Ga direct naar inhoud

Correctie op de financiële markten

9 maart 2020

Op dit moment staan de aandelenmarkten wereldwijd fors onder druk. De daling van de aandelenbeurzen duurt nu al ongeveer twee weken en is vrij stevig. Naar onze mening begint deze correctie inmiddels overdreven vormen aan te nemen.

Wat is er aan de hand?

Dit weekend werd duidelijk dat de OPEC er met Rusland niet uit komt om de olieproductie te beperken. Dit is nodig om de prijs te stabiliseren, omdat de vraag naar olie is gedaald. Om Rusland onder druk te zetten heeft Saudi-Arabië besloten om de olieproductie fors op te voeren. Hierdoor zijn de olieprijzen inmiddels met meer dan 20 procent gedaald. Dit heeft een fors negatieve invloed op de aandelenbeurzen. Olie gerelateerde bedrijven dalen vandaag met meer dan 10 procent. De andere kant is dat een lagere olieprijs positief is voor consumenten, maar dat is een effect op de iets langere termijn.

Coronavirus

Naast de sterk gedaalde olieprijs speelt het coronavirus. De verwachting is dat dit veel meer invloed zal hebben op de wereldwijde economie dan tot voor kort werd gedacht. Doordat de verspreiding over de wereld nu hard gaat, worden steeds meer landen zwaar getroffen. Maar, in China en in Zuid-Korea begint de situatie langzaam te verbeteren, wat hoop biedt.

Op dit moment komen dus een paar negatieve invloeden samen. Echter, naar onze mening gaat het hier om weliswaar ernstige, maar ook tijdelijke zaken. Zodra de situatie rondom het coronavirus wereldwijd verbetert, zal de economie zich ook weer herstellen. Zeker nu centrale banken en overheden wereldwijd met maatregelen komen om de economie te ondersteunen. Ook zullen olieprijzen weer oplopen als er wellicht alsnog een deal komt tussen de belangrijkste olie producerende landen.

Portefeuilles

Wij hebben al enige tijd bij Beheerd Beleggen goud opgenomen in de portefeuilles. Die belegging doet het in tijden als deze bijzonder goed. Daarnaast hebben we liquiditeiten in alle portefeuilles, waardoor het beleggingsrisico in uw portefeuille minder is dan gemiddeld. Deze liquiditeiten kunnen wij gebruiken om tegen lagere koersen weer aandelen aan te kopen. Op dit moment vinden we het nog wel te vroeg om al aandelen bij te kopen. Wij volgen, zoals altijd, de situatie op de voet en zullen voor u actie ondernemen zodra dat nodig is.

Een daling van de waarde van beleggingen is altijd erg vervelend. Maar de historie wijst uit dat het onverstandig is om op momenten als deze beleggingen van de hand te doen. Beleggen is bedoeld voor de lange termijn.


Michel Engbers, Directeur Vermogensbeheer Nationale-Nederlanden Bank