Ga direct naar inhoud

Nieuwe rentevaste periode in mijn.nn

  • Bepaal zelf uw nieuwe rentevaste periode
  • Vergelijk de rente bij verschillende looptijden
  • Uw nieuwe maandlasten direct inzichtelijk

Regel direct uw nieuwe rentevaste periode in mijn.nn

Einde rentevaste periode

Uw hypotheek is opgebouwd uit één of meerdere leningdelen. Aan elk leningdeel is een rentevaste periode gekoppeld. Een rentevaste periode is de periode waarin uw hypotheekrente gelijk blijft. Zodra de rentevaste periode voor een leningdeel afloopt, kiest u een nieuwe rentevaste periode met bijbehorende rente. U kunt er ook voor kiezen om het leningdeel af te lossen. Aan het einde van een rentevaste periode mag u het leningdeel (meestal) in zijn geheel boetevrij aflossen.

Een nieuwe rentevaste periode kiezen

Loopt uw rentevaste periode binnenkort af? In mijn.nn ziet u per leningdeel wanneer de rentevaste periode eindigt. Hieronder leggen we in drie stappen uit wat u kunt verwachten aan het einde van de rentevaste periode en hoe u een nieuwe rentevaste periode kiest.

Stap 1: Uw nieuwe renteaanbod in mijn.nn

Drie maanden voordat uw rentevaste periode afloopt, krijgt u van ons een e-mail dat in mijn.nn het nieuwe renteaanbod voor u klaar staat.

In dit renteaanbod staat onder meer:

  • De rentevaste periodes waaruit u kunt kiezen
  • De hypotheekrente per rentevaste periode
  • Uw nieuwe maandlasten voor de verschillende rentevaste periodes

De hypotheekrente behorende bij deze rentevaste periode kan hoger of lager zijn dan uw huidige rente. Dat heeft gevolgen voor uw maandlasten.

Heeft u nog geen toegang tot mijn.nn? Dan kunt u zelf een mijn.nn-account aanvragen.

Wat u moet weten

De rente die Nationale-Nederlanden aanbiedt is onder andere afhankelijk van de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van de woning. Bij een nieuwe rentevaste periode wordt opnieuw naar de waarde van uw woning gekeken om te bepalen in welke tariefklasse de lening valt. Hierdoor is het mogelijk dat de lening in een andere tariefklasse gaat vallen. Valt de lening in een hogere tariefklasse dan is het risico voor Nationale-Nederlanden hoger en betaalt u een hoger rentepercentage.

Daarnaast kijken we of er waarde in de hypotheek is opgebouwd. Hierdoor kan uw lening in een lagere tariefklasse vallen en kunt u mogelijk juist een lagere rente gaan betalen.

Bij een renteherziening kunt u ook in aanmerking komen voor een lagere tariefklasse als de waarde van uw woning voldoende is gestegen. Voor het bepalen van de tariefklasse indexeren wij bij een renteherziening de bij ons bekende taxatiewaarde van uw woning op basis van cijfers van het Kadaster. Het kan zijn dat de waarde van uw woning sneller is gestegen dan de waarde die wij gebruiken. Om dit aan te tonen, kunt u een taxatierapport of WOZ-beschikking uploaden via mijn.nn. Als uw lening daardoor in een lagere tariefklasse valt, krijgt u van ons een nieuw renteaanbod.

Stap 2: Uw keuze maken

Zodra uw renteaanbod klaarstaat in mijn.nn, heeft u drie maanden de tijd om uw keuze te maken voor een nieuwe rentevaste periode. Deze keuze maakt u in mijn.nn. Nadat u uw keuze via mijn.nn heeft doorgegeven, ontvangt u direct per e-mail een bevestiging van uw keuze. U kunt uw keuze zo vaak als u wilt wijzigen tot één dag voordat uw nieuwe rentevaste periode ingaat.

Let op: Deze rente in uw renteaanbod wijzigt niet meer. Ook niet als de rente voor nieuwe hypotheken omlaag of omhoog gaat in de drie maanden voorafgaand aan uw nieuwe rentevaste periode. Hierop geldt een uitzondering als u een NN Variant Hypotheek (voorheen een Delta Lloyd of OHRA Hypotheek) met de voorwaarde dagrente heeft. Dan betaalt u de rente uit het renteaanbod óf de rente die geldt op de ingangsdatum van uw nieuwe rentevaste periode als deze lager is. Bekijk het overzicht of uw NN Variant Hypotheek dagrente heeft.

Maakt u geen keuze?

Reageert u niet op ons renteaanbod voor het einde van uw rentevaste periode? Dan zetten wij de rente voor u vast voor dezelfde rentevaste periode die u de vorige keer heeft gekozen. Is de resterende looptijd van uw hypotheek korter dan die periode? Dan zetten we de rente vast tot de einddatum van uw hypotheek. De hypotheekrente die geldt voor uw nieuwe rentevaste periode vindt u terug in ons renteaanbod.

Stap 3: Uw nieuwe rentevaste periode gaat in

De dag nadat uw rentevaste periode eindigt, gaat uw nieuwe rentevaste periode in. Deze datum staat vermeld in uw renteaanbod.

Omdat u de rente achteraf betaalt, betaalt u de eerste incasso na de nieuwe rentevaste periode nog eenmalig uw 'oude' maandbedrag. De verandering in uw maandlasten ziet u dus pas terug in de maand nadat uw nieuwe rentevaste periode is ingegaan.


Welke mogelijkheden heeft u verder?

Mocht u geen gebruik willen maken van ons renteaanbod om uw huidige hypotheek voort te zetten, dan heeft u een aantal mogelijkheden:

Uw hypotheek gedeeltelijk of helemaal boetevrij aflossen

Als u ervoor kiest om uw hypotheek gedeeltelijk of helemaal boetevrij aflossen, zorg dan dat het bedrag dat u wilt aflossen uiterlijk op de datum dat uw rentevaste periode afloopt, ontvangen is door Nationale-Nederlanden. Vanaf drie maanden voorafgaand aan de datum waarop de rentevaste periode afloopt, kunt u het bedrag overmaken. Als u de hypotheek niet volledig aflost, maar wel een extra aflossing doet, krijgt u in mijn.nn een aangepast renteaanbod.

Wilt u gedeeltelijk of helemaal boetevrij aflossen? Volg dan de betalingsinstructies voor de aflossing.

Uw hypotheekvorm bij Nationale-Nederlanden aanpassen

Het einde van de rentevaste periode is een goed moment om te kijken of uw hypotheek nog goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. Uw hypotheekadviseur vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.

Maak een afspraak met een adviseur

Uw hypotheek oversluiten naar een andere aanbieder

Het kan zijn dat u geen gebruik wilt maken van het aanbod van Nationale-Nederlanden en uw hypotheek wilt oversluiten naar een andere aanbieder. Uw hypotheekadviseur vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.

Rentetarieven

Rentetarieven voor bestaande hypotheken waarvan de rentevaste periode afloopt per:

Rentetarieven voormalig Delta Lloyd hypotheken