Ga direct naar inhoud

Sinds 1 april 2017 belangrijke wijziging voor Kapitaalverzekering Eigen Woning, Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht Eigen Woning

Wat is er veranderd?

Sinds 1 april 2017 bestaan er geen tijdklemmen van 15 en 20 jaar meer voor de Kapitaalverzekering eigen woning (KEW), voor de Spaarrekening eigen woning (SEW) en voor het Beleggingsrecht eigen woning (BEW). Dit betekent dat u het bedrag dat u heeft opgebouwd vervroegd kan laten uitkeren. U moet dit dan wel gebruiken om uw hypotheek (deels) mee af te lossen.

Wat verandert er voor u?

Als u een SEW, KEW of BEW heeft, hoeft u niet meer minimaal 15 of 20 jaar premie en/of inleg te betalen om de opgebouwde waarde ervan belastingvrij uit te laten keren uit Box 1. Een belangrijke voorwaarde voor belastingvoordeel blijft wel dat u de opgebouwde waarde moet gebruiken voor aflossing op uw hypotheek. Alleen dan hebt u recht op de vrijstelling in Box 1. Lost u voortijdig uw hypotheek af, dan kan dat betekenen dat we een vergoeding of boete in rekening brengen. Meer informatie over wanneer Nationale-Nederlanden een boete in rekening brengt.

Is afkoop altijd voordelig?

Voor de einddatum uw KEW, SEW of BEW afkopen, is niet altijd gunstig. Dit heeft allerlei gevolgen voor uw belastingaangifte. Daarnaast kan een gevolg zijn dat een verwacht rendement of een spaarbonus (in geval van een SEW) verloren gaat.

Omzetting in een andere hypotheekvorm

Of afkoop van een SEW, KEW of BEW mogelijk is, hangt af van wat er voor de bestaande hypotheek in de plaats komt.

  • Als de bestaande hypotheek wordt omgezet in een aflossingsvrije lening, leidt dat meestal tot netto lagere maandlasten. Er kan dan aan het eind van de looptijd een (hogere) restschuld overblijven.
  • Als de bestaande hypotheek wordt omgezet in een annuïtaire of lineaire hypotheek kunnen de netto maandlasten stijgen.

Of u uw hypotheek kunt omzetten, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie en wensen. Ook bekijken wij of omzetting mogelijk is. Als dat niet zo is, kunt u uw KEW, SEW of BEW niet afkopen. Kunt u uw hypotheek wel omzetten, dan rekenen we meestal omzettingskosten.

Bij een leven- of spaarhypotheek is het volgende belangrijk om te weten. Een KEW heeft meestal een overlijdensrisicodekking. Bij afkoop van de KEW moet u opnieuw een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. In de praktijk kan dat niet altijd of zijn de kosten hiervan erg hoog. Bijvoorbeeld omdat u een hogere leeftijd of een slechtere gezondheid heeft.

Heeft u nog vragen?

Denkt u erover om uw KEW, SEW of BEW vervroegd af te kopen? Neem dan contact op met uw hypotheekadviseur om te kijken of dat in uw geval kan, wat dit voor uw hypotheek betekent en wat de financiële gevolgen zijn. Voor hypotheekadvies betaalt u mogelijk advieskosten.