Ga direct naar inhoud

Verantwoord beleggen

We vinden het rendement van beleggingen belangrijk. Ondanks dat de verschillende vermogensbeheerportefeuilles die onderdeel zijn van Beheerd Beleggen geen specifieke duurzame doelstelling hebben, toetsen we wél in welke mate onze activiteiten en beleggingen verantwoord zijn. Hieronder lees je hoe we dit als Nationale-Nederlanden Bank N.V. (NN Bank) doen voor Beheerd Beleggen.

Deze ondernemingen sluiten we uit

Beheerd Beleggen is een vorm van vermogensbeheer. We beleggen voor jou in een modelportefeuille die is samengesteld uit beleggingsfondsen. Hierbij beleggen we bijvoorbeeld niet in ondernemingen die betrokken zijn bij:

  • Het ontwikkelen, produceren of onderhouden controversiële wapens;
  • Het handelen in controversiële wapens;
  • Het leveren van wapens aan landen die onder een wapenembargo van de VN of de EU vallen;
  • Het produceren van tabak;
  • Het winnen van olie uit teerzanden of thermische kolen.

We beleggen ook niet in ondernemingen die op ernstige en structurele manier internationale standaarden schenden, zoals de principes van het Global Compact van de VN en de OESO-richtlijnen. En we beleggen niet in overheidsobligaties van landen waartegen een wapenembargo van de Verenigde Naties van kracht is.

In welke beleggingsfondsen beleggen we

We beleggen bij Beheerd Beleggen in beleggingsfondsen. Dus niet rechtstreeks in ondernemingen of obligaties. Daarom letten we er bij het selecteren van beleggingsfondsen op waarin het fonds belegt.

De fondsen waarin we beleggen worden beheerd door partijen die geen onderdeel zijn van NN Group. Zij hebben hun eigen beleid voor verantwoord beleggen. Dit beleid kan afwijken van onze uitgangspunten. Bij deze beleggingsfondsen bewaken we waar het beleggingsfonds in belegt. Bij een indexfonds bewaken we de samenstelling van de onderliggende index. Maximaal 5% van het vermogen van het beleggingsfonds mag bestaan uit ondernemingen en/of overheidsobligaties waarin we niet willen beleggen. Bij een indexfonds mag dit maximaal 5% van de index zijn. We vragen externe partijen naar hun beleid en naar de lijst van ondernemingen waarin zij niet willen of mogen beleggen. Als deze niet beschikbaar zijn, beslissen we op basis van risico.

Duurzaamheidsrisico’s

Gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governancegebied kunnen een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen. Dit noemen we duurzaamheidsrisico’s. Deze risico's kunnen een op zichzelf staand risico vormen voor de waarde van je beleggingen of invloed hebben op andere portefeuillerisico’s. Ze kunnen sterk bijdragen aan het totale risico, in de vorm van bijvoorbeeld een hoger marktrisico, liquiditeitsrisico, kredietrisico of operationele risico.

Bij Beheerd Beleggen stellen we breed gespreide modelportefeuilles samen die bestaan uit beleggingsfondsen, waarin we voor jou beleggen. Bij het samenstellen van de modelportefeuilles richten we ons, naast een brede spreiding, op het te verwachten rendement tegenover het risico dat met deze beleggingen gepaard gaat. We nemen de beoordeling van duurzaamheidsrisico’s dus mee in onze beleggingsbeslissingen.

We beoordelen en monitoren de mate waarin een beleggingsfonds duurzaamheidsrisico’s loopt. En we schatten in welk effect deze risico’s kunnen hebben op het toekomstig rendement van het beleggingsfonds. Dit doen we op basis van de door fondsbeheerders en objectieve gespecialiseerde informatieleveranciers aangeleverde data. Door de brede spreiding van onze modelportefeuilles is de verwachte invloed van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van je beleggingen beperkt.

De informatie hierboven is gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is. Informatie die we van derden hebben gekregen, is daarbij inbegrepen. Hebben zij ons geen of onvoldoende informatie gegeven? Dan blijven we moeite doen om die informatie alsnog te krijgen. Wanneer meer of voldoende informatie beschikbaar komt, passen we onze informatie daarop aan.

NN Group Responsible Investment Policy Framework

NN Bank is onderdeel van NN Group. We baseren onze aanpak van verantwoord beleggen op het beleid van NN Group: het Responsible Investment Policy Framework. Dit geldt ook voor de wijze waarop we duurzaamheidsrisico’s beoordelen. Dit beleid is gebaseerd op onze beleggingsovertuigingen, waarden, relevante wetgeving en internationaal erkende normen en standaarden. NN Bank is niet zelf de eigenaar van de beleggingen in de beleggingsfondsen. De bepalingen over actief eigenaarschap (‘active ownership’) in het beleid kunnen we dus niet toepassen.

Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een verordening van de Europese Unie. Volgens de SFDR moeten financiële instellingen inzicht geven hoe ze risico's en kansen op het gebied van duurzaamheid betrekken in hun beleggingsbeslissingen. Onder duurzaamheid verstaan we gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governancegebied. Dit wordt ook wel afgekort als ESG (Environmental, Social and Governance). De SFDR stelt eisen aan informatie over sommige financiële producten. Die eisen zijn op een bepaalde manier geordend in een classificatiesysteem. Bekijk hoe NN Bank omgaat met de SFDR en het beloningsbeleid rond de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Ondanks dat we wél toetsen in welke mate onze activiteiten en beleggingen verantwoord zijn, houdt Beheerd Beleggen geen rekening met specifieke, belangrijke ongunstige effecten op de duurzaamheid. NN Bank houdt hierbij toekomstige ontwikkelingen in de gaten.

Voor de onderliggende beleggingen van dit financiële product worden de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten niet in aanmerking genomen.


Kunnen wij je helpen?

Je kunt met ons bellen en chatten van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.