat het effect is van uw aflossing op uw maandlasten. Wilt u meer aflossen dan jaarlijks boetevrij is toegestaan? Dan ziet u de hoogte van de boete die van kracht is.

Meer informatie over extra aflossen