Ga direct naar inhoud

Uitgangspunten voor boeteberekening

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 maart 2017 een nieuwe leidraad uitgebracht over de berekening van een boete bij het oversluiten, algeheel aflossen, extra aflossen en het tussentijds wijzigen van de rente van hypotheken.

Nieuwe uitgangspunten AFM

Deze nieuwe uitgangspunten zijn een verdere invulling van de nieuwe Europese hypothekenrichtlijn die op 14 juli 2016 is ingegaan. Hierin staat dat het in rekening brengen van een boete wettelijk gezien mag. De boete mag alleen niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de bank door de vervroegde aflossing heeft.

Wat betekent dit voor u?

We hebben de nieuwe uitgangspunten bekeken en gebleken is dat we aan de uitgangspunten voldoen, behalve voor:

  • Klanten die na 14 juli 2016 op hun (Bank)Spaar Hypotheek een algehele aflossing of tussentijdse renteaanpassing hebben doorgevoerd en een boete hebben betaald. Voor deze klanten hebben we de boete opnieuw berekend. Als u bij deze klantengroep hoort, heeft u bericht van ons gekregen.
  • Klanten die na 14 juli 2016 een extra aflossing hebben gedaan op een Annuïteiten, Lineaire en/of (Bank)Spaar Hypotheek en een boete hebben betaald. Als u bij deze klantengroep hoort, krijgt u voor 1 oktober bericht.

Vanaf 20 maart 2017 hebben we de nieuwe uitgangspunten ingevoerd

Vanaf 20 maart 2017 gaan we bij een boeteberekening voor een (Bank)Spaar Hypotheek uit van de nieuwe uitgangspunten van de AFM. Dit betekent dat voor deze hypotheken bij een aanvraag voor het oversluiten, algeheel aflossen en bij het tussentijds wijzigen van de rente de boete op de nieuwe manier berekend wordt.

Vanaf 11 augustus 2017 hebben we ook de boeteberekening voor extra aflossen aangepast zodat deze aansluit op de nieuwe Europese hypothekenrichtlijn. Dit geldt alleen voor de hypotheekvormen: Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek, BankSpaar Plus Hypotheek, Spaar Hypotheek en Optimaal Spaarhypotheek. De boeteberekening bij een extra aflossing voor de andere hypotheekvormen voldoen aan de leidraad en zijn daarom niet aangepast.