Ga direct naar inhoud

Coronavirus blijft de beurzen in zijn greep houden

13 maart 2020

Na afgelopen maandag zijn de aandelenbeurzen gisteren wereldwijd weer fors onderuit gegaan. De daling was de grootste op één dag sinds 19 oktober 1987, Black Monday. De onzekerheid over de economische gevolgen van het coronavirus en de prijzenoorlog op de oliemarkt maken beleggers hypernerveus. Overheden over de hele wereld ondernemen actie om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook financiële beleidsmakers nemen stappen om er voor te zorgen dat de economische effecten van de pandemie slechts tijdelijk zullen zijn.

Steunmaatregelen overheden

Eerder deze week kondigde president Trump maatregelen aan om de economische pijn van het virus te bestrijden. Hij vraagt het Congres om goedkeuring van een fiscaal stimuleringspakket met daarin onder meer een verlaging van de loonbelasting. Ook wordt gesproken over betaald ziekteverlof voor werknemers die ziek thuiszitten. In Europa zet de Europese Unie (EU) een investeringsfonds op van 25 miljard euro om de negatieve economische impact van de verspreiding van het virus te verzachten. Het geld zal worden gebruikt om de gezondheidszorg, kleine bedrijven en de arbeidsmarkt te ondersteunen. Daarnaast wil de EU de Europese begrotingsregels en regels voor staatssteun versoepelen.

Steunmaatregelen centrale banken

Ook de centrale banken in de wereld grijpen in. De belangrijkste rentetarieven zijn de afgelopen dagen verlaagd (onder andere door de FED en de Bank of England met een half procentpunt) of worden binnenkort verder teruggeschroefd. Of dat voldoende is om het vertrouwen van beleggers terug te winnen en om de economie een steun in de rug te geven, zal moeten blijken. De rentes zijn al historisch laag. De steunpakketten van de centrale banken zullen naar verwachting substantiëler moeten zijn. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft gisteren laten weten meer obligaties te gaan opkopen. Ook wordt het voor financiële instellingen goedkoper om geld te lenen van de ECB. De rentestanden houdt de ECB voorlopig ongewijzigd. Wij denken dat de ECB extra munitie achter de hand wil houden. Het opkopen van aandelen zou daar onderdeel van kunnen uitmaken.

Onze verwachting

Nu steeds meer overheden inzetten op omvangrijke economische steun en adequate maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, kunnen de financiële markten in rustiger vaarwater komen. Een tijdelijke terugval van de wereldeconomie in de eerste helft van 2020 lijkt onvermijdelijk en een kortstondige recessie in Europa ook. Wij kijken echter al verder vooruit en zien kansen voor herstel in de tweede helft van dit jaar. Een gunstig voorteken is dat het virus in China onder controle lijkt en de economie daar weer langzaam op gang komt.

Het is van belang om juist nu de rust en het geduld te bewaren. Onze jarenlange ervaring helpt daarbij. De historie wijst uit dat het onverstandig is om op momenten als deze beleggingen van de hand te doen.

Michel Engbers, Directeur Vermogensbeheer Nationale-Nederlanden Bank