Ga direct naar inhoud

Je hypotheek helemaal aflossen

Ben je van plan om je hypotheek helemaal af te lossen? Omdat je je huis gaat verkopen, je hypotheek wilt oversluiten of omdat je je hypotheek helemaal uit eigen middelen wilt aflossen? Neem dan contact op met je adviseur voor informatie over wat dit financieel voor jou betekent en hoe de afhandeling in jouw situatie verloopt.

 • Heb je jouw huis verkocht of wil je je hypotheek oversluiten?
 • De notaris begeleidt je bij het aflossen van je hypotheek.
Huis verkopen

Je hypotheek helemaal aflossen door de verkoop van je huis

Je hebt een koper voor je huis gevonden en het koopcontract is getekend. Vanaf dat moment begeleidt de notaris van de koper de vervolgstappen. Bij de verkoop van je huis bepaalt de koper bij welke notaris hij de overdracht wil regelen.
De notaris van de koper:

 • vraagt je een aantal documenten te leveren (o.a. je identiteitsbewijs)
 • maakt de leveringsakte op waarmee het eigendom van je huis over gaat naar de koper (het passeren van je huis)
 • vraagt bij Nationale-Nederlanden de aflosnota op. Wij sturen deze ongeveer twee weken voor de aflosdatum naar de notaris. Je ontvangt hiervan een kopie.

De aflosnota

Onze aflosnota is een overzicht van:

 • de totale hoofdsom van de hypotheek die je bij Nationale-Nederlanden hebt
 • de nog verschuldigde rente tot de aflosdatum
 • de dagrente
 • een eventueel verschuldigde boete
 • de waarde van een eventueel te verrekenen polis en/of beleggingsrekening

1. De totale hoofdsom van de hypotheek die je bij Nationale-Nederlanden hebt

Als je je huis verkoopt, moet deze hypotheekvrij worden gemaakt. Dit betekent dat je de totale schuld van je hypotheek aan Nationale-Nederlanden moet terugbetalen. Het gaat hierbij om de hypotheek waaraan het verkochte pand gekoppeld is.

Als de verkoop van je huis niet voldoende oplevert om de hypotheek helemaal af te lossen, is er sprake van een restschuld. Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen wij je naar Restschuld.

2. De nog verschuldigde rente tot de aflosdatum

Je betaalt, voor je hypotheek, rente over een afgesproken termijn. De meeste klanten betalen de hypotheek per maand achteraf. Wij berekenen de verschuldigde rente vanaf het moment waarop wij je laatste betaling hebben ontvangen tot de aflosdatum. Het bedrag dat je moet betalen over je laatste betalingstermijn kan dus afwijken van je normale maandbedrag. Bij de berekening gaan wij ervan uit dat er geen wijzigingen worden doorgevoerd op de al betaalde maanden.

3. De dagrente

Naast de ‘nog verschuldigde rente tot de aflosdatum’ vermelden wij op de aflosnota ook de dagrente. Dit is de rente die je per dag verschuldigd bent aan Nationale-Nederlanden. Deze informatie heeft de notaris nodig, als wij het verschuldigde hypotheekbedrag te laat ontvangen (later dan de afgesproken aflosdatum).

4. Een eventueel verschuldigde boete

Bij verkoop kan Nationale-Nederlanden bij aflossing een boete in rekening brengen. Deze boete is alleen van toepassing als je bij het afsluiten van de hypotheek gekozen hebt voor een rentekorting in combinatie met ‘Boete bij verkoop’. Je kunt dit nakijken in de offerte en je hypotheekakte. Als dit op jou van toepassing is, berekenen wij de boete en brengen deze in rekening.

Als je voor een nieuw huis - binnen zes maanden - bij Nationale-Nederlanden een nieuwe hypotheek afsluit, betalen wij de boete terug.

Als je gaat verhuizen kun je bovendien gebruikmaken van gunstige verhuiscondities. Vraag hiernaar bij je adviseur.

Zo berekenen we de boete

5. De waarde van een eventueel te verrekenen polis en/of beleggingsrekening

Heb je een levensverzekering (een polis), een beleggingsverzekering (een polis) of een geblokkeerde beleggingsrekening van Nationale-Nederlanden gekoppeld aan je hypotheek? Dan komt het geld dat je hiermee hebt opgebouwd pas vrij nadat je aflossing is verwerkt. Je kunt er ook voor kiezen om de opgebouwde waarde direct te verrekenen met de aflossing van je hypotheek.

Als je een polis wilt laten verrekenen bij het aflossen van je hypotheek, dan kun je dit bij de notaris aangeven. Bij het opvragen van de aflosnota door de notaris, moet deze vermelden welke polis(sen) en/of beleggingsrekening(en) direct verrekend moeten worden.

Als wij het verzoek tot verrekening via de notaris uiterlijk 11 werkdagen voor het aflossen van je hypotheek ontvangen hebben, kunnen wij de waarde van de te verrekenen polis(sen) en/of beleggingsrekening(en) opnemen in de aflosnota. Hierdoor wordt het door jou te betalen bedrag lager.

Het verrekenen van beleggingsverzekeringen en beleggingsrekeningen kan alleen als je de notaris op tijd opdracht geeft via het machtigingsformulier.

Voor beleggingsverzekeringen geldt dat wij 60% van de waarde via de aflosnota verrekenen. Dit doen wij vanwege koersschommelingen. De koers kan namelijk dalen tussen het moment waarop wij het verzoek tot verrekening van de notaris ontvangen en het moment waarop werkelijk afgelost wordt. Bij een lagere koers op aflossingsdatum zou je anders namelijk moeten bijbetalen. Wanneer de beleggingen meer opleveren dan de 60% waarmee is gerekend, maken wij het resterende bedrag na aflossing aan je over.

(Basis) Beheerd Beleggen

De waarde van je beleggingen kán dalen. We kunnen de waarde van je beleggingsrekening daarom alleen verrekenen als je vooraf je beleggingsprofiel hebt gewijzigd in ‘Liquide’. Doe dit uiterlijk 11 werkdagen vóór de aflosdatum eenvoudig zelf via mijn.nn:

 • Log in op mijn.nn en ga naar je beleggingsrekening.
 • Onder ‘Zelf doen’ kies je de optie ‘Beleggingsprofiel updaten’.
 • Doorloop de vragenlijst tot aan de stap ‘Uw risicobereidheid’.
 • In deze stap beantwoord je de vraag onder de voorbeeldsituatie (eindigend op ‘Vindt u dit acceptabel?’) met ‘Nee’.
 • Kies bij de vraag daaronder: ‘Ik wil dit risico niet lopen’.
 • Vink in het volgende scherm aan: ‘Ik ga akkoord met het beleggingsprofiel Liquide’.
 • Kies ‘Beleggingsprofiel opslaan’.

Het omzetten van je beleggingen naar liquide middelen duurt 2 tot 5 werkdagen. Dat is afhankelijk van de fondsen waaruit je portefeuille is opgebouwd.

Bij Begeleid Beleggen of Zelf Beleggen

De waarde van je beleggingen kán dalen. We kunnen de waarde van je beleggingsrekening daarom alleen verrekenen als je vooraf je beleggingen hebt verkocht. Doe dit uiterlijk 11 werkdagen vóór de aflosdatum eenvoudig zelf via mijn.nn:

 • Log in op mijn.nn en ga naar je beleggingsrekening.
 • Onder ‘Zelf regelen’ kies je de optie ‘Koop of verkoop’.
 • Kies voor ‘Fonds verkopen’.
 • In deze stap geef je voor elk fonds apart de opdracht om alles te verkopen.

De verkoop van je beleggingen duurt 2 tot 5 werkdagen, afhankelijk van de fondsen die je verkoopt. De administratieve afhandeling kan enkele weken in beslag nemen. Via Nationale-Nederlanden ontvang je de definitieve afrekening.

Na het aflossen van je hypotheek, zorgt de notaris er ook voor dat je huidige hypotheek uitgeschreven wordt bij het Kadaster. Hierdoor kan je huis zonder hypotheekrecht overgedragen worden. Om je hypotheek uit te schrijven bij het Kadaster, maakt de notaris een 'volmacht tot royement'. Hier zijn kosten voor jou kosten aan verbonden. Informeer bij de notaris naar deze kosten.

Daarnaast ontvang je het jaaroverzicht van de afgeloste hypotheek begin maart in mijn.nn. Heb je een BankSpaar Plus hypotheek? Dan vind je ook het jaaroverzicht voor je BankSpaar Plus spaarrekening uiterlijk begin maart in mijn.nn.

Let op: stuur ons je nieuwe adres zodat je onze correspondentie ontvangt.

Hypotheek oversluiten

Je hypotheek helemaal aflossen door oversluiten

Misschien past een andere hypotheek beter bij je huidige persoonlijke situatie. Je kunt dan overwegen om over te stappen naar een andere hypotheekvorm bij Nationale-Nederlanden. Ook kun je overwegen om je hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker. Aan oversluiten zijn kosten verbonden. Je adviseur kan je helpen bij je afwegingen Als je de beslissing tot oversluiten hebt genomen, loopt de afhandeling via je adviseur en je notaris.

 • Je geeft door aan je adviseur bij welke notaris je het oversluiten wilt laten plaatsvinden
 • Je notaris vraagt bij Nationale-Nederlanden de aflosnota op
 • Je notaris maakt de hypotheekakte op waarmee de hypotheek van je huis bij de nieuwe geldverstrekker wordt geregeld

De aflosnota

Onze aflosnota is een overzicht van:

 • de totale hoofdsom van de hypotheek die je bij Nationale-Nederlanden hebt
 • de nog verschuldigde rente tot de aflosdatum
 • de dagrente
 • een eventueel verschuldigde boete
 • de waarde van een eventueel te verrekenen polis en/of beleggingsrekening

1. De totale hoofdsom van de hypotheek die je bij Nationale-Nederlanden hebt

Als je je hypotheek oversluit, moet je hypotheek bij Nationale-Nederlanden helemaal worden afgelost. Dit betekent dat je de totale schuld van je hypotheek aan Nationale-Nederlanden moet terugbetalen. Het gaat hierbij om de hypotheek waaraan het pand gekoppeld is.

2. De nog verschuldigde rente tot de aflosdatum

Je betaalt, voor je hypotheek, rente over een afgesproken termijn. De meeste klanten betalen de hypotheek per maand achteraf. Wij berekenen de verschuldigde rente vanaf het moment waarop wij je laatste betaling hebben ontvangen tot de aflosdatum. Het bedrag dat je moet betalen over je laatste betalingstermijn kan dus afwijken van je normale maandbedrag. Bij de berekening gaan wij ervan uit dat er geen wijzigingen worden doorgevoerd op de al betaalde maanden.

3. De dagrente

Naast de ‘nog verschuldigde rente tot de aflosdatum’ vermelden wij op de aflosnota ook de dagrente. Dit is de rente die je per dag verschuldigd bent aan Nationale-Nederlanden, als wij het verschuldigde hypotheekbedrag te laat ontvangen (later dan de afgesproken aflosdatum).

4. Een eventueel verschuldigde boete

Bij aflossing in verband met het oversluiten van je hypotheek kan Nationale-Nederlanden een boete in rekening brengen.

Als je aflost voor het einde van de looptijd van de afgesproken rentevaste periode en de marktrente is lager dan de hypotheekrente die je betaalt, dan lijdt Nationale-Nederlanden namelijk renteverlies. We berekenen voor elke maandtermijn van de resterende rentevaste periode die je nog zou moeten betalen hoeveel het renteverlies voor Nationale-Nederlanden is. Bij elkaar opgeteld is dat ons totale renteverlies. Als de aflossing van je hypotheek later plaatsvindt dan is opgegeven, dan kan het zijn dat er een nieuwe aflosnota moet worden opgemaakt.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar je adviseur.

5. De waarde van een eventueel te verrekenen polis en/of beleggingsrekening

Heb je een levensverzekering (een polis), een beleggingsverzekering (een polis) of een geblokkeerde beleggingsrekening van Nationale-Nederlanden gekoppeld aan je hypotheek? Dan komt het geld dat je hiermee hebt opgebouwd pas vrij nadat je aflossing is verwerkt. Je kunt er ook voor kiezen om de opgebouwde waarde direct te verrekenen met de aflossing van je hypotheek.

Als je een polis wilt laten verrekenen bij het aflossen van je hypotheek, dan kun je dit bij de notaris aangeven. Bij het opvragen van de aflosnota door je notaris, moet deze vermelden welke polis(sen) en/of beleggingsrekening(en) direct verrekend moeten worden.

Als wij het verzoek tot verrekening via de notaris uiterlijk 11 werkdagen voor het aflossen van je hypotheek ontvangen hebben, kunnen wij de waarde van de te verrekenen polis(sen) en/of beleggingsrekening(en) opnemen in de aflosnota. Hierdoor wordt het door jou te betalen bedrag lager.

Het verrekenen van beleggingsverzekeringen en beleggingsrekeningen kan alleen als je de notaris op tijd opdracht geeft via het machtigingsformulier.

Voor beleggingsverzekeringen geldt dat wij 60% van de waarde via de aflosnota verrekenen. Dit doen wij vanwege koersschommelingen. De koers kan namelijk dalen tussen het moment waarop wij het verzoek tot verrekening van de notaris ontvangen en het moment waarop werkelijk afgelost wordt. Bij een lagere koers op aflossingsdatum zou je anders namelijk moeten bijbetalen. Wanneer de beleggingen meer opleveren dan de 60% waarmee is gerekend, maken wij het resterende bedrag na aflossing aan je over.

(Basis) Beheerd Beleggen

De waarde van je beleggingen kán dalen. We kunnen de waarde van je beleggingsrekening daarom alleen verrekenen als je vooraf je beleggingsprofiel hebt gewijzigd in ‘Liquide’. Doe dit uiterlijk 11 werkdagen vóór de aflosdatum eenvoudig zelf via mijn.nn:

 • Log in op mijn.nn en ga naar je beleggingsrekening.
 • Onder ‘Zelf doen’ kies je de optie ‘Beleggingsprofiel updaten’.
 • Doorloop de vragenlijst tot aan de stap ‘Uw risicobereidheid’.
 • In deze stap beantwoord je de vraag onder de voorbeeldsituatie (eindigend op ‘Vindt u dit acceptabel?’) met ‘Nee’.
 • Kies bij de vraag daaronder: ‘Ik wil dit risico niet lopen’.
 • Vink in het volgende scherm aan: ‘Ik ga akkoord met het beleggingsprofiel Liquide’.
 • Kies ‘Beleggingsprofiel opslaan’.

Het omzetten van je beleggingen naar liquide middelen duurt 2 tot 5 werkdagen. Dat is afhankelijk van de fondsen waaruit je portefeuille is opgebouwd.

Bij Begeleid Beleggen of Zelf Beleggen

De waarde van je beleggingen kán dalen. We kunnen de waarde van je beleggingsrekening daarom alleen verrekenen als je vooraf je beleggingen hebt verkocht. Doe dit uiterlijk 11 werkdagen vóór de aflosdatum eenvoudig zelf via mijn.nn:

 • Log in op mijn.nn en ga naar je beleggingsrekening.
 • Onder ‘Zelf regelen’ kies je de optie ‘Koop of verkoop’.
 • Kies voor ‘Fonds verkopen’.
 • In deze stap geef je voor elk fonds apart de opdracht om alles te verkopen.

De verkoop van je beleggingen duurt 2 tot 5 werkdagen, afhankelijk van de fondsen die je verkoopt. De administratieve afhandeling kan enkele weken in beslag nemen. Via Nationale-Nederlanden ontvang je de definitieve afrekening.

Daarnaast ontvang je het jaaroverzicht van de afgeloste hypotheek begin maart in mijn.nn. Heb je een BankSpaar Plus hypotheek? Dan vind je ook het jaaroverzicht voor BankSpaar Plus spaarrekening uiterlijk begin maart in mijn.nn.

Let op: stuur ons je nieuwe adres zodat je onze correspondentie ontvangt.

Eigen middelen

Je hypotheek volledig aflossen uit eigen middelen of door een polisuitkering

Je kunt je hypotheek helemaal aflossen uit eigen middelen of door een polisuitkering van een polis die aan de hypotheek verbonden is.

‘Eigen middelen’ betreft geld dat je zelf tot je beschikking hebt om te gebruiken voor het aflossen van je hypotheek, bijvoorbeeld spaargeld. Je kunt deze eigen middelen gebruiken om de hypotheek helemaal of in delen af te lossen.

Je hypotheek helemaal aflossen kan door het storten van een bedrag ineens of door periodieke betalingen. Hierbij kan het zijn dat je een boete moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de aflossing en de geldende rente op het moment van aflossing. Je adviseur kan je hier meer over vertellen.

Je hypotheek kan ook helemaal worden afgelost met de opgebouwde waarde van een polis die aan de hypotheek verbonden is. Aansluitend gebruiken we dit bedrag voor de aflossing van het leningdeel waaraan de polis gekoppeld is. Is de uitkering van je polis hoger dan de hypotheekschuld? Dan storten wij het restbedrag op je rekening.

Vanaf het moment dat we je betaling hebben gekregen, betaal je geen hypotheekrente meer. Omdat je de rente achteraf betaalt, schrijven we de rente nog een laatste keer af.

Als je je hypotheek helemaal aflost, blijft je hypotheek nog ingeschreven staan in het Kadaster. Via de notaris kun je je hypotheek laten uitschrijven. Neem hiervoor contact op met een notaris naar keuze. Deze kan ervoor zorgen dat je hypotheek wordt uitgeschreven. Hiervoor zal hij een ‘royementsvolmacht’ opstellen. De notaris kan je alle informatie geven over de kosten die hieraan verbonden zijn.

Daarnaast ontvang je het jaaroverzicht van de afgeloste hypotheek begin maart in mijn.nn. Heb je een BankSpaar Plus hypotheek? Dan vind je ook het jaaroverzicht voor je BankSpaar Plus spaarrekening uiterlijk begin maart in mijn.nn.

Let op: stuur ons je nieuwe adres zodat je onze correspondentie ontvangt.

Veelgestelde vragen
Wat gebeurt er als ik de hele hypotheek wil aflossen bij overlijden?

Je hebt tot 12 maanden na de datum van overlijden om de hypotheek helemaal of voor een deel boetevrij af te lossen. We vragen je dan om een akte van overlijden.

Nadat je het bedrag hebt afgelost, kun je een notaris inschakelen om je hypotheek uit te schrijven. De notaris doet dit met een volmacht tot royement. Je betaalt hier een bedrag voor aan de notaris.

Ik wil mijn hypotheek op een willekeurige datum volledig terugbetalen. Wat betekent dat voor de automatische incasso van mijn maandlasten?

We schrijven de maandlasten (rente en eventueel aflossing) altijd rond de eerste van de maand af. Het gaat dan om de lasten van de maand ervoor. De rente en aflossing van jouw hypotheek over bijvoorbeeld de maand april betaal je rond 1 mei.

Stel dat je op 5 mei jouw hypotheek helemaal aflost. Rond 1 mei schrijven we de maandlasten van de maand april af. De lasten van 1 t/m 5 mei worden opgenomen in de aflosnota. Die nota krijg je van de notaris voor de volledige aflossing van je hypotheek.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn hypotheek later terug betaal dan de afgesproken datum van aflossing?

Als je later dan de afgesproken aflosdatum betaalt, dan moet je nog rente betalen over de periode die ligt tussen de dag dat je zou terugbetalen en de uiteindelijke datum waarop je de hypotheek hebt terugbetaald. Als je jouw hypotheek later terugbetaalt dan je had aangegeven, dan kan het zijn dat er door ons een nieuwe aflosnota moet worden gemaakt. Op deze nieuwe aflosnota staat de rente die je nog moet betalen.

Wanneer stopt de rentebetaling over mijn hypotheekaflossing?

Als je een bedrag extra aflost op je hypotheek, dan betaal je over dat aflossingsbedrag geen rente meer. Je ziet dit in mijn.nn zodra we jouw aflossing hebben verwerkt.

Voorbeeld:

 • Je hebt een lening van € 200.000,- tegen 6% rente. Daar betaal je maandelijks achteraf € 1.000,- rente voor.
 • Op 14 maart los je € 20.000,- af. We ontvangen dit bedrag op 15 maart. Vanaf 16 maart zie je jouw aangepaste hypotheekgegevens in mijn.nn.
 • Dit betekent dat je voor 15 dagen 6% rente betaalt over € 200.000,-. Dat is een bedrag van € 500,-. Ook betaal je voor 15 dagen 6% rente over € 180.000. Dat is een bedrag van € 450,-.
 • Rond 1 april wordt er dan € 950,- van je rekening afgeschreven.
 • Voor de maand erna betaal je 6% over € 180.000,-. Rond 1 mei schrijven we voor de eerste keer het nieuwe maandbedrag van € 900,- af.
Wat gebeurt er met mijn hypotheek als er een verpande polis tot uitkering komt omdat de einddatum bereikt is?

Als de verpande polis tot uitkering komt, ontvangen wij deze uitkering. We lossen het bedrag daarna af op de hoofdsom van het leningdeel waaraan de polis is gekoppeld.

Nadat je het bedrag hebt afgelost, kun je een notaris inschakelen om jouw hypotheek uit te schrijven. De notaris doet dit met een volmacht tot royement. Je betaalt hier een bedrag voor aan de notaris.

uniqueid

Informatie over ‘extra aflossen’

Wil je extra aflossen op je hypotheek? Dat regel je eenvoudig via mijn.nn. Je ziet dan direct wat het effect is van je aflossing op je maandlasten. Wil je meer aflossen dan jaarlijks boetevrij is toegestaan? Dan zie je de hoogte van de boete die van kracht is.

Meer informatie over extra aflossen