Ga direct naar inhoud

Financiële markten in de ban van het coronavirus

28 februari 2020

In de eerste paar weken van dit jaar waren beleggers nog redelijk positief over de economische vooruitzichten. Na het bekend worden van de uitbraak van het coronavirus was de indruk dat het virus zich voornamelijk in China ontwikkelde en dat door de getroffen maatregelen de besmettingen buiten China beperkt zouden blijven. Nu de besmettingen in andere landen toenemen (vooral de recente toename in Zuid Korea en Europa), neemt de onzekerheid over de impact op de mondiale economie toe.

Gevolgen voor de economie

De verwachting was dat vooral de Chinese economie geraakt zou worden. Door de ’lockdown’ van grote gebieden in China staan veel fabrieken stil, zijn winkels dicht en worden grote evenementen afgelast. Het vastlopen van distributieprocessen zal echter tot gevolg hebben dat onderdelen en/of eindproducten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Daardoor worden ook bedrijven in andere landen geraakt en inmiddels komen steeds meer bedrijven met winst- en omzetwaarschuwingen.

Financiële markten in de ban van het coronavirus

De angst voor de gevolgen van het coronavirus is de laatste dagen flink toegenomen bij beleggers. Dit heeft een ’risk-off rally’ tot gevolg en zorgt voor een vlucht van risicovollere beleggingen zoals aandelen naar veiliger geachte beleggingen, zoals overheidsobligaties van sterke landen en goud. Wat de impact van het coronavirus op de economie en de beurzen uiteindelijk zal zijn, valt nu nog niet goed in te schatten.

Uw beleggingen

In de modelportefeuilles van Beheerd Beleggen hebben we in 2019 al risicobeperkende maatregelen genomen:

  • De portefeuille is goed gespreid over verschillende beleggingscategorieën, zo beleggen we ca. de helft van de obligaties in overheidsobligaties.
  • We hebben een belegging in goud ter bescherming tegen calamiteiten, het coronavirus is zo’n onverwachte calamiteit.
  • We hebben liquiditeiten in de portefeuille, 10% van de aandelenbeleggingen, waardoor het beleggingsrisico wordt verminderd.

Wat te doen?

Tussentijdse beursdalingen komen vaker voor, dit hoort bij beleggen. Onze ervaring leert dat het goed is om rustig te blijven. Natuurlijk volgen wij de actualiteiten op de voet en kunnen we ingrijpen indien we daar aanleiding toe zien. Zo hebben we vanwege de onrust door het coronavirus besloten om onze geplande uitbreiding van het aandelenbelang tijdelijk uit te stellen.

Het is goed te beseffen dat we voor u beleggen op de langere termijn. Dit neemt niet weg dat ook de modelportefeuilles in waarde dalen als de beurskoersen verder dalen. We hebben er echter vertrouwen in dat de modelportefeuilles goed zijn samengesteld en zullen herstellen zodra de rust terugkeert.