Ga direct naar inhoud

Roerige start van 2020

15 januari 2020

2019 was een fantastisch beleggingsjaar, ondanks alle onzekerheden. Zoals de handelsoorlog tussen de VS en China, Brexit en de situatie in het Midden-Oosten. De geopolitieke spanningen zijn bij de start van het nieuwe jaar niet minder geworden. De Brexit lijkt weliswaar tot een fatsoenlijk einde te komen maar in het Midden-Oosten zijn de spanningen vorige week toegenomen.

Gevolgen van de geopolitieke spanningen

Door de escalatie van het conflict tussen de VS en Iran en het mogelijk opzeggen van het atoomakkoord door Iran kunnen de goud- en olieprijzen stijgen. Dit is in eerste instantie ook gebeurd, maar toch bleven de prijsstijgingen binnen de perken. Daarnaast blijven de aandelenindices op all time high niveaus staan. Dit komt doordat de politieke leiders veel doen om een verdere escalatie te voorkomen. President Trump heeft bijvoorbeeld een opvallend gematigde speech gehouden over Iran naar aanleiding van het neerschieten van het passagiersvliegtuig. Ook zijn de VS en China dicht bij een handelsakkoord.

Economische ontwikkelingen

In 2019 werden de goede beleggingsresultaten vooral veroorzaakt door de verder dalende rente in combinatie met een redelijke economische groei. Hierdoor hebben zowel aandelen als obligaties het uitstekend gedaan. Ook bij de start van 2020 blijven de macro economische cijfers redelijk goed. Het Amerikaanse banencijfer van afgelopen vrijdag viel wel enigszins tegen. Er kwamen 15.000 minder nieuwe banen bij dan verwacht. Dit kwam met name door incidentele factoren zoals de dicht opeenvolgende feestdagen. De Wereldbank voorspelt voor 2020 een economische groei van 2,5%. Dat is weliswaar lager dan de 2,7% die eerder voorspeld werd, maar hoger dan het groeipercentage van 2019 dat op 2,4% zou uitkomen volgens de Wereldbank.

We worden positiever

De vele politieke onzekerheden in het afgelopen jaar waren aanleiding voor een defensieve beleggingsmix. Inmiddels is een aantal van die onzekerheden naar de achtergrond verschoven. Daarom verwachten we dat we het aandelenbelang in onze portefeuilles binnenkort zullen uitbreiden. De rente kan vrijwel niet verder meer dalen en zal mogelijk zelfs stijgen. Daarom zullen we het belang in obligaties op het huidige niveau, wat lager is dan normaal, aanhouden. Om mogelijke tegenvallers op te vangen handhaven we onze huidige positie in goud.