Ga direct naar: inhoud

Samenwerking met ICS

  • Een complete Visa creditcard
  • Nationale-Nederlanden design
  • Privacy gegarandeerd door Nationale-Nederlanden en ICS

Beheer uw CreditCard

Een samenwerking met uw CreditCard als resultaat!

Voor de Nationale-Nederlanden CreditCard werken wij samen met International Card Services BV (ICS). U bent zowel klant bij Nationale-Nederlanden als bij ICS.

Aanvullende producten en diensten

De aanvullende CreditCard verzekeringen zijn producten van Nationale-Nederlanden. Ook het loyalty-programma wordt verzorgd door Nationale-Nederlanden.
Om uw rekeningoverzichten in te zien en gebruik te maken van de online omgeving of de mobiele App voor uw CreditCard kunt u terecht bij ICS.

CreditCard Online

Uw persoonsgegevens

ICS is voor de Nationale-Nederlanden CreditCard mede verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp). ICS heeft uw persoonsgegevens gebruikt voor de beoordeling en acceptatie van uw aanvraag en gebruikt deze voor het uitvoeren van de creditcardovereenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt voor analyse ten behoeve van de veiligheid en integriteit van de (internationale) financiële sector. Hieronder valt ook het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. De van ICS verkregen transactiegegevens van uw Card worden door Nationale-Nederlanden alleen verwerkt in het kader van het loyalty-programma. Beide partijen kunnen u van tijd tot tijd informatie toezenden over producten, diensten en speciale acties. Dit kan gebeuren na analyse van uw persoonsgegevens. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dat kosteloos laten weten via één van onderstaande adressen:

Nationale-Nederlanden, Antwoordnummer 21, 2509 VB Den Haag
International Card Services BV, Antwoordnummer 1146, 1100 VB Diemen.

Privacy Statement