Ga direct naar inhoud

Handelsconflicten domineren het beurssentiment

20 juni 2018

Vrijdag 15 juni kondigde president Trump opnieuw een reeks handelsmaatregelen aan tegen China. Zo gaat de Verenigde Staten (VS) 25% importheffing rekenen over 50 miljard dollar aan handelsgoederen die vanuit China komen. China kondigde meteen tegenmaatregelen aan, waarop president Trump op zijn beurt dreigt met een extra heffing over 200 miljard dollar aan import van Chinese goederen. De escalatie van dit handelsconflict zette beurzen wereldwijd onder druk en aandelenkoersen daalden.

Aanleiding van het handelsconflict tussen de VS en China is dat Chinese bedrijven volgens de president hun producten te goedkoop naar de VS exporteren. Deze oneerlijke concurrentie zou schadelijk zijn voor de Amerikaanse economie. Daarom wil Trump dat China haar beleid op het ‘subsidiëren van de eigen industrie’ aanpast. Dit wil hij afdwingen met zijn handelsmaatregelen. Daarnaast wil de VS dat China niet teveel voorwaarden stelt aan investeringen van buitenlandse bedrijven in China. Op dit moment zijn daar veel voorwaarden aan verbonden.

Door dit handelsconflict en de onzekerheid over de afloop verwachten wij dat de aandelenkoersen de komende tijd meer zullen bewegen. Als dat nodig is, passen wij onze modelportefeuilles aan.

Ook andere landen betrokken

Nu is het niet alleen China die door de VS importheffingen opgelegd krijgt. Ook op staal- en aluminiumproducten uit onder andere Europa en Canada gaan importtarieven gelden. Daarnaast dreigt Trump uit de Nafta, het handelsverdrag met Mexico en Canada, te stappen. Ook de G7 meeting, de ontmoeting van de zeven grootste economieën in de wereld, mislukte recent mede door het handelsconflict.

Wat is het gevaar van handelsconflicten voor de lange termijn?

De vraag is nu of het handelsconflict verder escaleert. Een sector in de wereld die mogelijk risico loopt is de auto-industrie. Met een geschatte import in de VS van 200 miljard dollar aan auto’s en 100 miljard dollar aan onderdelen zouden hogere importheffingen grote gevolgen voor de wereldeconomie kunnen hebben. De wereld zou daarmee 70 jaar terug in de tijd worden geworpen. Handelsverdragen bestonden toen nog nauwelijks en elk land hanteerde een eigen beleid. Juist vrijhandelsverdragen tussen verschillende landen hebben de wereldeconomie een enorme boost gegeven. Uit de hand lopende handelsconflicten kunnen de groei van de wereldeconomie reële schade toebrengen.

Wij verwachten niet dat het zover zal komen. Wel blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen.

Centrale Banken

Andere belangrijke gebeurtenissen waren de beslissingen van de belangrijkste centrale banken in de wereld, de FED, ECB en BoJ*. Recent hebben ze alle drie uitleg gegeven over het monetaire beleid in hun land en de visie op de economie. Zoals verwacht verhoogde de FED de Amerikaanse rente met 0,25%. De economie draait daar goed, de werkloosheid is laag en de inflatie is met 2% op het gewenste niveau. De BoJ schetste een somberder beeld, de Japanse economie groeit nog onvoldoende op eigen kracht en de inflatie blijft te laag. Er werden echter geen extra maatregelen aangekondigd.

De ECB verraste nog het meest van de drie. Zoals verwacht bleef de korte rente onveranderd en wordt het maandelijkse opkoopprogramma in december beëindigd. Verder wordt de opbrengst van obligaties die afgelost worden, opnieuw geïnvesteerd. Verrassend was de mededeling dat de ECB de rente in Europa in ieder geval tot de zomer van 2019 niet gaat verhogen. De prognose dat de Europese economie dit jaar en in 2019 minder sterk groeit dan eerder gedacht speelde daarbij een belangrijke rol. Ook wordt indien nodig het opkoopprogramma alsnog weer uitgebreid, door ECB president Draghi beeldend omschreven als ‘dit instrument kan weer uit de gereedschapskist gehaald worden’.

De verschillende stappen van de centrale banken kunnen tot enige stijging van de marktrente leiden. Het rentebesluit van de FED kan ertoe leiden dat de US dollar sterker wordt. Dit heeft weer effect op de beleggingscategorie obligaties uit opkomende landen. Daarom heroverwegen we onze positie in deze categorie.

Investment Office Nationale-Nederlanden Bank

*Federal Reserve in de Verenigde Staten, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan.