Ga direct naar inhoud

Nederland onzeker over toekomst

Nederlanders willen meer Blauw op straat

Den Haag, 31 januari 2013

Nederland is onzeker over de toekomst; er is minder vertrouwen in politiek, economie, samenleving en de eigen leefomgeving voelt minder veilig. Met name de werkloosheid (van plek 11 naar plek 2) en de hoogte van de belastingen (van plek 3 naar plek 1) hebben de meeste impact op het zekerheidsgevoel. Bovendien geeft ruim veertig procent aan in 2012 last te hebben gehad van één of meerdere vormen van overlast. Veertien procent van de Nederlanders is vorig jaar slachtoffer geworden van criminaliteit. Voorts vindt 58 procent van de bevolking dat er te weinig “Blauw” op straat is. De Zekerheidsindex Nationale-Nederlanden van het vierde kwartaal 2012 is gedaald van 59 naar 57 punten.

Twintig procent van de Nederlanders heeft het gevoel dat de overlast in hun buurt in 2012 is toegenomen. Met name op het gebied van asociaal gedrag en overlast van mensen en jeugd (34%). Stadsbewoners ervaren dit vaker dan dorpsbewoners. Daarnaast zijn geluidshinder, parkeeroverlast, zwerfvuil en verkeersoverlast de meeste vormen van overlast die door Nederlanders worden genoemd. Geluidshinder komt hierbij met 19 procent op de eerste plaats, waarbij in helft van de gevallen het onderling met de buren of met de directe omgeving wordt opgelost. Verkeersoverlast laat men meestal zitten, maar bij hangjongeren (41%) en zwerfvuil (35%) wordt contact opgenomen met de lokale autoriteiten.

Veertien procent van de Nederlanders is slachtoffer geworden van criminaliteit zoals vernielingen om het huis, phishing, skimming en inbraakpogingen. Met name bij het laatste wordt er aangifte gedaan bij de politie. Verder worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen of doet de Nederlander zoals bij vernielingen niets. Ruim zestig procent geeft aan dat ze het gevoel hebben dat (digitale) criminaliteit toeneemt. Criminaliteit heeft impact op het zekerheidsgevoel. Bijna zestig procent vindt de hoeveelheid blauw op straat onvoldoende, stadbewoners (34%) zijn hier wat milder over dan dorpsbewoners (24%).

Over de Zekerheidsindex

Verzekeren gaat per definitie over het vermijden van onzekerheden en het zoeken naar zekerheid. Maar waarover is Nederland eigenlijk onzeker? Welke gebeurtenissen verhogen of verlagen het gevoel van zekerheid? En verandert het gevoel van zekerheid in de loop van de tijd? Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen heeft Nationale-Nederlanden de Zekerheidsindex ontwikkeld. Onderzoeksbureau TNS NIPO onderzocht hiervoor de zekerheidservaring van Nederland onder 1256 respondenten zodat antwoord kan worden gegeven op de vraag ‘Hoe zeker is Nederland?’.

Zekerheid is een breed begrip dat bestaat uit verschillende sub-aspecten. De volgende definitie van zekerheid is gekozen: ‘De mate waarin Nederlanders zich veilig voelen, vertrouwen hebben en verwachten dat veranderingen in de toekomst positief zullen uitpakken.’ Uit de definitie zijn drie domeinen gedestilleerd die samen het ‘construct’ zekerheid vormen; vertrouwen, veiligheid en vastigheid.

Download hier het hele rapport

Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten één van de grootste en meest toonaangevende verzekeraars van Nederland. Met deskundige medewerkers, goede producten en een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit is Nationale-Nederlanden bijna 170 jaar actief in verzekeren. Wat er ook gebeurt, Nationale-Nederlanden zet zich dagelijks in om de beste oplossingen te bieden voor haar klanten.