Ga direct naar: inhoud

Zekerheidsindex: Vertrouwen in economie en politiek gedaald

Den Haag, 18 november 2011

Nederlanders zijn in de laatste maanden van 2011 minder zeker geworden. De Zekerheidsindex van Nationale-Nederlanden is met drie punten gedaald en uitgekomen op 57. Vooral het vertrouwen in de economie is sterk afgenomen. Hoop op verbetering op korte termijn is er niet want Nederlanders zijn erg onzeker over de toekomst. In Friesland voelt men zich nog altijd het meest zeker. In Groningen, Overijssel, Zuid-Holland en Zeeland daalde het zekerheidsgevoel het hardst.

Van de tien aspecten die het meeste impact hebben op het zekerheidsgevoel, staat criminaliteit bovenaan. Acht van de tien aspecten hebben te maken met inkomen, koopkracht en/of de economie. Deze economische aspecten zijn een grotere rol gaan spelen want Nederlanders voelen zich in toenemende mate onzeker over de economie. Zo daalde het vertrouwen in de Nederlandse en wereldwijde economie met respectievelijk 6 en 7 punten en ook het vertrouwen in de (Nederlandse) politiek daalde ten opzichte van het derde kwartaal.

Veiligheid in huis

Veiligheid is een belangrijk domein binnen de zekerheidsindex. Het gevoel van veiligheid is de afgelopen maanden stabiel gebleven, en onverminderd hoog (71). In deze meting is onderzocht hoe (zeker) Nederlanders zich voelen in hun eigen leefomgeving. Nederlanders voelen zich over het algemeen veilig. Toch heeft een aanzienlijke groep Nederlanders last van gevaarlijke situaties en overlast (diefstal, inbraak, vernielingen en/of brand- en waterschade) in en rond hun woning. Een kwart van de Nederlanders heeft ooit te maken gehad met diefstal in huis, inbraak, of poging tot inbraak. Bijna een kwart van de Nederlanders heeft hiertegen géén maatregelen genomen.

Van de ondervraagden heeft 13% last van vernielingen. Één op de twintig Nederlanders heeft in of rond hun woning te maken gehad met brand. Opvallend is dat slechts 61% maatregelen heeft genomen om brand in (of rond het) huis te voorkomen.

Overlast in de buurt

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft ervaring met een of meer vormen van overlast in de buurt. Het meest genoemd wordt geluidsoverlast (24%). Slechts 9% geeft aan dat hiertegen maatregelen zijn genomen. Maar ook met auto-inbraken, tasjesroof en fietsendiefstal heeft 1 op de 5 Nederlanders te maken. Nederlanders die te maken hebben met overlast voelen zich over het algemeen minder zeker.

Gevaarlijke verkeersituaties (14%), hangjongeren (14%) en burenruzie (9%) worden eveneens genoemd als belangrijke overlastveroorzakers. Eigenaren van een koopwoning voelen zich zekerder dan huurders. Goed contact met de buren leidt bovendien tot een hogere zekerheidsindex. Een (zeer) goede relatie met de buren zorgt dus voor meer zekerheid.

Over de Zekerheidsindex

Verzekeren gaat per definitie over het vermijden van onzekerheden en het zoeken naar zekerheid. Maar waarover is Nederland eigenlijk onzeker? Welke gebeurtenissen verhogen of verlagen het gevoel van zekerheid? En verandert het gevoel van zekerheid in de loop van de tijd? Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen heeft Nationale-Nederlanden de Zekerheidsindex ontwikkeld. Onderzoeksbureau TNS NIPO onderzocht hiervoor de zekerheidservaring van Nederland onder 1262 respondenten zodat antwoord kan worden gegeven op de vraag ‘Hoe zeker is Nederland?’.

Zekerheid is een breed begrip dat bestaat uit verschillende subaspecten. De volgende definitie van zekerheid is gekozen: ‘De mate waarin Nederlanders zich veilig voelen, vertrouwen hebben en verwachten dat veranderingen in de toekomst positief zullen uitpakken.’ Uit de definitie zijn drie domeinen gedestilleerd die samen het ‘construct’ zekerheid vormen; vertrouwen, veiligheid en vastigheid.

Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten één van de grootste en meest toonaangevende verzekeraars van Nederland. Met deskundige medewerkers, goede producten en een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit is Nationale-Nederlanden al 165 jaar actief in verzekeren. Wat er ook gebeurt, Nationale-Nederlanden zet zich dagelijks in om de beste oplossingen te bieden voor haar klanten.

Zekerheidsindex Rapport november 2011

Q3 Q4
Groningen 60 56
Friesland 61 60
Drenthe 61 59
Overijssel 61 58*
Gelderland 59 56
Utrecht 60 59
Noord-Holland 58 58
Zuid-Holland 62 58*
Zeeland 59 54*
Flevoland 60 58
Brabant 58 56
Limburg 58 56

*Significant afwijkend ten opzichte van het totaal (60)

Bekijk het vorige persbericht: NN Zekerheidsindex: Nederlanders nauwelijks zeker over toekomst