Ga direct naar inhoud

Boeterente berekenen

Als u uw rente wilt wijzigen door te kiezen voor boeterente, dan kunt u zelf in mijn.nn berekenen wat dit voor uw rente betekent en hoe hoog uw boete is. In mijn.nn ziet u direct wat uw nieuwe maandlasten zijn en welke kosten aan de rentewijziging verbonden zijn.

Ga direct naar mijn.nn


Hoe berekenen we de boete?

Wilt u weten hoe wij de boeterente berekenen? Aan de hand van onderstaand voorbeeld leggen we dit in vier stappen uit.

Voorbeeldsituatie
Annuïteiten Hypotheek
Berekeningsdatum 12-5-2018
Aflosdatum 15-5-2018
Einddatum rentevaste periode 1-8-2021
Betaaltermijn Maandelijks
Contractrente 2,90%
Vergelijkingsrente 1,95%
Hoofdsom € 289.842,07
Extra aflosbedrag € 50.000,00
Annuïteit (totaalbedrag dat u maandelijks betaalt aan rente én aflossing) € 1.223,72
Stap 1: het bedrag waarover u boete betaalt

De boete die u moet betalen, wordt berekend over uw hoofdsom. Van dit bedrag trekken we het bedrag af dat u nog boetevrij mag aflossen. Wanneer u een (Bank) Spaar Hypotheek heeft trekken we de opgebouwde waarde hier nog van af. Over het bedrag dat dan overblijft, betaalt u een boete.

Voorbeeld:

Hoofdsom € 289.842,07
Jaarlijks boetevrij aflosbedrag € 29.400,00
Dit jaar reeds afgelost € -
Bedrag waarover u boete betaalt € 260.442,07
Stap 2: de contractrente en vergelijkingsrente bepalen

We bekijken welke rente u heeft betaald voor uw hypotheek. Dat noemen we de contractrente. Vervolgens bekijken wij welke hypotheekrente nieuwe klanten aan ons betalen voor een zelfde soort lening als u heeft. Dit noemen wij de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente hebben we nodig om het renteverlies te berekenen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar uw hypotheekvorm, in welke tariefklasse uw hypotheek valt, de resterende rentevaste periode en eventuele persoonlijke kortingen die u heeft.

Bieden we uw resterende rentevaste periode niet aan? Dan kiezen we voor u de dichtstbijzijnde rentevaste periode met de hoogste rente. Dat is voordeliger voor u, want uw boete is dan lager.

Voorbeeld:

Contractrente 2,90%
Vergelijkingsrente 1,95%
Tariefklasse meer dan 80% tot en met 90% marktwaarde
Gehanteerde (dichtstbijzijnde) rentevaste periode 5 jaar
Stap 3: het renteverlies berekenen

Om het renteverlies te berekenen, rekenen we eerst uit wat we op basis van de contractrente nog aan rente zouden hebben ontvangen tot aan de einddatum van uw (oude) rentevaste periode. Daarna berekenen we wat we van nieuwe klanten aan rente zouden hebben ontvangen tot de einddatum van uw (oude) rentevaste periode. Bij het maken van deze berekeningen houden we rekening met de toekomstige contractuele maandelijkse aflossingen. Heeft u een (Bank) Spaar Hypotheek? Dan wordt de inleg of premie gezien als aflossing. Het verschil tussen deze twee berekeningen is het renteverlies.

Voorbeeld:

Bedrag dat we met de contractrente van 2,9% over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) ontvangen hadden € 23.156,25
Bedrag dat we met de vergelijkingsrente van 1,95% zouden ontvangen over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) € 15.570,58
Berekend renteverlies € 7.585,67
Stap 4: de contante waarde vaststellen

Omdat u het boetebedrag in één keer betaalt, levert ons dat voordeel op. We hebben dan namelijk minder renteverlies. Dit voordeel berekenen we aan u door. Dat noemen we contant maken. Hierdoor betaalt u een lager bedrag aan boete. Bij het contant maken zijn we uitgegaan van de vergelijkingsrente en gebruiken we dezelfde standaard manier om contante waarde te berekenen als andere banken.

Voorbeeld:

Berekend renteverlies € 7.585,67
Dit leidt tot een boete (contante waarde) € 7.351,00