Ga direct naar inhoud

Verantwoord beleggen

De basis voor de verantwoorde beleggingsaanpak van Nationale-Nederlanden Bank is het beleidskader voor verantwoord beleggen "Responsible Investment Policy Framework" van NN Group. Hierin lichten we de maatregelen toe die wij nemen om op verantwoorde wijze ons vermogen te beleggen, evenals het vermogen dat u ons heeft toevertrouwd. Voordat wij een beleggingsfonds selecteren vragen wij bij de aanbieder de volgende informatie op over verantwoord beleggen:

  • het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid (ook wel MVO beleid genoemd)
  • aanwezigheid van een ‘uitsluitingslijst’ van ondernemingen waarin de aanbieder niet wil beleggen
  • voldoen aan de Nederlandse wet inzake Controversiële wapens
  • ondertekening United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) Initiative

Aan de hand van alle beschikbare informatie, stellen we vast in welke mate een beleggingsfonds in lijn met de Nationale-Nederlanden Responsible Investment richtlijnen handelt. Als blijkt dat een beleggingsfonds niet aan de richtlijnen voor verantwoord beleggen voldoet, kan dat er toe leiden dat we een beleggingsfonds niet selecteren of verwijderen uit de selectie. Met deze aanpak verankeren wij ons MVO beleid elementen in het beleggingsproces.

Uitsluitingslijst

Nationale-Nederlanden beschikt over een zogenoemde ‘uitsluitingslijst’ met daarop ondernemingen waarvan het niet is toegestaan dat een Nationale-Nederlanden entiteit erin investeert. Periodiek controleren wij in welke mate de betreffende beleggingsfondsen of hun benchmarks in ondernemingen investeren die op de uitsluitingslijst staan.

Controversiële wapens

Alle geselecteerde beleggingsfondsen voldoen aan de regels zoals deze zijn vastgelegd in WFT artikel 21a ‘Besluit Marktmisbruik’. Hierin staat vermeld dat financiële instellingen de verplichting hebben om adequate maatregelen te nemen om investeringen in bedrijven die clustermunitie dan wel cruciale onderdelen daarvoor produceren, verkopen of verspreiden te voorkomen.

United Nations Principles for Responsible Investment Initiative

Het UNPRI Initiative is een internationale standaard die ten doel heeft om het MVO beleid in het beleggingsproces te integreren. Deze principes dragen bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle door ons geselecteerde beleggingsfondsen hebben het UNPRI Initiative ondertekend.

Meer informatie over Maatschappelijk verantwoord ondernemen van Nationale-Nederlanden Group