Ga direct naar inhoud

Wees jezelf – je bent uniek. You matter.

Hoe wij naar diversiteit kijken, is simpel. We vinden dat iedereen erbij hoort. Samen bouwen we een omgeving waarin mensen zich welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Een bedrijf waar onze collega's volledig zichzelf kunnen zijn, waar een inclusieve klantbeleving de norm is, en waar we bijdragen aan het welzijn van de maatschappij.

Waar staan we voor bij NN?

Als mensen zijn we allemaal gelijk. Maar niet allemaal hetzelfde. En dat is onze grootste kracht. We vinden dat ons bedrijf het sterkst is als we openstaan voor alle facetten van de mens, ongeacht hoe we eruit zien, waar we vandaan komen, of wie we liefhebben. Daarom maken we bij NN ons sterk voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen voor iedereen.

Diversiteit en inclusie

Diversiteit

Voor NN betekent diversiteit alle manieren waarop we van elkaar verschillen. Denk aan zichtbare verschillen zoals leeftijd, ras, etniciteit, geslacht, of zichtbare handicaps. Dit zijn de uiterlijke kenmerken die je kunt zien, maar ze vertellen niet het hele verhaal.

Onzichtbare diversiteit is wat we niet kunnen zien. Daarbij gaat het om de elementen onder de oppervlakte die ook bepalen wie we zijn, zoals opleiding, standpunten, seksuele geaardheid, land van oorsprong, geloof, neurodiversiteit, taalgebruik of overtuigingen.

Diversiteit gaat om het herkennen van de unieke waarde van ieder mens, en het erkennen van de waarde die we allemaal inbrengen. Door de verschillen die ons uniek maken te accepteren en te vieren, kunnen we meer bereiken als individu, maar ook als team en als bedrijf.

Inclusie

Voor NN betekent inclusie het waarderen en vieren van verschillen, en het stimuleren van een werkomgeving en cultuur waarin iedereen zich thuis kan voelen. Dit betekent dat mensen worden gesteund, gerespecteerd, betrokken, gehoord, en de mogelijkheid krijgen de vaardigheden en talenten te ontwikkelen die passen bij hun persoonlijke en professionele ambities. Inclusie gaat over iedereen en altijd, niet over een aantal mensen soms. Het gaat er dus om dat iedereen meedoet – ongeacht hun onderlinge overeenkomsten en verschillen, en ongeacht hun achtergrond.

Diversiteit. Inclusie. Met deze twee begrippen als uitgangspunt willen we onze teams bouwen, onze leiders ontwikkelen en een bedrijf creëren waar iedere collega zich thuis voelt. Zo willen we ervoor zorgen dat onze mensen een weerspiegeling vormen van de diversiteit van onze klanten en de maatschappij.

Waarom investeren we in diversiteit en inclusie?

In de eerste plaats omdat we het goed vinden om een omgeving te creëren waarin mensen kunnen doen waar ze goed in zijn. Dat is goed voor onze mensen, de maatschappij, en ook voor onze bedrijfsresultaten.

We weten dat verschillende ideeën, invalshoeken en achtergronden zorgen voor een sterkere werkomgeving, met meer ruimte voor creativiteit en innovatie. Hierdoor kunnen we anderen beter begrijpen, en producten, diensten, ervaringen en communicatie blijven bieden die relevant zijn voor onze klanten en andere stakeholders. Als de mensen binnen ons bedrijf een weerspiegeling vormen van de mensen buiten ons bedrijf kunnen we beter inspelen op wat zij verwachten, willen en nodig hebben, ook als de omstandigheden veranderen. Want verandering is iets dat zeker is in ons leven, ook in de financiële sector, en hoe diverser onze mensen zijn – met uiteenlopende invalshoeken, vaardigheden en ervaring – hoe beter we de onzekerheden van de toekomst aankunnen.

Onze NN cultuur


We streven ernaar om een cultuur te creëren waar mensen een diep gevoel hebben van zorg, trots en erbij horen, die verder gaat dan hun rol, business unit, taal of land. Deze culture is geworteld in onze waarden en wordt tastbaar in onze purpose: mensen helpen zorgen voor wat ze echt belangrijk vinden.

Onze cultuur is het resultaat van al onze gedragingen, onze eigen inzet, onze talenten, onze nieuwsgierigheid, en in de manier waarop we samenwerken en onze standpunten durven te delen, en anderen aanmoedigen dat ook te doen. De collectieve optelsom van de individuele verschillen, levenservaringen, kennis en zelfexpressie van onze mensen vormt onze cultuur. Onze cultuur brengt ons samen, zodat we samen verder reiken.

Het begint met ‘ik’

Bij het stimuleren van diversiteit binnen NN gaat het erom dat we een plek creëren waar we allemaal trots zijn op onze unieke waarde en ons aangemoedigd voelen om hiervoor uit te komen. Daarom begint diversiteit bij jezelf: we moeten in onszelf kunnen herkennen wat ons uniek maakt, voordat we open kunnen staan voor wat er anders en uniek is aan anderen.

Voor sommigen betekent dit dat we de moed hebben om op te staan en ons uit te spreken, en onze meningen en ervaringen te delen.

Voor anderen betekent dit dat we goed moeten luisteren en openstaan voor anderen, met geduld en empathie, waardoor een omgeving ontstaat die de dialoog bevordert.

Voor iedereen betekent dit dat we vragen stellen, antwoorden respecteren, openstaan voor verschillende standpunten en nieuwe inzichten en, belangrijker nog, elkaars bijdrage op prijs stellen.

Wat willen we bereiken?

We willen dat ons bedrijf een weerspiegeling is van de samenlevingen waarvan we deel uitmaken. Daarom dagen we onszelf uit ervoor te zorgen dat diversiteit en inclusie een natuurlijk onderdeel worden van wat we doen, en dat het wordt ingebed in de manier waarop we werken en in onze HR-processen. Als we het goed doen, wordt het vanzelfsprekend onderdeel van hoe we werken.

Wat gaan we doen?


We willen meer doen, en we willen het beter doen. Daarom pakken we het integraal aan en ontwikkelen we plannen voor de lange termijn, om meetbare en waardevolle verandering te realiseren. We weten pas of we op koers zijn als onze overtuigingen duidelijk tot uiting komen in hoe we samenwerken met onze mensen, onze klanten en de samenlevingen waarvan we deel van uitmaken. Zo worden ze onderdeel van het DNA van ons bedrijf.

Onze doelstellingen gelden voor de hele organisatie, en zijn gebundeld in drie doelen. We willen bijdragen aan het creëren van een rechtvaardigere samenleving, door 1) een inclusieve werkomgeving te hebben, 2) een inclusieve klantbeleving te creëren, en 3) de diverse samenlevingen waarvan we deel van uitmaken te ondersteunen.

Onze doelen

1. Een inclusieve werkomgeving hebben

Samen zorgen voor meer diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen onze teams; iedereen erbij betrekken en ze aanmoedigen om zichzelf te zijn, hun stem te laten horen en voor verandering te zorgen, zodat iedereen kan bijdragen aan de ambities van ons bedrijf.

2. Een inclusieve klantbeleving creëren

Ervoor zorgen dat de diversiteit van onze mensen tot uiting komt in onze media, berichtgeving en advertenties, op een manier die positief, multidimensionaal en niet stereotyperend is. En ervoor zorgen dat onze producten en diensten bestaande gaten dicht, en aansluit op de behoeften van onze diverse klanten.

3. De diverse samenlevingen waarvan we deel van uitmaken ondersteunen

We willen bijdragen aan het opbouwen van een inclusieve economie waarin iedereen kan deelnemen en slagen. Daarom werken we samen met en investeren in organisaties die diversiteit en inclusie ondersteunen in de samenlevingen waarvan we deel van uitmaken.